trarbgzh-TWenfrkadefaru

Toprakların Fiziksel Özellikleri Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS ISO 11265 Toprak kalitesi-Elektriksel öziletkenlik tayini

TS 10308 ISO 11464 Toprak kalitesi-Fiziko kimyasal analizler için numunelere uygulanan ön işlemler

TSE CEN ISO/TS 17892-9/AC Geoteknik etüt ve deneyler- Zemin laboratuvar deneyleri- Bölüm 9: Suya doygun zeminde konsolidasyonlu üç eksenli basınç deneyi

TSE CEN ISO/TS 17892-10/AC Geoteknik etüt ve deneyler- Zemin laboratuvar deneyleri- Bölüm 10: Doğrudan kesme deneyi

TSE CEN ISO/TS 17892-9 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 9: Suya doygun zeminlerde konsolidasyonlu üç eksenli basınç deneyleri

TS EN ISO 17892-3 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 3: Tane yoğunluğunun belirlenmesi

tst CEN ISO 17892-4 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 4:Tane büyüklüğü dağılımının tayini  

TSE CEN ISO/TS 17892-7 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 7: İnce taneli zeminlerde tek eksenli basınç deneyi.

TS EN ISO 11272 Toprak kalitesi-Kuru yığın yoğunluğunun tayini

TS EN ISO 11276 Toprak kalitesi - Gözenek suyu basıncının tayini - Tansiyometre metodu

TS EN ISO 11508 Toprak kalitesi - Tanecik yoğunluğunun tayini

TS EN ISO 17892-1 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Su içeriğinin belirlenmesi

TS EN ISO 17892-2 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 2: Birim hacim kütlenin belirlenmesi

TS EN ISO 17892-1 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Su içeriğinin belirlenmesi

TS EN ISO 17892-2 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 2: Birim hacim kütlenin belirlenmesi

TS EN ISO 11272 Toprak kalitesi - Kuru yığın yoğunluğunun tayini (ISO 11272:1998)

tst EN ISO 11276 Toprak kalitesi - Gözenek suyu basıncının tayini - Tansiyometre metodu (ISO 11276:1995)

TS EN ISO 11508 Toprak kalitesi - Tanecik yoğunluğunun tayini (ISO 11508:1998)

TS ISO 11265/Cor.1 Toprak kalitesi - Elektriksel öziletkenlik tayini

TS ISO 11465/Cor.1 Toprak kalitesi-Kuru madde ve suyun kütle esasına göre tayini-Gravimetrik metodu

TS ISO 11277 Toprak kalitesi - Mineral toprakta parçacık büyüklüğü dağılımının tayini - Eleme ve tortulaşma metodu

TS ISO 11465/Cor.1 Toprak kalitesi - Kuru madde ve suyun kütle esasına göre tayini -Gravimetrik metod TADİL 1

TS EN ISO 17628 Jeoteknik etüt ve deneyler - Jeotermal deneyler - Borulu eşanjör kullanarak zeminin ve kayanın termal iletkenliğinin belirlenmesi

TS EN ISO 17892-4 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 4: Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi

TS EN ISO 18674-2 Geoteknik etüt ve deneyler - Alan enstrümantasyonuyla jeoteknik izleme - Bölüm 2: Çizgi boyunca yer değiştirmelerin ölçülmesi: Uzama ölçer

TS EN ISO 17892-5 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 5: Kademeli yükleme yoluyla odometre deneyi

TS EN ISO 17892-6 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 6: Düşen koni deneyi

TS EN ISO 17892-4 Geoteknik etüt ve deneyler - Zemin laboratuvar deneyleri - Bölüm 4: Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi

TS ISO 10573 Toprak kalitesi - Doymamış toprak katmanında su muhtevası tayini - Nötron sonda metodu

TS ISO 11271 Toprak kalitesi - Redoks potansiyelinin tayini - Saha yöntemi

TS ISO 11465 Toprak kalitesi-Kuru madde ve suyun kütle esasına göre tayini-Gravimetrik metod

TS EN ISO 16720 Toprak kalitesi - Numunelerin daha sonraki analizler için dondurma - Kurutma yapılarak ön işleme tâbi tutulması

TS ISO 15176 Toprak kalitesi - Yeniden kullanılması amaçlanan kazılmış toprak ve diğer toprak malzemelerin özellikleri

TS EN ISO 19258:2011 Toprak kalitesi- Geriplan değerlerinin tayini için kılavuz