trarbgzh-TWenfrkadefaru

Suçlara Karşı Korunma Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 1522 Pencere, kapı, panjur, kepenk - Mermi direnci - Özellikler ve sınıflandırma

TS EN 15602 Özel güvenlik hizmeti sağlayıcıları - Terminoloji

TS EN 1143-1+A1/tst AC Güvenli depolama birimleri - Hırsızlığa karşı dayanıklılık ile ilgili kurallar, sınıflandırma ve deney metotları - Bölüm 1: Kasalar, atm kasaları, kasa oda kapıları ve kasa odaları

TS EN 1627 Yayalar için kapı takımları, pencereler, giydirme cepheler, korkuluklar ve panjurlar - Hırsıza dirençli - Kurallar ve sınıflandırma

TS EN 50130-4 Alarm sistemleri- Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk mamul aile standardı: Yangın hırsız ve genel amaçlı alarm sistemlerinin bileşenlerinin bileşenleri için bağışıklık özellikleri

TS EN 50130-5 Alarm sistemleri - Bölüm 5: Çevre şartlarına dayanıklılık deney metotları

TS EN 50131-5-3 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş sistemleri - Bölüm 5-3: Radyo frekans tekniklerini kullanan ara bağlantı donanımı için kurallar

TS EN 50131-6 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri- Bölüm 6: Güç kaynakları

TS EN 50131-5-3/A1Alarm sistemleri - İzinsiz girişe karşı sistemler - Radyo frekans tekniklerini kullanan ara bağlantılı donanım için kurallar

TS EN 1143-1 Güvenli depolama birimleri - Hırsızlığa karşı dayanıklılık ile ilgili kurallar, sınıflandırma ve deney metotları - Bölüm 1: Kasalar, atm kasaları, kasa oda kapıları ve kasa odaları

TS EN 50132-5-3 Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için cctv gözetim sistemleri - 5-3 bölüm: Video iletim - Analog ve dijital video aktarımı

TS EN 50132-5-2 Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-2: IP video iletim protokolleri

TS EN 50132-5-1 Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için cctv sistemleri - Bölüm 5-1: Video iletim - Genel video iletimi performans gereksinimlerini

TS EN 50131-3 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - bölüm 3: Kontrol ve bildirim donanımı

TS EN 50131-2-4 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - bölüm 2-4: Birleşik pasif kızılötesi ve mikrodalga algılayıcılar için kurallar

TS EN 50132-5-1/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-1: Video iletim - Genel video iletimi performans gereksinimlerini

TS EN 50132-5-2/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-2: IP video iletim protokolleri

TS EN 1047-2:2009+A1 Güvenli depolama birimleri- Sınıflandırma ve yangına dayanıklılık deney metotları- Bölüm 2: Veri kayıt muhafaza odaları ve konteynerleri

TS EN 50132-7 Alarm sistemleri- Güvenlik uygulamalarında kullanılan CCTV izleme sistemleri- Bölüm 7: Uygulama kılavuzu

TS EN 1143-1 Güvenli depolama birimleri - Hırsızlığa karşı dayanıklılık ile ilgili kurallar, sınıflandırma ve deney metotları - Bölüm 1: kasalar, ATM kasaları, kasa oda kapıları ve kasa odaları

TS EN 1047-2:2009+A1 Güvenli depolama birimleri - Yangına dayanıklılık için deney yöntemleri ve sınıflandırma - Bölüm 2: Veri odaları ve veri konteyneri

TS EN 1300 Emniyetli depolama birimleri - Yetkisiz açmaya dirençleri bakımından yüksek güvenlik kilitlerinin sınıflandırılması

TS EN 50131-2-4/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - bölüm 2-4: Birleşik pasif kızılötesi ve mikrodalga algılayıcılar için kurallar

TS EN 50131-2-2/IS1 Alarm sistemleri- İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - bölüm 2-2: İzinsiz giriş algılayıcıları - Pasif kızılötesi algılayıcılar

TS EN 50131-6/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 6: Güç kaynakları

TSE CEN/TR 16705 Sınır koruma - Performans sınıflandırma metodolojisi

TS EN 50131-2-2/IS1 Alarm Sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-2: İzinsiz giriş algılayıcıları - Pasif kızılötesi algılayıcılar

TS EN 50131-2-4/IS1 Alarm Sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-4: Birleşik pasif kızılötesi ve mikrodalga algılayıcılar için kurallar

TS EN 50131-6/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 6: Güç kaynakları

TS EN 1143-2  Güvenli saklama birimleri-Hırsızlığa karşı dayanıklılık için özellikler, sınıflandırma ve deney metotları-Bölüm 2: Emanet sistemleri

TS EN ISO 22311 Toplumsal güvenlik - Video gözetim - İhracat birlikte çalışabilirlik (ISO 22311: 2012)

TS EN ISO 22311Toplumsal güvenlik - Video gözetim - İhracat birlikte çalışabilirlik (ISO 22311: 2012)

tst EN 50130-4 Alarm sistemleri- Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk mamul aile standardı: Yangın hırsız ve genel amaçlı alarm sistemlerinin bileşenlerinin bileşenleri için bağışıklık özellikleri

TS EN 1628+A1 Yayalar için kapı takımları, pencereler, giydirme cepheler, korkuluklar ve panjurlar - Hırsıza dirençli - Statik yükleme altında direncin belirlenmesi için deney yöntemi

TS EN 1629+A1 Yayalar için kapı takımları, pencereler, giydirme cepheler, korkuluklar ve panjurlar - Hırsıza dirençli - Dinamik yükleme altında direncin belirlenmesi için deney yöntemi

TS EN 1630+A1 Yayalar için kapı takımları, pencereler, giydirme cepheler, korkuluklar ve panjurlar - Hırsıza dirençli - Manuel hırsızlık girişimine karşı direncin belirlenmesi için deney yöntemi

TSE CEN/TS 16850 Toplumsal ve Vatandaş Güvenliği - sağlık tesislerinde güvenlik yönetmek için Rehberlik

TS EN 50131-5-3 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş sistemleri - Bölüm 5-3: Radyo frekans tekniklerini kullanan ara bağlantı donanımı için kurallar

TS EN 381-4 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - bölüm 4: Zincirli testere koruyucu eldivenleri için deney metotları

TS EN 863 Koruyucu elbiseler - Mekanik özellikler deney metodu: Delinme dayanımı

TS EN ISO 13995 Koruyucu giyecekler - Mekanik özellikler - Malzemelerin delinmeye ve dinamik yırtılmaya karşı direncinin tayini için deney metodu

TS EN 13087-8 Koruyucu kasklar - Deney metotları - Bölüm 8: Elektriksel özellikler .

TS EN 13274-4 Solunumlu ilgili koruyucu cihazlar- Deney metotları- Bölüm 4: Alev deneyleri

TS EN 13274-2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Deney metotları-Bölüm 2: Uygulama ile ilgili performans deneyleri

TS EN 381-8 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 8: Zincirli testere koruyucu tozlukları - Deney metotları

TS EN 381-9 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 9: Zincirli testere koruyucu tozlukları - Özellikler

TS EN ISO 13995 Koruyucu giyecekler- Mekanik özellikler

TS EN 167 Kişisel göz koruması-Optik deney metotları

TS EN 943-2 Sıvı aerosol ve katı parçacıklar ihtiva eden sıvı ve gaz kimyasallara karşı koruyucu giysi-Kısım 2: Acil müdahale takımları için kimyasal koruyucu giysiler "gaz-Koruyumlu" için performans gereklilikleri

TS EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi-Kısım 2: Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu giysi için gereklilikler ve deney metotları

TS EN 13595-1 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 13595-3 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 4: Darbeli kesme direncinin tayini için deney metodu

TS EN 13595-4 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 4: Darbeli kesme direncinin tayini için deney metodu

TS EN 13274-3 Solunumlu ilgili koruyucu cihazlar- Deney metotları- Bölüm 3: Solunum direncinin tayini

TS EN 13274-6 Solunumlu ilgili koruyucu cihazlar- Deney metotları- Bölüm 6: Solukla alınan havadaki karbondioksit muhtevasının tayini

TS EN 13277-5 Dövüş sporları için koruyucu donanım-Bölüm 5: Genital koruyucular ve karın koruyucuları için ilave kurallar ve deney metotları

TS EN 169Kişisel göz koruması - Kaynakçılık ve ilgili teknikler için filtreler - Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım

TS EN 170Kişisel göz koruması - Ultraviyole filtreler -Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım

TS 8435 EN 171 Kişisel göz koruması - Kızıl ötesi filtreler - Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım

TS EN 360 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Geri sarmalı tipte düşme önleyiciler

TS EN 142 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Ağızlık tertibatları - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 13274-8 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - bölüm 8: Dolomit tozuyla tıkanma deneyi

TS EN 13949 Solunumla ilgili donanım - Basınçlı nitroks ve oksijenle kullanım için kendi kendine yeterli açık devre dalma aparatı - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 136Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Tam yüz maskeleri-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 140Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Yarım maskeler ve çeyrek maskeler-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 50286 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN 148-1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Yüz koruyucu parçalar için vida dişleri-Bölüm 1: Standard vida dişli bağlantı

TS EN 148-3 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Yüz koruyucu parçalar için vida dişleri-Bölüm 3: M 45x3 viida dişli bağlantı

TS EN 12477 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler

TS EN 352-5 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5 - Aktif gürültü azaltma kulak kapatıcıları

TS EN 352-6 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 6: Elektriksel ses girişli kulaklıklar

TS EN 352-7 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 7: Seviyeye bağımlı kulaklıklar

TS EN 381-10 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 10: Vücudun üst kısmına ilişkin koruyucular için deney metodu

TS EN 381-11 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 11: Vücudun üst kısmına ilişkin koruyucular için kurallar

TS EN ISO 6529 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma - Koruyucu giyecek malzemelerinin sıvı ve gaz nüfuziyetine direncinin tayini

TS EN ISO 6942 Koruyucu giyecekler - Isı ve yangına karşı koruma - Deney metodu: Işıma yoluyla yayılan ısı kaynağına maruz kaldığında malzeme ve malzeme takımlarının değerlendirilmesi

TS EN 13274-8 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Deney metotları - Bölüm 8: Dolomit tozuyla tıkanmanın tayini

TS EN 13595-2 Profesyonel motorsiklet sürücüleri için koruyucu giyecekler-Ceketler, pantolanlar, tek parça veya parçalı takımlar-Bölüm 2: Darbe yıpranma direncinin tayini için deney metodu

TS EN 13794 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kaçış için kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 13819-1 İşitme koruyucuları - Deneyler - Bölüm 1: Fiziksel deney metotları

TS EN 13819-2 İşitme koruyucular -Deneyler -Bölüm:2 akustik deney metotları

TS EN 13949 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Basınçlı azot ve oksijenle kullanılan açık devre kendi kendine yeterli dalma aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN ISO 13998 Koruyucu giyecekler - Çakılarla kesmeye ve delmeye karşı koruyucu önlükler, pantolonlar ve ceketler

TS EN ISO 14877 Tanecikli aşındırıcılar kullanılarak yapılan aşındırıcı püskürtme için koruyucu giyecek

TS EN 14126 Koruyucu giyecekler - Enfektif ajanlara karşı koruyucu giyecekler için performans kuralları ve deney metotları

TS EN 352-5 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - bölüm 5: Aktif gürültüyü azaltan kulak kapatıcıları

TS EN 381-10 Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - bölüm 10: Vücut üst kısmı koruyucuları için deney metodu

TS EN ISO 13998 Koruyucu giyecekler - Bıçak batması ve kesmesine karşı koruyucu önlükler, pantolonlar ve yelekler

TS EN 13911 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler -Yangın başlıkları için özellikler ve deney metotları

TS EN 144-3 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz tüpü vanaları - Bölüm 3: Nitroks ve oksijen dalış gazları için çıkış bağlantıları

TS EN 13911 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler -Yangın başlıkları için özellikler ve deney metotları

TS EN 14325 "kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Kimyasal koruyucu giyecek malzemelerinin, dikiş ve birleşim yerlerinin ve takımlarının deney metotları ve performans sınıflandırması"

TS EN 14435 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sadece pozitif basınçla kullanılmak üzere tasarımlanmış yarım maskeli, kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 60903 Eldivenler - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - 800 kv a.a. ve ± 600 kv d.a.'ya kadar olan anma gerilimlerinde kullanılan iletken elbise

TS EN 407Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı koruyucu eldivenler

TS EN 362 Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Bağlayıcılar

TS EN 60984/A11 Manşonlar-Yalıtkan malzemeden-Gerilimli çalışma için

TS EN 60984/A1 Manşonlar-Yalıtkan malzemeden-Gerilimli çalışma için

TS EN 12477/A1 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler

TS EN ISO 6530 Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı koruma - Malzemelerin sıvılarla nüfuziyete karşı direnci için deney metodu

TS EN 12941/A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar- Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 404Ferdi kurtarma için solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Karbon monoksitten korunmak için ağız parçası tertibatlı ve filtreli ferdi kurtarıc

TS EN 133Koruyucu solunum cihazları-Sınıflandırma

TS EN 142Solunumla ilgili koruycu cihazlar-Ağızlık donanımı-Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 362Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Bağlayıcılar

TS EN 365 Personel koruyucu teçhizat - Yüksekten düşmeye karşı - Kullanma talimatları ve işaretlemeye ait genel özellikler

TS EN 402Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Kaçış için kendi kendine yeterli, açık devreli basınçlı hava solunum cihazı, ten yüz maskeli ve ağızlık donanımlı - Özellikler deney ve işaretleme

TS EN 403 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Kendini kurtarma için - Yangından kaçarken kullanılan başlığı olan filtre cihazları - Kurallar, deneyler, işaretleme

TS EN 60903 Eldiven ve kolçaklar - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma için - Özellikler

TS EN 407Koruyucu eldivenler - Isıl tesirlerine (ısı ve/veya ateşe) karşı

TS EN ISO 12402-1 "kişisel yüzdürme donanımı - Bölüm 1: Açık denizde çalışan gemiler için can yelekleri - Güvenlik kuralları"

TS EN 342Koruyucu giyecekler-Soğuğa karşı koruyucu takımlar ve giyecekler

TS EN 529Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Seçim, kullanım, bakım ve muhafaza için tavsiyeler - Kılavuz doküman"

TS EN 14126/AC Koruyucu giyecekler - Enfektif ajanlara karşı koruyucu giyecekler için performans kuralları ve deney metotları

TS EN 143/AC Koruyucu solunum cihazları-Toz süzgeçleri-Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 352-4/A1 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 4: Seviyeye bağlı kulak kapatıcıları

TS EN 469 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler için performans kuralları

TS EN ISO 12402-8 Kişisel yüzdürme donanımları-Bölüm 8:Aksesuarlar -Güvenlik kuralları ve deney metotlerı

TS EN ISO 12402-10 Kişisel yüzdürme donanımları-Bölüm 10:Kişisel yüzdürme donanımları ve ilgili diğer malzemelerin seçimi ve uygulanması

TS EN 12435 Sağlık bilişimi- Sağlık bilimlerinde ölçüm sonuçlarının ifade edilmesi

TS EN 1146 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar -Bir başlıkla birlikte kullanılan kendi kendine yeterli açık devre basınçlı hava solunum aparatı - Kurallar, deney, işaretleme

TS EN 165Göz koruyucuları-Kişisel-Terimler

TS EN 469 İtfaiyeciler için koruyucu elbiseler-Yangınla mücadele için koruyucu elbiselerin özellikleri ve deney metotları

TS EN 143/A1 Koruyucu solunum cihazları-Toz süzgeçleri-Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 13832-3 Kimyasal maddelere karşı koruyucu ayak giyecekleri – Bölüm 3: Laboratuvar şartlarında kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli ayak giyecekleri için kurallar

TS EN 365/AC Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kullanma talimatı, bakım, periyodik muayene, tamir, işaretleme ve ambalajlamaya ait genel kurallar

TS EN 469/AC İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyeceklere dair performans kuralları

TS EN ISO 12402-2 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 275 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-3 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 150 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-4 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 100 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-5 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi 50 - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-6 Kişisel yüzdürme donanımları - Can yelekleri, performas seviyesi bölüm 6- Güvenlik kuralları ve ek deneyler

TS EN ISO 12402-9 Kişisel yüzdürme donanımları bölüm 9:Deney metotları

TS EN 469/A1 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyeceklere dair performans kuralları

TS EN ISO 12402-2 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 2: Can yelekleri, performans seviyesi 275 - Güvenlik kuralları

TS EN 469/AC İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler için performans kuralları

TS EN 137Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı özellikler, deney işaretleme

TS EN 469/A1 Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 12402-7 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzeme ve bileşenler-Güvenlik kuralları ve deney metotlerı

TS EN ISO 12402-5/AC Kişisel yüzdürme donanimlari - Bölüm 5: Can yelekleri, performans seviyesi 50 - Güvenlik kuralları

TS EN 3524 Havacılık Serisi- Çelik FE-PL1505 (15CrMoV6)- Havayla eritilmiş - Sertleştirilmiş ve temperlenmiş - Levha ve Şerit - 2mm ? a ? 6 mm - 1080 MPa ? Rm ? 1 280 MPa

TS EN 3526 Havacılık serisi - Çelik FE-PL1505 (15CrMoV6) - Havayla eritilmiş - Sertleştirilmiş ve temperlenmiş - Levha ve Şerit - 0,5 mm <= a <= 6 mm - 980 Mpa <= Rm <= 1180 MPa;

TS EN 3531 Havacılık serisi - Çelik FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Vakum indüksiyon erimiş ve vakum ark yeniden eritilen - Çözüm tedavi ve yağış tedavi - Sac ve şerit - Bir ? 6 mm - 1 750 MPa ? Rm ? 2 000 MPa

TS EN 13921 Kişisel koruyucu donanım - Ergonomik prensipler

TS EN 13567+A1 Koruyucu giyecekler - Eskrim oyuncuları için el, kol, göğüs, karın, bacak, uzuv ve yüz koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN 14120+A1 Koruyucu giyecekler - Paten sporu donanımı kullanıcıları için el bileği, avuç içi, diz ve dirsek koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN 14120+A1 Koruyucu giyecekler - Paten sporu donanımı kullanıcıları için el bileği, avuç içi, diz ve dirsek koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN 1486 Koruyucu elbiseler-İtfaiyeciler için-Uzman itfaiyeci elbiseleri için özellikler ve deney metotları

TS EN 1497 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Kurtarma kemerleri

TS EN ISO 4869-3 Akustik -İşitme koruyucuları - Bölüm 3: Kalite muayenesi için amaçlanan kulaklık tipi koruyucuların araya girme kaybının ölçülmesinde kullanılan basitleştirilmiş metot

TS EN 14387+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz filtreleri ve birleşik filtreler - Gerekler, deneyler ve işaretleme

TS EN 813 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Oturma kuşağı

TS EN ISO 17491-3 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giyecekler için deney metotları - Bölüm 3 : Bir sıvı jetinin nüfuziyetine karşı direncin belirlenmesi (jet deneyi)

TS EN ISO 17491-4 Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giyecekler için deney metotları - Bölüm 4: Püskürtülen sıvının nüfuziyetine karşı direncin belirlenmesi (püskürtme deneyi)

TS EN 143/AC Koruyucu solunum cihazları - Toz süzgeçleri - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 405+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gazlara veya gazlara ve parçacıklara karşı koruyucu valflı filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 15613 Kapalı alan sporları için diz ve dirsek koruyucuları- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 15613 Kapalı alan sporları için diz ve dirsek koruyucuları- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 12942/A2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları- Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 12941/A2 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar - Özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 12312-16+A1 Uçak yer destek donanımı - Özel kurallar - Bölüm 16: Hava başlatma donanımı

TS EN 1827+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gazlara ve parçacıklara veya sadece parçacıklara karşı koruma amaçlı soluk alma vanası bulunmayan ve ayrılabilir filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 421Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

TS EN 12254 Lâzerle çalışılan yerler için koruyucu ekranlar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN ISO 12402-5/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 5: Sephiye yardımcı teçhizatları (performans seviyesi 50) - Güvenlik kuralları

TS EN 14605+A1 Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı- Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprey geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri

TS EN 13034+A1 Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı)

TS EN 1827+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Gazlara veya gaz ve parçacıklara veya sadece parçacıklara karşı koruma amaçlı soluk alma vanası bulunmayan ayrılabilir filtreli yarım maskeler-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 659+A1/AC Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN 343+A1/AC Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma

TS EN 136/AC Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Tam yüz maskeleri-Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 530Koruyucu giyecek malzemelerinin aşınma dayanımı-Deney metotları

TS EN 1938 Kişisel göz koruması- Motosiklet ve mopet kullanıcıları için gözlükler

TS EN ISO 13982-1/A1 Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları (tip 5 giyecekler)

TS EN ISO 20349 Kişisel koruyucu donanım -Kaynak ve döküm sırasında ergimiş metal sıçramasına ve ısıl risklere karşı koruyucu ayakkabı- Özellikler ve deney metodu

TS EN 659+A1 Koruyucu eldivenler - İtfaiyeciler için

TS EN ISO 12402-5/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 5: Sephiye yardımcı teçhizatları, (performans seviyesi 50) - Güvenlik kuralları

TS EN ISO 12402-6/A1 Kişisel yüzdürme donanımları (kyd) - Bölüm 6: Özel amaçlı can yelekleri ve sephiye yardımcı teçhizatları - Güvenlik kuralları ve ilave deney metotları

TS EN 50286:1999/AC:2004 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN ISO 12402-7/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzemeler ve bileşenler- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-8/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-9/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 9: Deney yöntemleri

TS EN 420+A1 Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 136/AC Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskeleri - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN ISO 12402-7/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 7: Malzemeler ve bileşenler- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-8/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN ISO 12402-9/A1 Kişisel yüzdürme donanımları - Bölüm 9: Deney yöntemleri

TS EN ISO 20345 Kişisel koruyucu donanım - Emniyet ayak giyecekleri

TS EN 16027 Koruyucu giyecekler-Futbol kalecileri için tasarımlanmış koruma amaçlı eldivenler

TS EN ISO 20344 Kişisel koruyucu donanım - Ayak giyecekleri için deney metotları

TS EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu giysi - Bölüm 2: Parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı havalandırmasız koruyucu giysi için kurallar ve deney yöntemleri

tst EN ISO 14116/ACKoruyucu giyecekler - Isıya ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme donanımları ve giyecekler

TS EN 812Sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklar

TS EN ISO 20347 Kişisel koruyucu donanım - İş ayak giyecekleri

TS EN 1384 Koruyucu başlıklar- Binicilikte kullanılan

TS EN 1385 Kano ve akarsu sporları için kasklar

TS EN 13087-2 Koruyucu kasklar- Deney metotları - Bölüm 2: Şok absorpsiyonu

TS EN 13087-4 Koruyucu kasklar-Deney metotları-Bölüm 4: Tutma sisteminin etkinliği

TS EN 13087-5 Koruyucu kasklar- Deney metotları- Bölüm 5: Tutucu sistem dayanımı

TS EN 13087-6 Koruyucu kasklar- Deney metotları- Bölüm 6: Görüş alanı

TS EN 13087-10 Koruyucu kasklar - Deney metotları - Bölüm 10: Işıma yoluyla yayılan ısıya direnç

TS EN 13484 Buz kızağı kullanıcıları için kasklar

TS EN 13781 Kar aracı ve kar kızağı sürücü ve yolcuları için koruyucu kasklar

TS EN ISO 20347 Kişisel koruyucu donanım - İş ayak giyecekleri

TS EN ISO 20344 Kişisel koruyucu donanım - Ayak giyecekleri için deney yöntemleri

TS EN ISO 20345 Kişisel koruyucu donanım - Emniyet ayak giyecekleri

TS EN 136/T1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Tam yüz maskeleri - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN ISO 4007 Kişisel koruyucu donanım - Göz ve yüz koruma - Sözlük

TS EN 15090 İtfaiyeciler için ayak giyecekleri

TS EN 15649-3:2009+A1:2012(EN) Yüzer eğlence nesneleri - Su üzerinde ve içerisinde kullanmak için - Bölüm 3: Sınıf a düzenler için ilave özel güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 397+A1 Endüstriyel emniyet baretleri

TSE CEN ISO/TR 11610 Koruyucu giyecekler-Sözlük

TS EN 12492 Dağcılık techizatı - Dağcılar için başlıklar - Güvenlik kuralları ve deney metotları

tst EN 397+A1 Endüstriyel emniyet şapkaları (baretler)

TS EN 966+A1 Hava sporları için başlıklar

TS EN 1078+A1 Bisiklet, kaykay ve tekerlekli paten kullanıcıları için kasklar

TS EN ISO 13287 Kişisel koruyucu donanım - Ayakkabılar -Kayma direnci için deney metodu

TS EN 14052+A1 Yüksek performanslı sanayi tipi kasklar

TS EN 397+A1 Endüstriyel emniyet şapkaları (baretleri)

TS EN 343+A1/AC Koruyucu giyecekler - Yağmura karşı koruma

TS EN 1621-1 Motosiklet sürücüleri için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Motosiklet sürücüleri için diz darbe koruyucuları - Özellikler ve deney metotları

TS EN 1621-1 Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler- Bölüm 1: Darbe Koruyucular İçin Özellikler ve Deney Metotları

TS EN ISO 15027-1 Su altı elbiseleri - Bölüm 1: Sürekli giyilen elbiseler, güvenlik dâhil kurallar

TS EN ISO 15027-2 Su altı elbiseleri - Bölüm 2: Ayrılma elbiseleri, güvenlik dâhil kurallar

TS EN ISO 15027-3 Su altı elbiseleri - Bölüm 3: Deney metotları

TS EN 341 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat- Kurtarma için indirme cihazları

TS EN 795 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Ankraj cihazları

TS EN 1621-4:2013 Motosiklet sürücülerini mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler- Bölüm 4: Şişirebilir Motorsiklet Koruyucuları-Gerekler ve Deney metotları

TS EN 1080:2013 Koruyucu kasklar - Küçük çocuklar için - Darbeden koruyucu

TSE CEN/TS 16415 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj tertibatları - Birden çok kişinin eşzamanlı kullanımı amaçlanan ankraj tertibatlarıyla ilgili tavsiyeler

TS EN ISO 20471:2013 Yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek - Deney metotları ve özellikler

TS EN 1621-2 Motosiklet sürücüleri için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 2: Motosiklet sürücüleri için sırt koruyucuları - Özellikler ve deney metotları

tst EN 1621-2/AC (Almancası Mevcut) Motorsikletçiler için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 2: Motorsikletçiler için sırt koruyucuları - ÖZellikler ve deney metotları

TS EN 1621-4:2013 Motosiklet sürücüleri için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 4: Motosiklet sürücüleri için şişebilen koruyucular - Kurallar ve deney yöntemleri

TS EN 1080 Küçük çocuklar için darbeye karşı koruyucu kasklar

TS EN 1078+A1 Pedallı bisiklet, kaykay ve tekerlekli paten kullanıcıları için kasklar

TS EN 14143 Solunumla ilgili donanım - Kendi kendine yeterli yeniden solumalı dalma aparatı

TS EN ISO 10819 Mekanik titreşim ve şok-El, kol titreşimi-Eldivenden el ayasına geçen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için metot

TS EN ISO 13688:2013 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler

TS EN 13374 Geçici kenar koruma sistemleri - Mamul özellikleri, deney metotları

TS EN ISO 13688 Koruyucu giyecekler-Genel özellikler

TS EN ISO 12312-1 Göz ve Yüz Koruma-Güneş gözlükleri ve benzeri göz ürünleri-Bölüm 1: Genel kullanım için güneş gözlükleri

TS EN ISO 12312-1 Göz ve yüz koruma - Güneş gözlükleri ve benzeri gözlükler - Bölüm 1: Genel kullanım için güneş gözlükleri (ISO 12312-1:2013)

TS EN 374-4 Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 4: Kimyasal maddelerle bozunmaya karşı direncin tayini

TS EN 374-4 Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 4: Kimyasal nedenlerle bozulmaya karşı direncin belirlenmesi

TS EN 926-2 Yamaç paraşütü donanımı- Yamaç paraşütleri- Bölüm 2: Kurallar ve uçuş deneyleri

TS EN 12270 Dağcılık teçhizatı -Takozlar - Güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN ISO 12311 Kişisel Koruyucu Donanım- Güneş gözlükleri ve benzeri göz ürünleri için deney metotları

TS EN 12276 Dağcılık teçhizatı -Sürtünme ankrajları - Güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 13277-3 Dövüş sporları için koruyucu donanım- Bölüm 3: Vücut koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 17249 Zincirli testereyle kesmeye dirençli güvenlik ayakkabıları

TS EN 443Binalarda ve diğer yapılarda yangınla mücadele için koruyucu başlıklar

TS EN 511Soğuğa karşı koruyucu eldivenler

TS EN 13277-3 Dövüş sporları için koruyucu donanım - Bölüm 3: Vücut koruyucuları için ilave özellikler ve deney metotları

TS EN 379+A1 Kişisel göz koruması - Otomatik kaynak filtreleri

TS EN 1621-2 Motorsikletçiler için mekanik darbeye karşı koruyucu giyecekler - Bölüm 2: Motorsikletçiler için sırt koruyucuları - Kurallar ve deney metotları

TS EN ISO 17249/AC Zincirli testereyle kesmeye dirençli güvenlik ayakkabıları

TS EN ISO 4007 Kişisel koruyucu donanım - Göz ve yüz koruma - Sözlük

tst EN 421Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

tst EN 421 Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı  

TS EN ISO 4869-3 Akustik – Kulak koruyucular – Bölüm 3: Manşon tipi kulak koruyucuların araya girme kaybının akustik bir deney düzeneği kullanılarak ölçümü (ISO 4869-3:2007)

TS EN 14458 Kişisel göz donanımı - İtfaiyecilerin kullanımı için yüz ve göz siperlikleri ile itfaiyeciler, ambulans ve acil servis çalışanları tarafından kullanılan yüksek performanslı sanayi tipi güvenlik kaskları

TS EN 14058 Koruyucu giyecekler - Soğuk ortamlara karşı koruma için giysiler

TS EN 364:1992/AC:1993 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Deney metotları

TS EN ISO 13982-1 Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu giyecek - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklara karşı tüm vücuda koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 5 giyecek)

TS EN ISO 13982-1/A1 Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu giyecek - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklara karşı tüm vücuda koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 5 giyecek)

TS EN 16350:2014 Koruyucu eldivenler-Elektrostatik özellikler

TS EN 250:2014 Solunumla ilgili donanım - Kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı dalma aparatı - Özellikler, deneyler, işaretleme

TS EN 16350 Koruyucu eldivenler-Elektrostatik özellikler

TS EN ISO 20346 Kişisel koruyucu donanım - Koruyucu ayak giyecekleri

TS EN 353-1 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Ankraj hattını içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler - Bölüm 1: Bir rijit ankraj hattını içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler

tst EN 469İtfaiyeciler için koruyucu elbiseler-Yangınla mücadele için koruyucu elbiselerin özellikleri ve deney metotları

TS EN ISO 20346 Kişisel koruyucu donanım - Koruyucu ayak giyecekleri

TS EN ISO 4869-4 Akustik - Kulak koruyucuları - Bölüm 4: Seviyeye bağlı ses onaran manşonlar için etkin ses basınç seviyelerinin ölçümleri  

TS EN 364:1992/AC:1993 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-Deney metotları

TS EN 13832-1 Kimyasal maddelere karşı koruyucu ayak giyecekleri – Bölüm 1: Terimler ve deney yöntemleri

TS EN 13832-2 Kimyasal maddelere karşı koruyucu ayak giyecekleri – Bölüm 2: Laboratuvar şartlarında kimyasal maddelere dirençli ayak giyecekleri için kurallar

TS EN 13832-3 Kimyasal maddelere karşı koruyucu ayak giyecekleri – Bölüm 3: Laboratuvar şartlarında kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli ayak giyecekleri için kurallar

TS EN 13138-1 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm 1: Giyilen yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 13138-3 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm 3: Giyilen yüzme oturakları için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 13138-2 Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar - Bölüm 2: Tutulan yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 374-2 Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 2: Nüfuziyete karşı direncin tayini

TS EN 16471 İtfaiyeciler için başlıklar - Söndürülmesi güç yangınlar için başlıklar

TS EN 16473 İtfaiyeciler için başlıklar - Teknik kurtarma için başlıklar

TS EN 13138-2 Yüzme eğitimi için yardımcı donanımlar - Bölüm 2: Tutulan yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 13138-3 Yüzme eğitimi için yardımcı donanımlar - Bölüm 3: Giyilen yüzme oturakları için güvenlik kuralları ve deney metotları

TS EN 250Solunumla ilgili donanım - Kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı dalma aparatı – Kurallar, deneyler ve işaretleme

TS EN 352-8 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 8 : Eğlence amaçlı radyo kulaklıkları

TS EN 352-5/A1 İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - Bölüm 5: Aktif gürültüyü azaltan aktif kulak kapatıcıları

TS EN ISO 13287 Kişisel koruyucu donanım - Ayak giyecekleri - Kayma direnci için deney yöntemi

TSE CEN/TS 16415 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj tertibatları - Birden çok kişinin eşzamanlı kullanımı amaçlanan ankraj tertibatlarıyla ilgili tavsiyeler

TS EN 13921 Kişisel koruyucu donanım - Ergonomik prensipler  

tst EN ISO 12311 Kişisel Koruyucu Donanım- Güneş gözlükleri ve benzeri göz ürünleri için deney metotları  

TS EN 363Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Düşmeye karşı kişisel koruyucu sistemler

TS EN 813Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Alt emniyet kemerleri

TS EN 1497 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Kurtarma Kemerleri

TS EN 14404+A1 Kişisel koruyucu donanım - Diz çökme konumunda çalışma için diz koruyucular

TS EN 341Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Kurtarma amaçlı indirme tertibatları

TS ISO 2023 Lâstik çizmeler- Astarlı endüstriyel vulkanize kuçuk botlar - Özellikler