trarbgzh-TWenfrkadefaru

Tehlikeli Maddelere Karşı Korunma Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 13308 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Basınç dengesi olmayan ayar vanası

TS EN 13314 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Doldurma deliği kapağı

TS EN 13316 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Basınç dengeli ayar vanası

TS EN 13317+A1 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Adam giriş deliği kapak grubu

TS EN 12798 Taşıma kalite yönetim sistemi - Karayolu, demiryolu ve yurt içi deniz taşımacılığı - Tehlikeli madde taşınmasında güvenlik bakımından ıso 9001’i tamamlamak için kalite yönetim sistemi şartları

TS EN 12561-3 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm3. basınç altında sıvılaştırılmış gazlar için alttan doldurma ve boşaltma tertibatları

TS EN 12561-4 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm4: Sıvı mamülleri üstten doldurma ve boşaltma için üste yerleştirilmiş tertibatlar

TS EN 12561-7 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 7:Platformlar ve merdivenler

TS EN 12561-8 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 8:Isıtma bağlantıları

TS EN 1089-3 Taşınabilir gaz tüpleri-Gaz tüplerinin tanıtılması (lpg hariç) bölüm 3: Renk kodlaması

TS EN 13081+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar toplama adaptörü ve kaplini

TS EN 13308 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Basıncı dengelenmemiş ayar vanası

TS EN 13314 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Doldurma deliği kapağı

TS EN 13316 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Basınç dengeli ayar vanası

TS EN 13082+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar iletim vanası

TS EN ISO 16106 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajları - Tehlikeli madde ambalajları, orta boy dökme yük konteyneleri (ıbc’ler) ve büyük ambalajlar - ISO 9001'in uygulanması ile ilgili kılavuz bilgiler

tst EN ISO 16495 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Deney yöntemleri

TS EN ISO 13274 Ambalaj - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Ambalaj ve IBC(Orta Boy Dökme Kapları) için plastik uyumluluk deneyleri (ISO 13274:2013)

TS EN 13083+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar iletim vanası

TSE CEN/TR 15120 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar-Yükleme nakliye ve boşalma için tavsiyeler ve kılavuz

TS EN ISO 13274 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Ambalaj ve IBC(Orta Dökme Konteynerler) için plastik uyumluluk deneyleri

TS EN ISO 16495 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Deney yöntemleri

TS EN ISO 16101 Ambalajlama - Tehlikeli maddelerin nakil ambalajları - Plastik uyumluluk deneyleri

TS EN 15208 Tanklar tehlikeli madde taşımak için sızdırmaz dolum sistemleri çalışma prensipleri ve bağlantı özellikleri

TS EN 16522 Tanklar için Servis ekipmanları - Tehlikeli malların taşınması için tanklar havalandırma cihazları Alev arestörleri

TS EN 16522 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Havalandırma tertibatları için alev tutucular

TS EN ISO 13274/AC Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Ambalaj ve IBC(Orta Dökme Konteynerler) için plastik uyumluluk deneyleri

TS EN 14116+A1 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan tanklar-Sıvı yakıtlar için ürün tanıma cihazı için dijital arayüz

TS EN 14432 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Sıvı kimyasalların taşınması için tank donanımları ürün boşalma ve hava girişi vanaları

TS EN 14433 Tanklar- Tehlikeli maddelerin taşınması için - Sıvı kimyasalların ve sıvılaştırılmış gazların taşınması için tank donanımı - Dip vanaları

TS EN 14116+A1 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan tanklar-Sıvı yakıtlar için ürün tanıma cihazı için dijital arayüz

TS EN 13308 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Basınç dengesi olmayan ayar vanası

TS EN 13314 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Doldurma deliği kapağı

TS EN 13316 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Basınç dengeli ayar vanası

TS EN 13317+A1 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Adam giriş deliği kapak grubu

TS EN 12798 Taşıma kalite yönetim sistemi - Karayolu, demiryolu ve yurt içi deniz taşımacılığı - Tehlikeli madde taşınmasında güvenlik bakımından ıso 9001’i tamamlamak için kalite yönetim sistemi şartları

TS EN 12561-3 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm3. basınç altında sıvılaştırılmış gazlar için alttan doldurma ve boşaltma tertibatları

TS EN 12561-4 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm4: Sıvı mamülleri üstten doldurma ve boşaltma için üste yerleştirilmiş tertibatlar

TS EN 12561-7 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 7:Platformlar ve merdivenler

TS EN 12561-8 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 8:Isıtma bağlantıları

TS EN 1089-3 Taşınabilir gaz tüpleri-Gaz tüplerinin tanıtılması (lpg hariç) bölüm 3: Renk kodlaması

TS EN 13081+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar toplama adaptörü ve kaplini

TS EN 13308 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Basıncı dengelenmemiş ayar vanası

TS EN 13314  Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Doldurma deliği kapağı

TS EN 13316 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Basınç dengeli ayar vanası

TS EN 13082+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar iletim vanası

TS EN 14564 Tehlikeli maddelerin nakli için tanklar - Terimler

TS EN ISO 16106 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajları - Tehlikeli madde ambalajları, orta boy dökme yük konteyneleri (ıbc’ler) ve büyük ambalajlar - ISO 9001'in uygulanması ile ilgili kılavuz bilgiler

tst EN ISO 16495 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Deney yöntemleri  

TS EN ISO 13274 Ambalaj - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Ambalaj ve IBC(Orta Boy Dökme Kapları) için plastik uyumluluk deneyleri (ISO 13274:2013)

TS EN 13083+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar iletim vanası

TS EN ISO 13274 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Ambalaj ve IBC(Orta Dökme Konteynerler) için plastik uyumluluk deneyleri

TS EN ISO 16495 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Deney yöntemleri

TS EN ISO 16101 Ambalajlama - Tehlikeli maddelerin nakil ambalajları - Plastik uyumluluk deneyleri

TS EN 15208 Tanklar tehlikeli madde taşımak için sızdırmaz dolum sistemleri çalışma prensipleri ve bağlantı özellikleri

TS EN 16522 Tanklar için Servis ekipmanları - Tehlikeli malların taşınması için tanklar havalandırma cihazları Alev arestörleri

TS EN 16522 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Havalandırma tertibatları için alev tutucular

TS EN ISO 13274/AC Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Ambalaj ve IBC(Orta Dökme Konteynerler) için plastik uyumluluk deneyleri

TS EN 14116+A1 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan tanklar-Sıvı yakıtlar için ürün tanıma cihazı için dijital arayüz

TS EN 14432 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Sıvı kimyasalların taşınması için tank donanımları ürün boşalma ve hava girişi vanaları

TS EN 14433 Tanklar- Tehlikeli maddelerin taşınması için - Sıvı kimyasalların ve sıvılaştırılmış gazların taşınması için tank donanımı - Dip vanaları

TS EN 14116+A1 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan tanklar-Sıvı yakıtlar için ürün tanıma cihazı için dijital arayüz

TS EN 13308 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Basınç dengesi olmayan ayar vanası

TS EN 13314 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Doldurma deliği kapağı

TS EN 13316 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Basınç dengeli ayar vanası

TS EN 12798 Taşıma kalite yönetim sistemi - Karayolu, demiryolu ve yurt içi deniz taşımacılığı - Tehlikeli madde taşınmasında güvenlik bakımından ıso 9001’i tamamlamak için kalite yönetim sistemi şartları

TS EN 12561-3 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm3. basınç altında sıvılaştırılmış gazlar için alttan doldurma ve boşaltma tertibatları

TS EN 12561-4 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm4: Sıvı mamülleri üstten doldurma ve boşaltma için üste yerleştirilmiş tertibatlar

TS EN 12561-7 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 7:Platformlar ve merdivenler

TS EN 12561-8 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 8:Isıtma bağlantıları

TS EN 13081+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar toplama adaptörü ve kaplini

TS EN 13308 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Basıncı dengelenmemiş ayar vanası

TS EN 13314 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Doldurma deliği kapağı

TS EN 13316 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Basınç dengeli ayar vanası

TS EN 13082+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar iletim vanası

TS EN ISO 16106 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajları - Tehlikeli madde ambalajları, orta boy dökme yük konteyneleri (ıbc’ler) ve büyük ambalajlar - ISO 9001'in uygulanması ile ilgili kılavuz bilgiler

tst EN ISO 16495 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Deney yöntemleri

TS EN ISO 13274 Ambalaj - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Ambalaj ve IBC(Orta Boy Dökme Kapları) için plastik uyumluluk deneyleri (ISO 13274:2013)

TS EN 13083+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar iletim vanası

TSE CEN/TR 15120 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar-Yükleme nakliye ve boşalma için tavsiyeler ve kılavuz

TS EN ISO 13274 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Ambalaj ve IBC(Orta Dökme Konteynerler) için plastik uyumluluk deneyleri

TS EN ISO 16495 Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Deney yöntemleri

TS EN ISO 16101 Ambalajlama - Tehlikeli maddelerin nakil ambalajları - Plastik uyumluluk deneyleri

TS EN 15208 Tanklar tehlikeli madde taşımak için sızdırmaz dolum sistemleri çalışma prensipleri ve bağlantı özellikleri

TS EN 16522 Tanklar için Servis ekipmanları - Tehlikeli malların taşınması için tanklar havalandırma cihazları Alev arestörleri

TS EN 16522 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Havalandırma tertibatları için alev tutucular

TS EN ISO 13274/AC Ambalajlama - Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajı - Ambalaj ve IBC(Orta Dökme Konteynerler) için plastik uyumluluk deneyleri

TS EN 14116+A1 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan tanklar-Sıvı yakıtlar için ürün tanıma cihazı için dijital arayüz

TS EN 14432 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Sıvı kimyasalların taşınması için tank donanımları ürün boşalma ve hava girişi vanaları

TS EN 14433 Tanklar- Tehlikeli maddelerin taşınması için - Sıvı kimyasalların ve sıvılaştırılmış gazların taşınması için tank donanımı - Dip vanaları

TS EN 14116+A1 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan tanklar-Sıvı yakıtlar için ürün tanıma cihazı için dijital arayüz

TS EN 13308 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Basınç dengesi olmayan ayar vanası

TS EN 13314 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Doldurma deliği kapağı

TS EN 13316 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Basınç dengeli ayar vanası

TS EN 13317+A1 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Adam giriş deliği kapak grubu

TS EN 12798 Taşıma kalite yönetim sistemi - Karayolu, demiryolu ve yurt içi deniz taşımacılığı - Tehlikeli madde taşınmasında güvenlik bakımından ıso 9001’i tamamlamak için kalite yönetim sistemi şartları

TS EN 12561-3 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm3. basınç altında sıvılaştırılmış gazlar için alttan doldurma ve boşaltma tertibatları

TS EN 12561-4 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm4: Sıvı mamülleri üstten doldurma ve boşaltma için üste yerleştirilmiş tertibatlar

TS EN 12561-7 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 7:Platformlar ve merdivenler

TS EN 12561-8 Demiryolu uygulamaları-Tank vagonlar- Bölüm 8:Isıtma bağlantıları

TS EN 1089-3 Taşınabilir gaz tüpleri-Gaz tüplerinin tanıtılması (lpg hariç) bölüm 3: Renk kodlaması

TS EN 13081+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar toplama adaptörü ve kaplini

TS EN 13308 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Basıncı dengelenmemiş ayar vanası

TS EN 13314 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Doldurma deliği kapağı

TS EN 13316 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Basınç dengeli ayar vanası

TS EN 13082+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar iletim vanası

TS EN 14564 Tehlikeli maddelerin nakli için tanklar - Terimler