trarbgzh-TWenfrkadefaru

Çevre ve Çevre Koruma Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

TS EN ISO 14020 Çevre etiketleri ve beyanları- Genel prensipler

TS EN 14717 Kaynak ve benzer işlemler- Çevresel muayene listesi

TSE ISO Guide 64 Ürün standardlarında çevresel konuların ele alınmasına dair kılavuz

TS ISO 10390 Toprak kalitesi-Ph tayini

TS ISO 20121:2012 Olay sürdürülebilirliği yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım kılavuzu

TS ISO 20121 Etkinlik sürdürülebilirliği yönetim sistemleri — Şartlar ve kılavuzluk

TSE ISO Guide 64 Ürün standardlarında çevresel konuların ele almasına dair kılavuz