trarbgzh-TWenfrkadefaru

Patlamadan Korunma Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 1834-1 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 1: Alevlenebilir gazlı ve buharlı ortamlarda kullanılan ıı. grup motorlar

TS EN 1834-2 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 2: Grizu ve/veya alevlenebilir tozlara hassas olan yer altındaki çalışmalarda kullanılan ı. grup motorlar

TS EN 1834-3 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 3: Alevlenebilir tozlu ortamlarda kullanılan ıı. grup motorlar

TS EN 13821 Potansiyel patlayıcı ortamlar-Patlamanın önlenmesi ve korunma-Toz/hava karışımlarının en düşük tutuşma enerjisinin tayini

TS EN 13821 Patlama potansiyelli atmosferler-Patlamanın önlenmesi ve korunma-Toz/hava karışımlarının en düşük yanma enerjisinin tayini

TS EN 14591-1 Yeraltı madenlerinde patlamayı önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 1: 2-Bar'lık patlama dirençli havalandırma yapıları

TS EN 14591-1/AC Yeraltı madenlerinde patlamayı önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 1: 2-Bar'lık patlama dirençli havalandırma yapıları

TS EN 13463-1 Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanımlar - Bölüm 1: Temel metot ve kurallar

TS EN 14591-2/AC Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 2: Pasif su oluklu bariyerler

TS EN 14034-1+A1 Toz bulutlarının patlama karakteristiklerinin tayini - Bölüm 1: Toz bulutlarının azami patlama basıncının (pmax) tayini

TS EN 14591-2/AC Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 2: Pasif su bariyerleri

TS EN 14591-4/AC Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 4: Galeri açma makinaları için otomatik yangın söndürme sistemleri

TS EN 14591-2 Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 2: Pasif su bariyerleri

TS EN 14591-4 Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 4: Galeri açma makinaları için otomatik yangın söndürme sistemleri

TS EN 16006 Hayvan yemleri-İmmunoaffinite ile kolondan geri alma ve rp- Ön veya art kolon türevlendirmesinden sonra floresans tespitli yüksek performans sıvı kromatografi (hplc) ile hayvan yem bileşeninde toplam fumonisin B1 & B2 tayini

TS EN 16009 Alevsiz patlama-Havalandırma tertibatları

TS EN 16020 Patlama yönlendiricileri

TS EN 15967:2011 Gazların ve buharların azamî patlama basıncının ve azamî basınç yükselme hızının belirlenmesi

TS EN 13541 Cam - Yapılarda kullanılan - Emniyet cam sistemleri - Patlama basıncına karşı mukavemet deneyi ve sınıflandırma

TS EN 13237 Potansiyel patlayıcı ortamlar - Potansiyel patlayıcı ortamlar içinde kullanılması amaçlanan donanımlar ve koruyucu sistemler için terimler ve tarifler

TS EN 1127-1 Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 1: Temel kavramlar ve metodoloji

TS EN 13237Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar - ekipmanlar ve koruyucu sistemler için terimler ve tanımlar potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış

TS EN 14491 Toz patlaması - Koruyucu tahliye sistemleri

tst EN 50495:2010 Patlama risklerine karşı donanımın güvenli işleyişi için gereken emniyet cihazları

tst EN 13463-3:2005 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 3: Alev geçirmez mahfaza ""d"" ile koruma "  

tst EN 13463-2:2004 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 2: Akış kısıtlama mahfazası "fr" ile koruma

tst EN 13463-5:2011 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanımı tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5: Yapısal güvenlik "c" ile koruma

TS EN 13463-6:2005 Potansiyel patlayıcı ortamda kullanılması tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5: Yapım güvenliği ""c"" ile koruma "

tst EN 13463-8:2003 Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanım - bölüm 8: Sıvıya daldırma 'k' ile koruma "

TS EN 14797 Patlama tahliye tertibatları

TS EN 16009 Alevsiz patlama tahliye tertibatları

TS EN 15089 Patlama yalıtım sistemleri

TS EN 16020 Patlama yönlendiricileri

TS EN 1127-2:2014 Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - bölüm 2: Madencilikte temel kavramlar ve metodoloji

TS EN 15198 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan elektrikli olmayan donanım ve bileşenlerin risk değerlendirme metodolojisi

TS EN ISO 14460/AC Otomobil yarışçıları için koruyucu giyecekler - Isı ve ateşe karşı korunma - Performans kuralları ve deney metotları  

TSE CEN/TR 16829 Kovalı elevatörlerin yangın ve patlamalardan korunması ve engellenmesi

TS EN 16447 Patlama yalıtımlı kanatlı vanalar

TS EN 1839 Tutuşabilen gazlar ve buharlar için sınırlandırıcı oksijen konsantrasyonunun(SOK) ve patlama sınırlarının tayini

tst EN ISO 2789 (Öncelikli 5) Bilgilendirme ve dokümantasyon - Uluslararası kütüphane istatistiği

TS EN 13123-2 Pencereler, kapılar ve panjurlar - Patlamaya direnç - Gerekli özellikler ve sınıflandırma - Bölüm 2: Sınıflandırma deneyi

TS EN 13124-2 Pencereler, kapılar ve panjurlar - Patlamaya direnç - Deney metodu - Bölüm 2: Sınıflandırma deneyi  

TS EN 13463-2 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 2: Akış kısıtlama mahfazası "fr" ile koruma

TS EN 13463-3 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 3: Alev geçirmez mahfaza ""d"" ile koruma "

TS EN 14034-2:2006+A1:2011 Toz bulutlarının patlama karakteristiklerinin tayini - Bölüm 2: Azami patlama basıncı yükselme hızının tayini

TS EN 14034-3:2006+A1:2011 Toz bulutlarının patlama karakteristiklerinin tayini - Bölüm 3: Toz bulutlarının düşük patlama sınırının (lel) tayini

TS EN 14034-4:2004+A1:2011 Toz bulutlarının patlama karakteristiklerinin tayini - Bölüm 4: Toz bulutlarının sınırlandırıcı oksijen konsantrasyonun (loc) tayini

TS EN 14373 Patlamayı baskılayıcı sistemler

TS EN 14460 Patlamaya dirençli donanım

TS EN 14522 Gazların ve buharların kendisliğinden tutuşma sıcaklığının tayini

TS EN 14797 Patlama ve havalandırma tertibatları

TS EN 15089 Patlama yalıtım sistemleri

TS EN 15188 Toz birikimlerinin kendiliğinden tutuşabilirliğinin tayini

TS EN 15198 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan elektrikli olmayan donanım ve bileşenlerin risk değerlendirme metodolojisi

TS EN 15233 Potansiyel patlayıcı ortamlar için koruyucu sistemlerin fonksiyonel güvenlik değerlendirme metodolojisi

TS EN 50495 Patlama risklerine karşı donanımın güvenli işleyişi için gereken emniyet cihazları