trarbgzh-TWenfrkadefaru

Tahribatsız Deneyler Standartları

Deney şartlarının gereksinimlerine uyarak gerekli düzenlemeler ile ilgili aşağıda bulunan standartlar da tüm işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz.

 

TS EN 12544-3 Tahribatsız muayene - X - Işını tüp voltajının ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Kısım 3: Spektrometrik metot

TS EN 13068-2 Tahribatsız muayene - Radyoskopik muayene - Kısım 2: Görüntü veren cihazların uzun kararlılığının kontrolü

TS EN 13184 Tahribatsız muayene- Sızdırmazlık muayenesi- Sızdırmazlık muayenesi- Basınç değiştirme metodu

TS EN 13185 Tahribatsız muayene- Sızdırmazlı muayenesi- İzleyici gaz metodu

TS EN 13068-3 Tahribatsız muayene- Radyaskopik muayene- Bölüm 3- X- Ve gama ışınlarıyla metalik malzemelerin radyoskopik muayenesi için genel kurallar

TS EN 13477-1 Tahribatsız muayene- Akustik emisyon- Cihaz karakterizasyonu- Bölüm 1: Cihaz tanımı

TS EN 1593 Tahribatsız muayene-Sızdırmazlık deneyi-Habbe yayım teknikleri

TS EN 1330-2 Tahibatsız muayene-Terimler ve tarifler-Bölüm 2: Tahribatsız muayene metotları ortak terimleri

TS EN ISO 13625 Petrol ve doğal gaz sanayii - Sondaj ve üretim teçhizatı - Deniz sondajı yükseltici kaplinleri

TS EN 13927 Tahribatsız muayene - Gözle muayene - Teçhizat

TS EN 14096-1 Tahribatsız muayene - Radyografik filmleri dijital hale getirme sistemlerinin vasıflandırılması - Bölüm 1: Tanımlar, görüntü kalite parametrelerinin nitel ölçmeleri, standard referans film ve nicel kontrol

TS EN 1518 Tahribatsız muayene-Sızıntı kaynağı deneyi-Kütle spektrometresi sızıntı kaynağı tesbit cihazlarının karakteristikleri

TS EN 1330-8 Tahribatsız muayene-Terimler-Kısım 8- Sızdırmazlık deneyi için kullanılan terimler

TS EN 13185/A1 Tahribatsız muayene - Sızdırmazlık muayenesi - İzleyici gaz metodu

TS ISO 3058 Tahribatsız muayene - Gözle muayene -Düşük büyütmeli gereçlerin seçimi

TS EN ISO 12718 Tahribatsız muayene - Girdap akımı muayenesi - Sözlük

TS EN 15305 Tahribatsız muayene - X-Işını difraksiyonu/kırınımı vasıtasıyla artık gerilim analizi için mayene metodu

TS EN 13554 Tahribatsız muayene-Akustik emisyon deneyi-Genel kurallar

TS EN 16016-2 Tahribatsız muayene -Radyasyon metotları-Bilgisayarlı tomografi -Bölüm 2: Prensip,cihaz ve numune

TS EN 16016-3 Tahribatsız muayene -Radyasyon metotları-Bilgisayarlı tomografi- Bölüm 3: İşlem vedeğerlendirilmesi

TS EN 16016-4 Tahribatsız muayene -Radyasyon metotları-Bilgisayarlı tomografi -Bölüm 4: Yeterlilik

TS EN ISO 11699-1 Tahribatsız muayene-Endüstriyel radyografik film bölüm 1: Endüstriyel radyografi için film sistemlerinin sınıflandırılması

TS EN 13927 Tahribatsız muayene - Gözle muayene - Donanım

TS EN 1330-9 Tahribatsız muayene - Terimler - Bölüm 9: Akustik emisyon muayenesinde kullanılan terimler

TS EN ISO 12706 Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Terimler ve tarifler

TS ISO 3057 Tahribatsız muayene - Yüzey muayenesinde metolografik kopya teknikleri

TS ISO 3058 Tahribatsız muayene - Gözle muayene araçları - Düşük büyütmeli gereçlerin seçimi

TSE CEN/TR 14748 Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene deneylerinin yeterliliği için metodoloji

TSE ISO/TS 11774 Tahribatsız muayene - Performansa dayalı yeterlilik

TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi

TSE CEN ISO/TR 25108 Tahribatsız muayene - NDT personel eğitim organizasyonları için kılavuz

TSE CEN ISO/TR 25107 Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene eğitim programı için klavuz bilgiler

TSE CEN ISO/TR 25108 Tahribatsız muayene - NDT personel eğitim organizasyonları için kılavuz

TS EN ISO 3452-6 Tahribatsız deney - Sızma deneyi - Bölüm 6: 10ºC altındaki sıcaklıklarda sızma deneyi

TS EN 60068-1 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 1: Genel ve kılavuz (IEC 60068-1:2013)

TS EN 60068-2-75 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-75: Deneyler - Deney Eh: Çekiç deneyleri

TS EN 60068-2-57 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-57: Deneyler - Deney Ff: Titreşim – Zaman geçmişi ve sinüs vuru yöntemi (IEC 60068-2-57:2013)

TSE CEN/TS 16637-1 Yapı mamulleri - Tehlikeli madde açığa çıkışının değerlendirilmesi - Bölüm 1: Yüzey özütleme deneyleri ve ilave deney kademelerinin belirlenmesi için kılavuz bilgiler

TSE CEN/TS 16637-2 Yapı mamulleri - Tehlikeli madde açığa çıkışının değerlendirilmesi - Bölüm 2: Yatay dinamik yüzey özütleme deneyi

TS EN 61347-2-10/tst A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler  

TS EN 60335-2-34/tst A2 Güvenlik kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 2.34: Motor kompresörler için özel kurallar  

TS EN 50065-4-7/tst AC 3 khz - 148,5 khz ve 1,6 mhz - 30 mhz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-7: Taşınabilir alçak gerilim dekuplaj filtreleri - Güvenlik kuralları

tst ISO/IEC 7816-6 Kimlik kartları - Tümleşik devre kartları - Bölüm 6: Değişimle ilgili endüstriler arası veri elemanları  

tst ISO/IEC 7816-8 Kimlik kartları - Tümleşik devre kartları - Bölüm 8: Güvenlik işlemleri ile ilgili komutlar  

tst ISO/IEC 8824-1 Bilgi teknolojisi - Soyut söz dizin notasyonu 1 (asn.1): Temel notasyon özelliği

tst ISO 14229-1 Karayolu taşıtları - Birleşik tanı hizmetleri (uds) - Bölüm 1: Özellik ve kurallar

tst ISO 14230-2 Karayolu taşıtları- Tanı sistemleri - Anahtar kelime protokolü 2000 - Bölüm 2: Veri irtibat katmanı  

TS EN 60068-2-39 Çevresel şartlara dayanıklılık deneyi - Bölüm 2-39: Deneyler - Deneyler ve klavuz: Düşük hava basıncı denyleri ile sıcaklık veya sıcaklık ve nem deneylerinin birleşimi

TS EN 60068-2-60 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2 - 60: Deneyler - Deney ke: Akan karışık gaz korozyon deneyi

TSE CEN/TS 16637-3 Yapı mamulleri - Tehlikeli madde açığa çıkışının değerlendirilmesi - Bölüm 2: Yatay süzülme deneyi

TS EN 60068-3-13 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3-13: T Testi için yardımcı doküman ve kılavuz – Lehimleme

TS EN 61207-7/AC Gaz analizörlerinin performans ifadesi - Bölüm 7: Akortlanabilen yarı iletken lazer gaz analizörleri

TS 2093 EN 60068-2-11 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-11: Deneyler- Deney ka: Tuzlu sis

TS 2094 EN 60068-2-13 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-13: Deneyler- Deney m: Alçak hava basıncı

TS 2096 EN 60068-2-17 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-17: Deneyler- Deney q sızdırmazlık

TS 3185 EN 60068-3-4 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri-Bölüm 3-4: Yardımcı doküman ve kılavuz-Yaş sıcaklık deneyleri

TS 5575 EN 60068-2-45 Çevre şartlarına dayanıklılık temel deney metotları- Bölüm 2-45: Deneyler- Deney xa ve kılavuz: Temizleme çözücülerine daldırma

TS 6326 EN 60068-2-50 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-50: Deneyler- Deney z/afc: Isı yayan ve ısı yaymayan numunelerin her ikisine de uygulanabilen birleştirilmiş soğuk/titreşim (sinüs biçimli) deneyi

TS 6327 EN 60068-2-51 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-51: Deneyler- Deney z/bfc: Isı yayan ve ısı yaymayan numunelerin her ikisine de uygulanabilen birleştirilmiş kuru sıcaklık/titreşim (sinüs biçimli) deneyi

TS 6328 EN 60068-2-52 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-52: Deneyler- Deney kb: Tuzlu sis çevrimli (sodyum klorür çözeltisi)

TS 6329 EN 60068-2-41 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-41: Deneyler- Deney z/bm: Birleştirilmiş sıcaklık/alçak hava basıncı deneyi

TS 6986 EN 60068-2-48 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-48: Deneyler- Iec 60068 standard serisinde depolama etiketlerini benzeştiren deneylerin uygulanması için kılavuz

TS 6988 EN 60068-3-2Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 3: Temel bilgiler- Kısım 2: Birleştirilmiş sıcaklık/alçak hava basıncı deneyleri

TS 8756 EN 60721-1 Çevre şartlarının sınıflandırılması- Bölüm 1: Çevre parametreleri ve bunlara ait şiddet dereceleri

TS EN 60068-2-9 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-9: Deneyler- Güneş ışıması deneyi için kılavuz

TS EN 60068-2-38 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-38: Deneyler- Deney z/ad birleşik sıcaklık/nem çevrimi deneyi

TS IEC 60068-2-49 Çevre şartlarına dayanıklılık temel deney metotları - bölüm 2: Deneyler - Deney kc için kılavuz : Kontaklar ve bağlantılar için kükürt dioksit deneyi

TS EN 60068-2-68 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2: Deneyler - Deney l: Toz ve kum

TS EN 60068-3-8 Çevre deneyi - Bölüm 3-8: Destek dokümantasyonu ve kılavuzu; Titreşim deneyleri arasında seçim

TS EN 60068-2-1 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - bölüm 2-1: Deneyler - Deney a: Soğuk

TS EN 60068-2-67 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-67: Deneyler - Deney cy: Yaş sıcaklık, kararlı durum öncelikle bileşenler için hızlandırılmış deney

TS EN 60068-2-70 Çevre şartlarına dayanıklılık deney işlemleri-Bölüm 2: Deneyler-Deney xb: Parmakların ve ellerin sürtünmesi ile işaretlemenin ve harflendirmenin bozulması

TS EN 60068-2-74 Çevre şartlarına dayanıklılık deney işlemleri-Bölüm 2: Deneyler- Deney xc : Sıvı kirliliği (ıec 60068-2-74:1999)

TS EN 60068-2-77 Çevre şartlarına daynıklılık deneyleri - Bölüm 2-77: Deney - Deney 77: Vurma , mekanik darbe ve gövde dayanıklılığı n (ıec 6068-2-77: 1999)

TS EN 60068-3-3 Çevre şartlarına dayanıklılık deney-Bölüm 3: Kılavuz, cihazlar için sismik deney metotları

TS EN 60068-4 Çevre şartlarına dayanıklılık deney işlemleri-Bölüm 4: Spesifikasyon hazırlayanlar için bilgiler-Deney özetleri

TS EN 60068-5-2 Çevre şartlarına dayanıklılık deney işlemleri-Bölüm 5: Deney metotlarının hazırlanması için kılavuz-Terimler ve tarifler

TS EN 60068-2-21 Çevre deneyi - Bölüm 2-21: Deneyler - Deney u: Sonlandırmaların ve tümleşik montaj elemanlarının sağlamlığı

TS EN 60068-2-43 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyi - Bölüm 2-43: Deneyler - Kd deneyi: Kontak ve bağlantılar için hidrojen sülfit deneyi

TS EN 60068-2-47 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-47: Deneyler - Titreşim, çarpma ve benzeri dinamik deneyler için numunelerin montajı

TS EN 60068-2-53 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-53: Deneyler ve kılavuz: Birleştirilmiş iklim (sıcaklık/nem) ve dinamik (titreşim/şok) deneyleri"

TS EN 60068-2-54 Çevre deneyi - Bölüm 2-54: Deneyler - Deney ta: Islatma denge metodu ile elektronik elemanların lehimlenebilirlik deneyi

TS EN 60068-2-64 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-64: Deneyler - Deney fh: Titreşim, geniş band gelişigüzel ve kılavuz

TS EN 60068-2-69 Çevre deneyi- Bölüm 2-69- Deneyler- Te deneyi: Islatma denge metodu ile yüzeye monteli elemanlar (smd) için elektronik bileşenlerin lehimlenebilirlik deneyi

TS EN 60068-2-80 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyi - Bölüm 2-80: Fi deneyi: Vibrasyon - Karma mod

TS EN 60068-2-81 Çevre deneyi - Bölüm 2-81: Deneyler - Deney ei: Elektrik çarpması; Elektrik çarpması spektrum sentezi

TS EN 60068-2-82 Çevre deneyi- Bölüm 2-82- Deneyler- Tx deneyi: Elektrik ve elektronik bileşenler için whisker deney metotları

TS EN 60068-3-11 Çevre deneyi- Bölüm 3-11- Destek dokümantasyonu ve kılavuz- İklim deney odalarındaki şartlara ait ölçme belirsizliğinin hesaplanması

TS EN 60068-3-5 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3-5: Yardımcı doküman ve kılavuz - Sıcaklık deney odalarının performansının doğrulanması

TS EN 60068-3-6 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri -Bölüm 3-6: Yardımcı doküman ve kılavuz - Sıcaklık/nem deney odalarının performansının doğrulanmas

TS EN 60068-3-7 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri -Bölüm 3-7: Yardımcı doküman ve kılavuz - Deney a ve deney b (yüklü) için sıcaklık deney odalarındaki ölçmeler

tst EN 60068-2-43 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri -Bölüm 2-43: Deneyler - Deney kd: Kontaklar ve bağlantılar için kullanılan hidrojen sülfür deneyi

TS EN 60721-3-0 Çevre şartlarının sınıflandırılması bölüm 3: Çevre parametre gruplarının sınıflandırılması ve bunlarla ait şiddet dereceleri- Giriş

TS EN 60721-3-3 Çevre şartlarının sınıflandırılması- Bölüm 3: Çevre parametre gruplarının sınıflandırılması ve bunlarla ait şiddet dereceleri- Kısım 3: Hava şartlarından korumalı yerlerde sabit kullanım

TS EN 60721-3-4 Çevre şartlarının sınıflandırılması- Bölüm 3: Çevre parametre gruplarının sınıflandırılması ve bunlara ait şiddet dereceleri- Kısım 4: Hava şartlarından korumalı olmayan yerlerde sabit kullanım

TS EN 60721-3-5 Çevre şartlarının sınıflandırılmaıs- Bölüm 3: Çevre gruplarının sınıflandırılması ve bunlara ait şiddet dereceleri- Kısım 5: Kara taşıtlarında kullanılan donanımlar

TS EN 60721-3-6 Çevre şartlarının sınıflandırılması- Bölüm 3: Çevre parametre gruplarının sınıflandırılması ve bunlarla ait şiddet dereceleri kısım 6: Gemi ortamı

TS EN 60721-3-7 Çevre şartlarının sınıflandırılması- Bölüm 3: Çevre parametre gruplarının sınıflandırılması ve bunlarla ait şiddet dereceleri kısım 7: Taşınabilir ve sabit olmayan kullanım

TS EN 60721-3-9 Çevre şartlarının sınıflandırılması- Bölüm 3: Çevre parametre gruplarının sınıflandırılması ve bunlara ait şiddet dereceleri- Kısım 9: Ürünlerin içindeki sınırlı iklim şartları

TS EN 300019-2-1 V2.1.2 Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-1: Çevre deneylerinin özellikleri; Depolama

TS EN 300019-2-2 V2.1.2 Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-2: Çevre deneylerinin özellikleri; Taşınma

TS EN 300019-2-3V2.2.2 Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-3: Çevre deneylerinin özellikleri; Hava şartlarına karşı korumalı yerlerde sabit kullanım

TS EN 300019-2-4V2.2.2 Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-4: Çevre deneylerinin özellikleri; Hava şartlarına karşı korumalı olmayan yerlerde sabit kullanım

TS EN 300019-2-5 V3.0.0 Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-5: Çevre deneylerinin özellikleri;Yer araçlarının kurulumu

TS EN 300019-2-6V3.0.0 Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-6: Çevre deneylerinin özellikleri; Gemi ortamı

TS EN 60068-2-31 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-31: Deneyler - Deney ec: Mekanik darbeleri içeren kaba kullanım - Öncelikle cihaz tipi numuneler için