trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektrik Şoklarına Karşı Korunma Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 61219 Gerilimli çalışma-Kısa devre edici cihaz olarak topraklama çubuklarının kullanıldığı topraklama veya topraklama ve kısa devre edici donanım

TS EN 60984 Manşonlar-Yalıtkan malzemeden-Gerilimli çalışma için

TS EN 61008-2-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler-Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunmayan-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rccb) bölüm 2.1:Genel kuralların fonksiyon olarak hat geriliminden bağımsız rccb'lere uygulanabilirliği

TS EN 50286 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN 50321 Düşük gerilimli tesisatlarda çalışmak için elektriksel yalıtımlı ayakkabılar

TS EN 61243-5 Gerilim altında çalışma- Gerilim dedektörleri- Bölüm 5: Gerilim belirleme sistemleri

TS EN 61479 Gerilim altında çalışma- Yalıtkan malzemelerin bükülgen iletkenle örtülmesi

TS EN 61481 Gerilim altında çalışma- 1 kv'tan 36 kv'a kadar olan alternatif akım gerilimleri için taşınabilir faz komparatörleri

TS EN 61478 Gerilim altında çalışma-Yalıtkan malzemeli merdivenler

TS EN 50274 Alçak gerilimli anahtarlama ve kontrol donanımları-Tehlikeli gerilimli bölümlere istenmeden doğrudan temasa karşı koruma

TS EN 61219 Gerilim altında çalışma - Kısa devre etme düzeni olarak istekaların kullanıldığı topraklama veya topraklama ve kısa devre etme teçhizatı - İstekayla yapılan topraklama

TS EN 50286 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN 50274 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni üniteleri- elektrik çarpmasına karşı koruma - Tehlikeli gerilimli bölümlere istenmeden yapılan doğrudan temasa karşı koruma

TS 3033 EN 60529/T1 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri IP kodu)(elektrik donanımlarında)tadil 1

TS EN 60903 Eldivenler - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - 800 kv a.a. ve ± 600 kv d.a.'ya kadar olan anma gerilimlerinde kullanılan iletken elbise

TS 3033 EN 60529/T2Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri IP kodu)(elektrik donanımlarında)

TS EN 60984/A11 Manşonlar-Yalıtkan malzemeden-Gerilimli çalışma için

TS EN 60984/A1 Manşonlar-Yalıtkan malzemeden-Gerilimli çalışma için

TS EN 60903 Eldiven ve kolçaklar - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma için - Özellikler

TS EN 61243-1 Gerilim dedektörleri- Gerilim altında çalışan-Bölüm 2: 1kv-36 kv a:A. aşan gerilimler için kullanılan kapasitif tip

TS EN 61112 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım örtüsü

TS EN 61111 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım kaplaması

TS EN 61243-1/A1 Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri -Bölüm 1: 1 kv a.a’yı geçen gerilimlerde kullanılan kapasitif tip

TS EN 61477 Gerilim altında çalışma - Araçların, cihazların ve teçhizatın kullanımıyla ilgili asgari şartlar

TS EN 61236 Gerilim altında çalışma - Taşıyıcı düzenler, çubuk klempleri ve yardımcı donanımları

TS EN 50274:2002/AC:2009 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni üniteleri- Elektrik çarpmasına karşı koruma - Tehlikeli gerilimli bölümlere istenmeden yapılan doğrudan temasa karşı koruma

TS EN 50286:1999/AC:2004 Alçak gerilim tesisatları için elektriksel yalıtım sağlayan koruyucu giyecekler

TS EN 61236 Gerilim altında çalışma için-Boyunduruklar, manşonlar (direk kelepçeleri) ve yardımcı donanımlar

TS EN 50272-1 Güvenlik kuralları - Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları - Bölüm 1: Genel güvenlik bilgisi

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 61230 Gerılım altında çalışma — topraklama veya topraklama ve kısa devre için taşınabilir teçhizat

TS EN 50131-5-3/IS1Alarm sistemleri- izinsiz giriş sistemleri - Bölüm 5-3: radyo frekans tekniklerini kullanan ara bağlantı donanımı için kurallar

TS EN 50131-8 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 8: Sis üreten güvenlik cihazları/sistemleri

TS EN 50131-5-3/A1Alarm sistemleri - İzinsiz giriş sistemleri - Bölüm 5-3: Radyo frekans tekniklerini kullanan ara bağlantı donanımı için kurallar

TS EN 50131-3 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş sistemleri - Bölüm 3:Kontrol ve gösterme donanımı

TS EN 50134-3:2012(EN) Alarm sistemleri- Sosyal alarm sistemleri- Bölüm 3: Lokal (yerel) birim ve kontrolörler

TS EN 50518-1 Görüntüleme ve alarm izleme merkezi - Bölüm 1: Yerleştirme ve yapım özellikleri

TS EN 50518-2 Görüntüleme ve alarm izleme merkezi - Bölüm 2: Teknik özellikler

TS EN 50518-3 Görüntüleme ve alarm izleme merkezi - Bölüm 3: Operasyon için işlemler ve özellikler

TS EN 50136-1 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı - Bölüm 1: Alarm iletim sistemleri için genel kurallar

TSE K 193Hastaneler, bakımevleri, huzurevleri ve benzeri yerlerde kullanılan çağrı sistemleri

TS EN 50131-2-7-1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-3 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 50291-1/A1 Karbon monoksit gazının algılanması için ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 1: Deney metotları ve performans özellikleri

TSE CLC/TS 50136-9 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı - Bölüm 9:İnternet protokolu kullanarak yapılan alarm iletimleri için ortak protokol

TS EN 60839-11-1 Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri-Bölüm 11-1:Elektronik giriş kontrol sistemleri-Sistem ve bileşen özellikleri

TS EN 50292 Evlerde, karavanlarda ve botlardaki karbon monoksitin tayini için kullanılan elektrikli cihazlar-Cihazların seçilmesi, montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili kılavuz

TS EN 50136-2 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı -Bölüm 2: Denetlenen tesislerde kullanılan alıcı vericiler için kurallar

TS EN 50136-3 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı -Bölüm 3: Alma merkezinde kullanılan alıcı vericiler için kurallar

TS EN 50518-1 Görüntüleme ve alarm alma merkezi - Bölüm 1:Yerleştirme ve yapım özellikleri

TS EN 50518-2 Görüntüleme ve alarm alma merkezi-Bölüm 2:Teknik özellikler

TS EN 50518-3 Görüntüleme ve alarm alma merkezi-Bölüm 3:İşlem için prosedürler ve özellikler

TS EN 60839-11-1/ACAlarm ve elektronik güvenlik sistemleri-Bölüm 11-1:Elektronik giriş kontrol sistemleri-Sistem ve bileşen özellikleri

TS EN 50131-2-7-1/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-2/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 50131-2-7-3/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 50131-2-3/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-3: Mikrodalga algılayıcılar için kurallar

TS EN 50131-2-5/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - bölüm 2-5: Birleşik pasif kızılötesi ve ultrasonik algılayıcılar için kurallar

TS EN 50131-2-6/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - bölüm 2-6: Açma kontakları (manyetik)

TS EN 50131-2-7-1/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-2/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 62676-1-1 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri - Bölüm 1-1: Sistem kuralları - Genel

TS EN 50131-2-7-3/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri -Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 62676-2-3 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-2: Görüntü iletim protokolleri-HTTP ve REST tabanlı IP birlikte çalışabilirlik uygulaması

TS EN 62676-2-2 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-2: Görüntü iletim protokolleri-HTTP ve REST tabanlı IP birlikte çalıçabilirlik uygulaması

TS EN 62676-2-1 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-1: Görüntü iletme protokolleri-Genel kurallar

TS EN 62676-1-2 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri - Bölüm 1-2: Sistem kuralları - Görüntü iletimi ile ilgili performans kuralları

TSE CLC/TS 50131-9 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 9: Alarm doğrulama - Yöntemler ve ilkeler

TS EN 50131-10 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 10: Gözetlenen Binalarda Kullanılan Alıcı-Verici (SPT) için uygulamaya özel kurallar

TS EN 62676-1-1/AC Güvenlik uygulamalarında kullanılan video gözetleme sistemleri - Bölüm 1-1: Sistem kuralları - Genel

TS EN 16334 Demiryolu uygulamaları - Yolcu alarm sistemleri - Sistem gerekleri

TS EN 50130-4/A1 Alarm sistemleri - Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk - Ürün aile standardı: Yangın, izinsiz giriş, panik alarm, CCTV, erişim kontrolü ve sosyal alarm sistemleri bileşenleri için bağışıklık kuralları

TS EN 50131-10 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 10: Gözetlenen tesislerde kullanılan Alıcı-Verici (SPT) için uygulamaya özel kurallar

TS EN 50131-2-3/IS1 Alarm Sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-3: Mikrodalga algılayıcılar için kurallar

TS EN 50131-2-5/IS1 Alarm Sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-5: Birleşik pasif kızılötesi ve ultrasonik algılayıcılar için kurallar

TS EN 50131-2-6/IS1 Alarm Sistemleri -İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri-Bölüm 2-6: Açma kontakları

TS EN 50131-2-7-1/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-1/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-2/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 50131-2-7-2/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 50131-2-7-3/A1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 50131-2-7-3/IS1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 50136-2 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı - Bölüm 2: Gözetlenen tesislerde kullanılan alıcı vericiler için kurallar

TS EN 50136-3 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı - Bölüm 3: Alma merkezinde kullanılan alıcı vericiler için kurallar

TS EN 60839-11-1/tst AC Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri-Bölüm 11-1:Elektronik giriş kontrol sistemleri-Sistem ve bileşen özellikleri

TS EN 62676-1-1 Emniyet uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 1-1: Sistem kuralları - Genel (IEC 62676-1-1:2013)

TS EN 62676-1-1/AC Emniyet uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 1-1: Sistem kuralları - Genel (IEC 62676-1-1:2013)

tst EN 62676-1-2 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri - Bölüm 1-2: Sistem kuralları - Görüntü iletimi ile ilgili performans kuralları  

tst EN 62676-2-1 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-1: Görüntü iletme protokolleri-Genel kurallar

tst EN 62676-2-2 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-2: Görüntü iletim protokolleri-HTTP ve REST tabanlı IP birlikte çalıçabilirlik uygulaması

tst EN 62676-2-3 Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-2: Görüntü iletim protokolleri-HTTP ve REST tabanlı IP birlikte çalışabilirlik uygulaması

TS EN 50131-2-7-1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-3 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 16334 Demiryolu uygulamaları - Yolcu alarm sistemleri - Sistem gerekleri

tst EN 50292 Evlerde, karavanlarda ve botlardaki karbon monoksitin tayini için kullanılan elektrikli cihazlar-Cihazların seçilmesi, montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili kılavuz  

TS EN 50271 Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin algılanması ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli aygıtlar - Yazılım ve/veya dijital teknolojilerin kullanıldığı aygıtlar ile ilgili kurallar ve deneyler

TS EN 45544-1 İşyeri havası- Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları

TS EN 45544-2 İşyeri havası- Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 2: Maruz kalma ölçümlerinde kullanılan cihazlar için performans kuralları

TS EN 45544-3 İşyeri havası- Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 3: Genel gaz tespitinde kullanılan cihazlar için performans kuralları

TS EN 62676-3 Güvenlik uygulamalarında kullanım için video gözetleme sistemleri - Bölüm 3: Analog ve sayısal video arayüzleri

TS EN 50270 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin tespiti ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar

TS EN 50131-2-7-2 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri – Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 62682 Endüstriyel proseslerde alarm sistemlerinin yönetimi

TS EN 60839-11-1/ACAlarm ve elektronik güvenlik sistemleri - Bölüm 11-1 : Elektronik erişim kontrol sistemleri - Sistem ve bileşenleri gereksinimleri

TS EN ISO 7731 Ergonomi - Kamu alanları ve iş yerleri için tehlike sinyalleri - Sesli tehlike sinyalleri

tst EN 50270 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin tespiti ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar

TS EN 50130-4/tstA1 Alarm sistemleri - Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk - Ürün aile standardı: Yangın, izinsiz giriş, panik alarm, CCTV, erişim kontrolü ve sosyal alarm sistemleri bileşenleri için bağışıklık kuralları  

TS EN 62080/A2 Ev ve benzeri kullanım amaçlı ses sinyali cihazları

TS EN 60839-11-2 Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri Bölüm 11-2: Elektronik erişim kontrol sitemleri - Uygulama klavuzu18.04.2016

TS EN 60839-11-2:2015/AC Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri Bölüm 11-2: Elektronik erişim kontrol sitemleri - Uygulama klavuzu

TS EN 16683 Demiryolu uygulamaları - Yardım çağrısı ve iletişim cihazı - Gereklilikler

TS EN 45544-4 İşyeri havası- Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 4: Cihaz seçme monte etme, kullanım ve bakım kılavuzu

TS EN 50244 Yanıcı gazların algılanması için ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Seçim, kurulum, kullanım ve bakım kılavuzu

TS EN 50131-2-7-1/A2 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-1:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (akustik)

TS EN 50131-2-7-2/A2 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri – Bölüm 2-7-2:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (pasif)

TS EN 50131-2-7-3/A2 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-7-3:İzinsiz giriş algılayıcıları - Cam kırılma algılayıcıları (aktif)

TS EN 50194-2/A1 Binalarda kullanılan yanabilir gazların algılanması için elektrik cihazı - Bölüm 2: Panayır araçları ile benzer binalarda sabit bir tesisatta sürekli çalışma için elektrik cihazı - İlave deney metotları ve performans kuralları

TS EN 50270/AC Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin tespiti ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar

TS EN 62820-1-1 Dahili bina haberleşme sistemleri - Bölüm 1-1: Sistem gereksinimleri - Genel

TS EN 50131-2-8 Alarm Sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - Bölüm 2-8: İzinsiz giriş algılayıcıları - Şok algılayıcıları

TS EN 60839-11-31 Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri - Bölüm 11-31: Elektronik erişim kontrol sistemleri - Web servislerine dayalı çekirdek birlikte çalışabilirlik protokolü

TS EN 60839-11-32 Alarm ve elektronik güvenlik sistemleri - Bölüm 11-31: Elektronik erişim kontrol sistemleri - Web servislerine dayalı erişim denetimi izleme

TS EN 50402 Yanabilir veya zehirli gazlar ya da buharların veya oksijenin algılanması ve ölçülmesi için elektrikli cihaz - Gaz algılama sistemlerinin işlevsel güvenliğine ilişkin gereklilikler

TS EN ISO 7731 Ergonomi - Kamu alanları ve iş yerleri için tehlike sinyalleri - Sesli tehlike sinyalleri

TS EN 12094-12 Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 12: Pnömatik alârm cihazları için şartlar ve deney metotları

TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar- Bölüm 4: Su motorlu alarmlar

TS EN 12259-2/A2 Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar- Bölüm 2: Islak tip alarm vana tertibatları

TS EN 12259-3/A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 3: Kuru tip alarm vana tertibatları

TS EN 14604 Duman alarm cihazları

TS EN 14604/AC Duman alarm cihazları

TS EN 50131-1 Alarm sistemleri - İzinsiz giriş ve panik alarm sistemleri - bölüm 1: Sistem kuralları

TS EN 50131-1:2006/A1:2009 Alarm sistemleri- İzinsiz girişlere karşı- Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50134-1 Alarm sistemleri - Sosyal (kamu) alarm sistemleri - Bölüm 1:Sistem özellikleri

TS EN 50134-2 Alarm sistemleri - Sosyal (kamu) alarm sistemleri - Bölüm 2: Tetikleme cihazları

TS EN 50134-5 Alarm sistemleri - Sosyal alarm sistemler - Bölüm 5: Ara bağlantı ve haberleşme

TS EN 50194-1 Ev ve benzeri yerlerdeki yanıcı gazları tespit etmek amacıyla kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 1: Deney yöntemleri ve performans kuralları

TS EN 50194-2 Binalarda kullanılan yanabilir gazların algılanması için elektrik cihazı - Bölüm 2: Panayır araçları ile benzer binalarda sabit bir tesisatta sürekli çalışma için elektrik cihazı - İlave deney metotları ve performans kuralları

TS EN 50271:2010 Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin algılanması ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar- Yazılım ve/veya dijital teknolojilerin kullanıldığı cihazlar ile ilgili özellikler ve deneyler

TS EN 50291-2 Karbon monoksit gazının algılanması için ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 2:Gezi taşıtları ve benzer kullanım için gezi teknesinde sabit montajlı sürekli çalışan elektrikli cihazlar - İlave deney metotları ve performans özellikleri

TS EN 50291-1 Karbon monoksit gazının algılanması için ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 1: Deney metotları ve performans özellikleri

TS EN 50543:2011 Bina içi ortam havasında karbon dioksit ve/veya karbon monoksitin ölçümü ve aranması için tasarlanmış elektronik taşınabilir donanım- Özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 60079-29-4 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 29-4: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar için açık yol detektörlerinin performans özellikleri

TS EN 60849 Acil durumlar için ses sistemleri

TS EN 61508-5 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 5: Güvenlik bütünlüğü seviyelerinin belirlenmesi için örnek metotlar

TS EN 50131-4 Alarm sistemleri- İzinsiz girişlere karşı- Bölüm 4: Uyarı cihazları