trarbgzh-TWenfrkadefaru

Toprakların İncelenmesi (Genel) Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

TS EN ISO 22892 Toprak kalitesi-Gaz komatografisi ve kütle spektrometresi ile hedef bilebiklerin tanımlannası için kılavuz

TS EN ISO 23611-2 Toprak kalitesi- Toprak omurgasızlarından numune alınması-Bölüm 2:Mikro-Artropatın özütlemesi ve numune alma

TS EN ISO 23611-3 Toprak kalitesi- Toprak omurgasızlarından numune alınması-Bölüm 3:Enchytraeidlerin toprak özütlemesi ve numune almaı

TS EN 16179 Atık, İşlenmiş biyo atık ve toprak- Numune hazırlanması için rehber

TS EN ISO 10930 Toprak kalitesi – Su etkisine maruz kalan toprak agregalarının kararlılığının ölçülmesi

TS EN ISO 12782-1 Toprak Kalitesi- Toprak ve malzemelerdeki bileşenlerin özütleme ve türlenmesinin jeokimyasal modelleme parametreleri- Bölüm 1: Askorbik asit ile amorf demir oksitler ve hidroksitlerin ekstraksiyonu

TS EN ISO 23611-5 Toprak kalitesi – Toprak omurgasızlarından numune alma – Bölüm 5: Numune alma ve toprak makro omurgasızlarının özütlenmesi

TS EN ISO 23611-6 Toprak kalitesi- Toprak omurgasızlarından numune alınması-Bölüm 6: Toprak omurgasızları ile numune programlarının tasarımı için kılavuz

TS EN ISO 18772 Toprak kalitesi - Müteakip toprak ve toprak malzemelerin kimyasal ve ekotoksikolojik deneyleri için özütleme prosedürleri kılavuz

tst EN ISO 18772 Toprak kalitesi - Müteakip toprak ve toprak malzemelerin kimyasal ve ekotoksikolojik deneyleri için özütleme prosedürleri kılavuz (ISO 18772:2008)

TS ISO 10381-6 Toprak kalitesi-Numune alma - Bölüm 6: Laboratuvarda mikrobiyolojik süreçler, biyokütle ve çeşitliliğin değerlendirilmesi için toprağın toplanması, taşınması ve aerobik koşullarda depolanması için kılavuz

TS ISO 10381-4 Toprak kalitesi - Numune alma- Bölüm 4: Doğal, doğala yakın ve ekili bölgelerin incelenmesi için işlem kılavuzu

TS ISO 10381-3 Toprak kalitesi - Numune alma - Bölüm 3: Güvenlik kılavuzu

TS ISO 10381-5 Toprak kalitesi-Numune alma-Bölüm 5:Kent ve endüstri alanlarındaki toprak kirlenmesinin incelenmesi kuralları

TS ISO 10381-1 Toprak kalitesi - Numune alma - Kısım 1:Numune alma programlarının tasarımı ile ilgili kılavuz

TS ISO 10381-2 Toprak kalitesi - Numune alma - Kısım 1:Numune alma teknikleri ile ilgili kılavuz

TS EN ISO 16133:2011 Toprak kalitesi- Görüntüleme yöntemlerinin kurulumu ve bakımına dair kılavuz

TS EN ISO 23611-4:2011 Toprak kalitesi- Toprak omurgasızlarından numune alınması-Bölüm 4:Numune alma, toprakta gelişen nematodların özütlenmesi ve tanımlanması