trarbgzh-TWenfrkadefaru

Radyasyondan Korunma Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 61566 Radyo frekans elektromanyetik alanlarına maruz kalan ölçmeler-100 khz ila 1 ghz frekans bölgesi içerisindeki alan şiddetleri

TS EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi-Kısım 2: Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu giysi için gereklilikler ve deney metotları

TS EN 50385 Radyo frekansı elektromanyetik alanlarına (110 mhz-40ghz) kamunun genel maruziyetine ilişkin referans seviyeleri ya da temel kısıtlamaları bulunan telsiz haberleşme sistemleri için radyo baz istasyonları ve sabit terminal istasyonlarının uyumluluğunu göstermek için ürün standardı

TS EN 50384 Radyo frekans elektromanyetik alanlara verilen referans seviyelerle ilgili veya temel kısıtlamalı kablosuz telekominikasyon sistemleri için sabit uç istasyonları ve radyo istasyonlarının uyğunluğunu gösretmek için ürün standardı (110 mhz-40 ghz) 11.11.2002 13.280

TS EN 50384 İnsanların maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlarla (110 mhz - 40 ghz) ilgili olarak, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan radyo baz istasyonlarının ve sabit terminal istasyonlarının referans seviyelere ve temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için mamul standardı - Mesleği gereği maruz kalan kişiler için

TS EN 60825-2 Lazer mamullerin güvenliği- Bölüm 2: Fiber optik haberleşme sistemlerinin güvenliği

TS EN 60825-4 Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 4: Lazer koruyucuları

TS EN 12198-3+ A1 Makinalarda güvenlik - Makinaların yaydığı ışıma nedeniyle oluşan risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması - Bölüm 3: Zayıflatma veya ekranlama suretiyle ışımanın azaltılması

TS EN 12198-1+A1 Makinalarda güvenlik - Makina tarafından yayılan ışımadan oluşan riskin değerlendirilmesi ve azaltılması - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN 50505 İnsanın direnç kaynağı ve alaşımlı işlemler için donanımlardan kaynaklanan elektromanyetik alanlara maruz kalmasının değerlendirilmesi için temel standard

TS EN 12198-1+A1 Makinalarda güvenlik-Makina tarafından yayılan ışımadan oluşan riskin değerlendirilmesi ve azaltılması bölüm 1:Genel prensipler

TS EN 50364 Elektronik sistem gözetimi (eas) - Radyo frekans tanımlama (rfıd) ve benzer uygulamalara ait sistemlerde kullanılan 0 hz - 10 ghz frekans aralığında çalışan cihazlardan yayılan elektromanyetik alanlara maruz kalan insanların bu alanlardan korunması

TS EN 421Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

TS EN 12254 Lâzerle çalışılan yerler için koruyucu ekranlar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 62311 Elektromanyetik alanlar için (0 hz - 300 ghz) insanın maruz kaldığı kısıtlamalara ilişkin elektronik ve elektrikli cihazların değerlendirilmesi

TS EN 62363 Radyasyon koruma düzeneği-Taşınabilir foton bulaşma ölçer ve görüntüleyiciler

TS EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu giysi - Bölüm 2: Parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı havalandırmasız koruyucu giysi için kurallar ve deney yöntemleri

TS EN 61217 Radyoterapi donanımı - Koordinatlar, hareketler ve ölçekler

TS EN 12254/AC Şehir içi yollar-Yolda ve yol kenarında yapılan inşaat ve tamirat işlerinde alınacak emniyet tedbirleri

TS EN 60601-1-3/A1 Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 1: Güvenlik için genel kurallar- Kısım 1.3 yardımcı standard teşhis amaçlı x-Işını cihazında radyasyon korunması için genel kurallar

TS ISO 12749-2 Nükleer enerji, nükleer teknolojiler, ve radyolojik koruma - Kelime - Bölüm 2: Radyolojik Koruma

TS ISO 15690 Radyolojik koruma - paralel kullanılan kişisel dozimetre sistemleri arasındaki uyumsuzluklar ile ilgili tavsiyeler

tst EN 421Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı

TS EN 60601-1-3/A1/AC Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 1: Güvenlik için genel kurallar- Kısım 1.3 yardımcı standard teşhis amaçlı x-Işını cihazında radyasyon korunması için genel kurallar

TS EN 60846-1 Işınımdan korunma techizatı - Ortam ve/veya yönlü doz eşdeğer (hız) sayaçları ve/veya beta, X ve gama ışınımları için monitörler - Bölüm 1: Taşınabilir işyeri ve çevre sayaçları ve monitörleri

tst EN 60601-1-3 Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 1: Güvenlik için genel kurallar- Kısım 1.3 yardımcı standard teşhis amaçlı x-Işını cihazında radyasyon korunması için genel kurallar (IEC 60601-1-3:2008)  

TS EN 60601-1-3/tst AC Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 1: Güvenlik için genel kurallar- Kısım 1.3 yardımcı standard teşhis amaçlı x-Işını cihazında radyasyon korunması için genel kurallar (IEC 60601-1-3:2008)

TS EN 60601-1-3/tst A1 Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 1: Güvenlik için genel kurallar- Kısım 1.3 yardımcı standard teşhis amaçlı x-Işını cihazında radyasyon korunması için genel kurallar (IEC 60601-1-3:2008/A1:2013)

TS EN 60601-1-3/A1/tst AC Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 1: Güvenlik için genel kurallar- Kısım 1.3 yardımcı standard teşhis amaçlı x-Işını cihazında radyasyon korunması için genel kurallar

TS ISO 15690 Radyasyondan korunma - Paralel kullanılan kişisel dozimetre sistemleri arasındaki uyumsuzlukların çözümlenmesi ile ilgili tavsiyeler (ISO 15690: 2013)

TS ISO 12749-2 Nükleer enerji, nükleer teknolojiler ve radyasyondan korunma-Terimler ve tarifler- Bölüm 2: Radyasyondan korunma

TS EN 61577-3 Işınımdan korunma teçhizatı - Radon ve radon bozunum ürünü ölçme cihazları - Bölüm 3: Radon bozunum ürünü ölçme cihazları için özel kurallar

TS EN 61577-4 Işınımdan korunma teçhizatı - Radon ve radon bozunum ürünü ölçme cihazları - Bölüm 4: Radon izotopları ve bunların bozunum ürünlerini içeren referans atmosferlerin gerçekleştirilmesi için donanım

TS EN 50131-5-3/IS1 Alarm sistemleri- izinsiz giriş sistemleri - Bölüm 5-3: radyo frekans tekniklerini kullanan ara bağlantı donanımı için kurallar

TS EN 50131-8 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 8: Sis üreten güvenlik cihazları/sistemleri

TS EN 50131-5-3/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş sistemleri - Bölüm 5-3: Radyo frekans tekniklerini kullanan ara bağlantı donanımı için kurallar

TS EN 50131-3 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş sistemleri - Bölüm 3:Kontrol ve gösterme donanımı

TS EN 50134-3:2012(EN) Alarm sistemleri- Sosyal alarm sistemleri- Bölüm 3: Lokal (yerel) birim ve kontrolörler

TS EN 50518-1 Görüntüleme ve alarm izleme merkezi - Bölüm 1: Yerleştirme ve yapım özellikleri

TS EN 50518-2 Görüntüleme ve alarm izleme merkezi - Bölüm 2: Teknik özellikler

TS EN 50518-3 Görüntüleme ve alarm izleme merkezi - Bölüm 3: Operasyon için işlemler ve özellikler

TS EN 50136-1 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı - Bölüm 1: Alarm iletim sistemleri için genel kurallar 1

TS EN 50131-2-7-1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-3 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 50291-1/A1 Karbon monoksit gazının algılanması için ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 1: Deney metotları ve performans özellikleri

TS EN 60839-11-1 Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri-Bölüm 11-1:Elektronik giriş kontrol sistemleri-Sistem ve bileşen özellikleri

TS EN 50292 Evlerde, karavanlarda ve botlardaki karbon monoksitin tayini için kullanılan elektrikli cihazlar-Cihazların seçilmesi, montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili kılavuz

TS EN 50136-2 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı -Bölüm 2: Denetlenen tesislerde kullanılan alıcı vericiler için kurallar

TS EN 50136-3 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı -Bölüm 3: Alma merkezinde kullanılan alıcı vericiler için kurallar

TS EN 50518-1 Görüntüleme ve alarm alma merkezi - Bölüm 1:Yerleştirme ve yapım özellikleri

TS EN 50518-2 Görüntüleme ve alarm alma merkezi-Bölüm 2:Teknik özellikler

TS EN 50518-3 Görüntüleme ve alarm alma merkezi-Bölüm 3:İşlem için prosedürler ve özellikler

TS EN 60839-11-1/ACAlarm ve elektronik güvenlik sistemleri-Bölüm 11-1:Elektronik giriş kontrol sistemleri-Sistem ve bileşen özellikleri

TS EN 50131-2-7-1/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-2/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 50131-2-7-3/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 50131-2-3/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-3: Mikrodalga algılayıcılar için kurallar

TS EN 50131-2-5/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - bölüm 2-5: Birleşik pasif kızılötesi ve ultrasonik algılayıcılar için kurallar

TS EN 50131-2-6/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - bölüm 2-6: Açma kontakları (manyetik)

TS EN 50131-2-7-1/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-2/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 62676-1-1 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri - Bölüm 1-1: Sistem kuralları - Genel

TS EN 50131-2-7-3/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 62676-2-3 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-2: Görüntü iletim protokolleri-HTTP ve REST tabanlı IP birlikte çalışabilirlik uygulaması

TS EN 62676-2-2 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-2: Görüntü iletim protokolleri-HTTP ve REST tabanlı IP birlikte çalıçabilirlik uygulaması

TS EN 62676-2-1 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-1: Görüntü iletme protokolleri-Genel kurallar

TS EN 62676-1-2 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri - Bölüm 1-2: Sistem kuralları - Görüntü iletimi ile ilgili performans kuralları

TSE CLC/TS 50131-9 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 9: Alarm doğrulama - Yöntemler ve ilkeler

TS EN 50131-10 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 10: Gözetlenen Binalarda Kullanılan Alıcı-Verici (SPT) için uygulamaya özel kurallar

TS EN 62676-1-1/AC Güvenlik uygulamalarında kullanılan video gözetleme sistemleri - Bölüm 1-1: Sistem kuralları - Genel

TS EN 16334 Demiryolu uygulamaları - Yolcu alarm sistemleri - Sistem gerekleri

TS EN 50130-4/A1 Alarm sistemleri - Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk - Ürün aile standardı: Yangın, izinsiz giriş, panik alarm, CCTV, erişim kontrolü ve sosyal alarm sistemleri bileşenleri için bağışıklık kuralları

TS EN 50131-10 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 10: Gözetlenen tesislerde kullanılan Alıcı-Verici (SPT) için uygulamaya özel kurallar

TS EN 50131-2-3/IS1 Alarm Sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-3: Mikrodalga algılayıcılar için kurallar

TS EN 50131-2-5/IS1 Alarm Sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-5: Birleşik pasif kızılötesi ve ultrasonik algılayıcılar için kurallar

TS EN 50131-2-6/IS1 Alarm Sistemleri -İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri-Bölüm 2-6: Açma kontakları

TS EN 50131-2-7-1/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-1/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-2/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 50131-2-7-2/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 50131-2-7-3/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 50131-2-7-3/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 50136-2 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı - Bölüm 2: Gözetlenen tesislerde kullanılan alıcı vericiler için kurallar

TS EN 50136-3 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı - Bölüm 3: Alma merkezinde kullanılan alıcı vericiler için kurallar

TS EN 60839-11-1/tst AC Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri-Bölüm 11-1:Elektronik giriş kontrol sistemleri-Sistem ve bileşen özellikleri

TS EN 62676-1-1 Emniyet uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 1-1: Sistem kuralları - Genel (IEC 62676-1-1:2013)

TS EN 62676-1-1/AC Emniyet uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 1-1: Sistem kuralları - Genel (IEC 62676-1-1:2013)

tst EN 62676-1-2 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri - Bölüm 1-2: Sistem kuralları - Görüntü iletimi ile ilgili performans kuralları

tst EN 62676-2-1 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-1: Görüntü iletme protokolleri-Genel kurallar

tst EN 62676-2-2 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-2: Görüntü iletim protokolleri-HTTP ve REST tabanlı IP birlikte çalıçabilirlik uygulaması

tst EN 62676-2-3 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-2: Görüntü iletim protokolleri-HTTP ve REST tabanlı IP birlikte çalışabilirlik uygulaması

TS EN 50131-2-7-1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-3 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 16334 Demiryolu uygulamaları - Yolcu alarm sistemleri - Sistem gerekleri

tst EN 50292 Evlerde, karavanlarda ve botlardaki karbon monoksitin tayini için kullanılan elektrikli cihazlar-Cihazların seçilmesi, montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili kılavuz

TS EN 50271 Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin algılanması ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli aygıtlar - Yazılım ve/veya dijital teknolojilerin kullanıldığı aygıtlar ile ilgili kurallar ve deneyler

TS EN 45544-1 İşyeri havası- Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları

TS EN 45544-2 İşyeri havası- Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 2: Maruz kalma ölçümlerinde kullanılan cihazlar için performans kuralları

TS EN 45544-3 İşyeri havası- Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 3: Genel gaz tespitinde kullanılan cihazlar için performans kuralları

TS EN 62676-3 Güvenlik uygulamalarında kullanım için video gözetleme sistemleri - Bölüm 3: Analog ve sayısal video arayüzleri

TS EN 50270 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin tespiti ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar

TS EN 50131-2-7-2 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri – Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 62682 Endüstriyel proseslerde alarm sistemlerinin yönetimi

TS EN 60839-11-1/ACAlarm ve elektronik güvenlik sistemleri - Bölüm 11-1 : Elektronik erişim kontrol sistemleri - Sistem ve bileşenleri gereksinimleri

TS EN ISO 7731 Ergonomi - Kamu alanları ve iş yerleri için tehlike sinyalleri - Sesli tehlike sinyalleri

tst EN 50270 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin tespiti ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar

TS EN 50130-4/tstA1Alarm sistemleri - Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk - Ürün aile standardı: Yangın, izinsiz giriş, panik alarm, CCTV, erişim kontrolü ve sosyal alarm sistemleri bileşenleri için bağışıklık kuralları

TS EN 62080/A2 Ev ve benzeri kullanım amaçlı ses sinyali cihazları

TS EN 60839-11-2 Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri Bölüm 11-2: Elektronik erişim kontrol sitemleri - Uygulama klavuzu

TS EN 60839-11-2:2015/AC Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri Bölüm 11-2: Elektronik erişim kontrol sitemleri - Uygulama klavuzu

TS EN 16683 Demiryolu uygulamaları - Yardım çağrısı ve iletişim cihazı - Gereklilikler

TS EN 45544-4 İşyeri havası- Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 4: Cihaz seçme monte etme, kullanım ve bakım kılavuzu

TS EN 50244 Yanıcı gazların algılanması için ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Seçim, kurulum, kullanım ve bakım kılavuzu

TS EN 50131-2-7-1/A2 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-2/A2 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri – Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 50131-2-7-3/A2 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 50194-2/A1 Binalarda kullanılan yanabilir gazların algılanması için elektrik cihazı - Bölüm 2: Panayır araçları ile benzer binalarda sabit bir tesisatta sürekli çalışma için elektrik cihazı - İlave deney metotları ve performans kuralları

TS EN 50270/AC Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin tespiti ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar

TS EN 62820-1-1 Dahili bina haberleşme sistemleri - Bölüm 1-1: Sistem gereksinimleri - Genel

TS EN 50131-2-8 Alarm Sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-8: İzinsiz giriş algılayıcıları - Şok algılayıcıları

TSE CLC/TS 50131-2-11 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-11:İzinsiz giriş algılayıcıları - ALDDR

TS EN 60839-11-31 Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri - Bölüm 11-31: Elektronik erişim kontrol sistemleri - Web servislerine dayalı çekirdek birlikte çalışabilirlik protokolü  

TS EN 60839-11-32 Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri - Bölüm 11-31: Elektronik erişim kontrol sistemleri - Web servislerine dayalı erişim denetimi izleme

TS EN 50402 Yanabilir veya zehirli gazlar ya da buharların veya oksijenin algılanması ve ölçülmesi için elektrikli cihaz - Gaz algılama sistemlerinin işlevsel güvenliğine ilişkin gereklilikler

TS EN ISO 7731 Ergonomi - Kamu alanları ve iş yerleri için tehlike sinyalleri - Sesli tehlike sinyalleri

TS EN 12094-12 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 12: Pnömatik alârm cihazları için şartlar ve deney metotları

TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar- Bölüm 4: Su motorlu alarmlar

TS EN 12259-2/A2 Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar- Bölüm 2: Islak tip alarm vana tertibatları

TS EN 12259-3/A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 3: Kuru tip alarm vana tertibatları

TS EN 14604 Duman alarm cihazları

TS EN 14604/AC Duman alarm cihazları

TS EN 50131-1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - bölüm 1: Sistem kuralları

TS EN 50131-1:2006/A1:2009 Alarm sistemleri- İzinsiz girişlere karşı- Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50134-1 Alarm sistemleri - Sosyal (kamu) alarm sistemleri - Bölüm 1:Sistem özellikleri

TS EN 50134-2 Alarm sistemleri - Sosyal (kamu) alarm sistemleri - Bölüm 2: Tetikleme cihazları

TS EN 50134-5 Alarm sistemleri - Sosyal alarm sistemler - Bölüm 5: Ara bağlantı ve haberleşme

TS EN 50194-1 Ev ve benzeri yerlerdeki yanıcı gazları tespit etmek amacıyla kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 1: Deney yöntemleri ve performans kuralları

TS EN 50194-2 Binalarda kullanılan yanabilir gazların algılanması için elektrik cihazı - Bölüm 2: Panayır araçları ile benzer binalarda sabit bir tesisatta sürekli çalışma için elektrik cihazı - İlave deney metotları ve performans kuralları

TS EN 50271:2010 Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin algılanması ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar- Yazılım ve/veya dijital teknolojilerin kullanıldığı cihazlar ile ilgili özellikler ve deneyler

TS EN 50291-2 Karbon monoksit gazının algılanması için ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 2:Gezi taşıtları ve benzer kullanım için gezi teknesinde sabit montajlı sürekli çalışan elektrikli cihazlar - İlave deney metotları ve performans özellikleri

TS EN 50291-1 Karbon monoksit gazının algılanması için ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 1: Deney metotları ve performans özellikleri

TS EN 50543:2011/AC:2011 Bina içi ortam havasında karbon dioksit ve/veya karbon monoksitin ölçümü ve aranması için tasarlanmış elektronik taşınabilir donanım- Özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 50543:2011 Bina içi ortam havasında karbon dioksit ve/veya karbon monoksitin ölçümü ve aranması için tasarlanmış elektronik taşınabilir donanım- Özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 60079-29-4 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 29-4: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar için açık yol detektörlerinin performans özellikleri

TS EN 60849 Acil durumlar için ses sistemleri

TS EN 61508-5 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 5: Güvenlik bütünlüğü seviyelerinin belirlenmesi için örnek metotlar