trarbgzh-TWenfrkadefaru

Ürün Ömür Çevrimleri Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN ISO 14044  Çevre yönetimi - Hayat boyu değerlendirme - Gerekler ve kılavuz

TS EN ISO 14045 Çevre yönetimi - Ürün sistemlerinin eko-verimlilik değerlendirmesi - İlkeler, gerekler ve kılavuzlar (ISO 14045: 2012)

TS EN ISO 14045 Çevre yönetimi - Ürün eko-Verimlilik değerlendirmesi sistemleri - Prensipler, kurallar ve ilkeler

TS EN 16575 Biyolojik kökenli ürünler - Terimler ve tarifler

TS ISO/TS 14048 Çevre yönetimi – Yaşam döngüsü değerlendirmesi – Veri dokümantasyonu formatı

TS EN ISO 14046 Çevre yönetimi - Su ayak izi - Prensipler, gerekler ve kılavuz (ISO 14046:2014)

tst EN ISO 14046 Çevre yönetimi - Su ayak izi - Prensipler, gerekler ve kılavuz (ISO 14046:2014)

TS EN 16760 Biyolojik kökenli ürünler - Ömür döngüsü değerlendirmesi

TS EN 16785-1 Biyolojik kökenli ürünler - Biyolojik kökenli ürün içeriği - Bölüm 1: Radyokarbon analizi ve elementel analiz kullanılarak biyolojik kökenli ürün içeriğinin tayini

TS EN 16751 Biyolojik esaslı ürünler - Sürdürülebilirlik ölçütleri