trarbgzh-TWenfrkadefaru

İçme Suları Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

TS EN 13052-1 İçme suyuna maddelerin etkisi-Organik maddeler-Boru hatlarındaki suyun renk ve bulanıklılığının tayini-Bölüm 1: Deney metodu

TS EN 12729 İçme suyunun geri tepmesi ile kirlenmeyi önleyen cihazlar- Tip B-Tip A

TS EN 13078 İçilebilir suların geri kaçmasıyla oluşabilecek kirlenmeyi önlemekte kullanılan cihazlar- Hava girişli ve taşkanlı daldırılmış beslemeli hava boşluğu- Aile a, tip c

TS EN 13079 İçilebilir suyun geri akışından kaynaklanan kirlenmeyi önleyen cihazlar - Enjektörlü hava boşluğu - grup A , tip D

TS EN 14451 İçilebilir sularda geri akışla oluşabilecek kirlenmeyi önlemekte kullanılan cihazlar-Hatta vakumsuz vanalar DN 8-DN 80 -Aile D, Tip A

TS EN 14453 İçilebilir sularda geri akışla oluşabilecek kirlenmeyi önlemekte kullanılan cihazlar- DN 10-DN 20'li hava tahliyeli ve hareketli elemanlı borularda akış kesici- Aile D, tip C

TS EN 14455 İçilebilir sularda geri akışla oluşabilecek kirlenmeyi önlemekte kullanılan cihazlar- Dn10-Dn20'li sürekli hava tahliyeli borularda akış kesici- Aile L, tip A ve tip B

TS EN 1717 İçme suyu tesisatlarında geri akış nedeniyle oluşan su kirliliğinin önlenmesi ve su kirliliğini önleyici cihazlara ait genel özellikler

TS EN 12873-3 Maddelerin içme ve kullanma suyuna etkisi - Göçün etkisi - Bölüm 3 - İyon değişimi ve adsorban reçineler için deney yöntemi

TS EN 12873-4 Maddelerin içme ve kullanma suyuna etkisi - Göçün etkisi - Bölüm 4 - Su işleme membranları için deney yöntemi

TS EN 14944-1 İnsan tüketiminesunulan suda sertlik yapan ürünlerin etkisi - Deney yöntemleri - Bölüm 1: Duyusal özellikler üzerinde iüretim sırasında oluşan ürünlerin etkisi

TS EN 13443-2+A1 Bina içinde kullanılan su şartlandırma donanımı-Mekanik filtreler-Bölüm 2:Partikül değeri 1fm ile 80 µm'ye kadar performans güvenlik ve deney kuralları

TS EN 14652+A1 Bina içinde kullanılan su şartlandırma donanımı- Membran tip ayırma cihazları - Performans, güvenlik ve deney kuralları

TS EN 14812+A1 Bina içi kullanılan su şartlandırma cihazı-Kimyasal doz ayarlama sistemi-Önceden ayarlanmış doz sistemleri-Performans,güvenlik ve deney için özellikler

TS EN 14897+A1 Bina içi su şartlandırma donanımlar- Düşük basınçlı ultraviyole radyatörler-Civa kullanılan tertibatlar performans güvenlik ve deney kuralları

TS EN 13443-1+A1 Binaların içindeki su şartlandırma donanımı-Mekanik filtreler- Bölüm 1: Partikül değeri 80 µm - 150 µm arasında performans, emniyet ve deney için özellikler

TS EN 15975-2 İçme suyu tedarik güvenliği- Risk ve kriz yönetimi kılavuzları- Bölüm 2: Risk yönetimi

TS EN 15041 İçme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan kimyasal maddeler - Membranlar için kazan taşı önleyici maddeler - Polifosfatlar

TS EN 15040 İçme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan kimyasal maddeler - Membranlar için kazan taşı önleyici maddeler - Fosfonik asitler ve tuzları

TS EN 1197 İçme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan kimyasallar - Monoçinko fosfat çözeltisi

TS EN 12873-1 Malzemelerin içme ve kullanma suyuna etkisi - Göç nedeniyle etki -Bölüm 1: Organik veya camsı (porselen/vitröz emaye) malzemelerden yapılmış veya bir araya getirilmiş fabrika yapımı ürünler için deney yöntemi

tst EN 15975-2 İçme suyu tedarik güvenliği- Risk ve kriz yönetimi kılavuzları- Bölüm 2: Risk yönetimi  

TS EN 12873-1 Malzemelerin içme ve kullanma suyuna etkisi - Göç nedeniyle etki - Bölüm 1: Organik veya camsı (porselen/camsı emaye) malzemelerden veya bunların bir araya getirilmesiyle yapılmış fabrika yapımı ürünler için deney yöntemi

TS EN 15768 Malzemelerin içme ve kullanma sularına etkisi - GC-MS Suya geçebilen organik maddelerin tanımlanması

TS EN 14718 Organik maddelerin içme ve kullanma suları üzerindeki etkisi - Klor ihtiyacının tayini - Deney yöntemi

TS EN 1420 İçme ve kullanma suyunda organik maddelerin etkisi – Boru sistemindeki suyun kokusunun ve tadının değerlendirilmesi

TS EN 15975-1+A1 İçme suyu tedarik güvenliği- Risk ve kriz yönetimi kılavuzları- Bölüm 1: Kriz yönetimi

TS EN 14652+A1 Bina içi su arıtma donanımı - Membran tip ayırma cihazları - Performans, güvenlik ve deney kuralları

TS EN 1508 Su temini-Su depolama sistemleri ve bileşenlerinin özellikleri

TS EN 1717 Su tesisatındaki içme suyunu kirlenmeye karşı koruma ve geri akıştan oluşan kirlenmeyi önleme tertibatlarının genel özellikleri

TS ISO 5667-5 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 5 - Arıtma tesisleri ve boru şebekeli dağıtım sistemlerindeki içme suyundan numune alma kılavuzu

TS EN 12873-2 İnsanların tüketmesi amaçlanan sulara maddelerin etkisi- Geçiş sebebiyle oluşan etkiler- Bölüm 2: Metal olmayan ve çimento kullanılmayan sahalarda uygulanan maddelerin deney metodu.

TS EN 13076 İçilebilir suların geri kaçmasıyla oluşabilecek kirlenmeyi önlemekte kullanılan cihazlar- Kısıtlı olmayan hava boşluğu- Aile a,tip a

TS EN 13077 İçme suyunun geri akışından kaynaklanan kirlenmeyi önleyen tertibatlar - Dairesel biçimli olmayan taşkın savaklı (kısıtlanmamış) hava boşluğu- Grup a, tip b

TS EN 13078 İçme suyunun geri akışından kaynaklanan kirlenmeyi önleyen tertibatlar - Taşkın savağı ve hava girişi bulunan daldırma beslemeli hava boşluğu - Grup a, tip c

tst EN 13079 İçilebilir suyun geri kaçışından kaynaklanan kirlenmeyi önleyen cihazlar-Enjektörlü hava boşluğu -Sınıf a- Tip d

TS EN 13577 Beton - Kimyasal etkiler - Su içerisindeki zararlı karbon dioksitin tayini

TS EN 14968 Yeraltı suyu verileri değişimi için anlam bilimleri