trarbgzh-TWenfrkadefaru

METROLOJİ VE ÖLÇME. FİZİKSEL OLAYLAR

Nükleer Enerji Standartlarında deneyimli ve profesyonel olarak test, denetim ve belgelendirme işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır.

 

TS ISO 8690 Radyoaktif olarak kirlenmiş yüzeylerin temizlenmesi- Temizleme kolaylığının deneyi ve değerlendirilmesi için metot

TS ISO 9271 Radyoaktif olarak kirlenmiş yüzeylerin temizlenmesi- Tekstiller için temizleme maddelerinin denenmesi

TS ISO 10648-1 Kapalı mahfazalar- Bölüm 1: Tasarım prensipleri

TS ISO 10648-2 Kapalı mahfazalar- Bölüm 2: Sızdırmazlığa göre sınıflandırma ve ilgili kontrol metotları

TS ISO 11482 Nükleer tekrar işleme tesisinde plütonyum dioksit (puo2) numunesi alma rehberi