trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektronik ve Telekomünikasyon Ekipmanlarında Kullanılan Elektromekanik Bileşenler Standartları

Firmamız sektördeki gerekli olan tüm standartların test ve denetimini yaparak müşterilerine kalite hizmet sunmaktadır. Aşağıda Askeri Mühendislik ile ilgili verilen standartların tümünün test denetim ve belgelendirmesini yapmaktayız.

 

tst 200347051 Askeri malzemenin geliştirilmesi için global iklim verileri  

tst 8745 Üstüvane (helisel silindirik sarımlı) ve düzlemsel sarımlı tel - Jiletli şerit ve telden imal edilen  

TS EN ISO 17201-1 Akustik - Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü - Silah ağzındaki patlamanın ölçmeyle tayini 

TS EN ISO 17201-4 Akustik-Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü-Bölüm 4:Yörüngedeki sesin tahmini 

TS EN ISO 17201-2 Akustik-Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü-Bölüm 2:Namluyu terkettiği ve yörüngedeki 

TS EN ISO 17201-1 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 1: Namlu ağzında meydana gelen patlama gürültüsünün ölçülerek tayin edilmesi 

TS EN ISO 17201-2 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 2: Namlu ağzında meydana gelen gürültü ve mermi sesinin hesaplanarak 

TS EN ISO 17201-1/AC Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 1: Namlu ağzı basıncının ölçülerek tayin edilmesi 

TS 13529 Askeri sistemlerin emniyeti için standart uygulamalar 

TS 13450 Mühimmatın tanımlanması - Uluslararası mühimmatın, işaretlemesi ve renk kodlaması için genel kurallar 

TS 11164 Balistik koruyucu vücut zırhı 

TSE CWA 15044 Mayın temizleme makinalarının deneyi ve değerlendirilmesi 

TS 4348 Zırhlı ve diğer askeri kara araçlarında kullanılan genel amaçlı elektrik kabloları - Genel özellikler 

TS EN 9120 Kalite yönetim sistemleri -Havacılık, uzay ve savunma kalkanları için kurallar 

TS 9358 Askeri alanda kullanılan elektronik ve elektrik parçaların kalifikasyonunun ülkelerce karşılıklı kabulü 

tst 201288051 Askeri amaçlı kullanılan malzemelerin kodlandırılması - Prensipler, parça tanımlama - Sınıflandırma  

TS 9299 Askeri amaçla kullanılan genel ve özel palet ve konteynerler (stanag 2828) 

TS 9250 Askeri taktik araçlardaki elektrik sistemlerinin gerilim özellikleri 

TS 9781 Nbc-Terimler ve tarifleri (stanag 2367)  

TS 8999 -1 (Eski No: TS 8999) Katı sevk barutu - Genel deney yöntemleri 

TS 10017 Askeri kalite temini sistemleri - Yazılım kalite kontrol sistemi kuralları (stanag 4108-Aqap xııı)  

TS 11019 Endirekt ateşli mühimmatın balistik performans benzerlik derecesini belirleme prosedürü ve nişan alma verileri için uygulanabilir düzeltmeler 

TS 10001 Askeri kalite güvence sistemleri - Tasarım, geliştirme ve üretim için kalite güvence gerekleri 

TS 11815 Patlayıcı maddelerin kalite özelliklerine ilişkin prensip ve metotlar(stanag 4170)  

TS 11281 Hayatı idame, acil durum ve kişisel muharebe kumanyaları (rasyonları) - Beslenme değerleri ve paketlenmesi 

TS 12654 Askeri karargah ve tesislerin işaretlenmesine ait kurallar  

TS 12204 Hava aracı elektriksel güç sistemi (Askeri amaçla kullanılan) karakteristikleri 

TS 12632 Zırh plakası - Çelik, dövülmüş, yüksek sertlikte 

TS 11318 Taktik amaçlı kara araçların başlangıç çalıştırılması için yardımcı güç ünitesi bağlantıları 

TS 11549 Objektif (mercek grubu)-Gece görüş gözlükleri için  

TS 10778 Çok kanallı taktik sayısal geçitler- Telsiz röle link kuralları (stanag 4212)  

TS 11430 Havaalanı portatif işaretlemesi  

TS 11445 Gece görüş gözlükleri (askeri amaçla kullanılan) - Oküler (18 mm için mercek grubu) 

TS 12412 Hava aracına yakıt ikmalinde tehlike bölgeleri (Askeri amaçla kullanılan) 

TS 11738 Top ve mühimmat tasarımında ve deneylerinde kullanılan basınç terimlerinin tarifi ve birbirleri arasındaki ilişkileri (stanag 4110) 

TS 12329 Harici kargo taşıma ağları için teknik kriterler(stanag 2950)  

TS 12245 Tek erin göz koruması - Balistik koruma 

TS 12394 Sökülebilir yük taşıma platformları için teknik kriterler

TS 12406 Havan mühimmatı - Emniyet değerlendirmesi 

TS 12476 Tapa sistemleri-Tasarım emniyet kuralları 

TS 12260 Helikopter ile kargo nakliyesi için teknik kriterler (stanag 3542)  

TS 11895 Askeri mühimmat ve patlayıcıların tehlike derecelerine göre sınıflandırılması 

TS 11320 Akümülatör- Kutup başlarının yerleri ve boyutları-Tekerlekli taktik araçlar için  

TS 11813 Helikopter iniş sahası kurtarma ve yangın söndürme hizmetleri tanıtım kategorileri( stanag 3861)  

TS EN 16341 Askeri mamuller ve srvisler için standardlarınve standard benzeri dokümanların seçimi - Öncelik sırası 

tst 9186 Bot, yazlık (askeri amaçla kullanılan)  

TS 11418 Hava şişirmeli yatak  

TS 12264 Köprü, feribot, sal ve araçların askeri yük sınıflandırılma kuralları 

TS 12444 Muharebe giyecekleri – Performans ve koruyucu özelliklerine ilişkin kurallar ile beden ölçülerinin karşılıklı değiştirilebilirliği 

TSE K 247 Av tüfeği ve tabanca çantaları 

TS EN 9120 Kalite yönetim sistemleri - Havacılık, uzay ve savunma distribütörleri için şartlar 

TSE K 312 Lamineli dokuma kömür torbaları – Polipropilenden (PP) 

TS 8745 Üstüvane (helisel silindirik sarımlı) ve düzlemsel sarımlı tel - Jiletli şerit ve telden imal edilen 

TS 10175 Askeri araçlardaki kumandaların fonksiyonlarını gösteren semboller 

TS 10295 Tek kanallı VHF telsiz cihazı - Genel kurallar 

TS 10177 Türbin yakıtları (Askeri amaçla kullanılan) - Havacılıkta kullanılan F-34 yakıtı (JP- 8) - Özellikler 

TS 4940 Türbin yakıtları (Askeri amaçla kullanılan) - Havacılıkta kullanılan F-40 yakıtı (JP- 4) - Özellikler 

TS 9910 Türbin yakıtları (Askeri amaçla kullanılan) - Havacılıkta kullanılan F-44 yakıtı (JP- 5) - Özellikler 

TS 5996 Dizel yakıtlar (Askeri amaçla kullanılan) - Deniz araçlarında kullanılan F-76 yakıtı - Özellikler 

TS 8999-2 Katı sevk barutu - Kararlık deney yöntemleri 

TS 8999-3 Katı sevk barutu - Fiziksel deney yöntemleri 

TS 8999-4 Katı sevk barutu - Özel deney yöntemleri 

TS 7374 Kurşun asit akümülatörler (Askeri amaçla kullanılan) - Bakım gerektirmeyen, kapalı - Genel özellikler ve deney yöntemleri 

TSE K 450 Balistik Yelek Dış Kumaşı - Poliüretan veya Akrilik Kaplamalı 

TS 10178 Çekici ve römorklar (Askeri amaçla kullanılan) arasındaki elektriksel bağlantı elemanları 

TS 10173 İlk yardım teçhizatı ve acil tıbbi bakım teçhizatı (askeri amaçla kullanılan)(stanag 2126)  

TS 11006 Dost / düşman tanıma cihazı (IFF Mk XIIA) - Sorgulayıcı ve cevaplayıcıların özellikleri - IFF sistemlerinin kurulum özellikleri 

TS 12657 Askeri muhabere rehber sistemi 

TS 10294 Sayısal geçitler- Çok kanallı- Taktik sahada- Kullanılan sistem kontrol kuralları (stanag 4211)  

TS 11350 Çok kanallı taktik sayısal geçit - işaretleşme standartları  

tst 2016105624 Dumansız barut – Difenilamin- Özellikler  

tst 2016106176 Hafif Silah Mühimmatı, Tabanca Fişeği Özellikleri  

tst 2016108571 Mayın temizleme faaliyetleri - Mayın temizleme operasyonlarının yönetimi için rehber doküman  

TS CWA 17008 İnsancil mayın temizleme için kültürel kurallar 

TS 13754 Mayın temizleme faaliyetleri - Terimler, tanımlar ve kısaltmalar sözlüğü 

TS 8745/T1 Üstüvane (helisel silindirik sarımlı) ve düzlemsel sarımlı tel - Jiletli şerit ve dikenli telden imal edilen 

tst 2016112375 -  

tst 2016112736 Mayın temizleme faaliyetleri – Kalite yönetim sistem standartları  

tst 2016112737 Mayın faaliyetleri – Mayın faaliyet kuruluşlarının akreditasyonu  

tst 2016112738 Mayın faaliyetleri – Mayın faaliyet kuruluşlarının izlenmesi ve denetlenmesi gerekleri  

tst 2016112739 Mayın temizleme faaliyetleri – Araziyi teslim etme gerekleri  

tst 2016112741 Mayın faaliyetleri – Teknik olmayan ve teknik inceleme gerekleri  

tst 2016112742 Mayın faaliyetleri – Mayın temizleme gerekleri  

tst 2016112743 Mayın faaliyetleri – Mayın temizleme sonrası işlemler ve yer teslim gerekleri  

tst 2016112744 Mayın faaliyetleri – Mayın faaliyetinde veri toplama ve raporlama için bilgi yönetim gerekleri  

TS 8999/T1 (Numara tadili:TS 8999-1) Katı sevk barutu - Genel deney yöntemleri 

TS 13768 İnsani mayın temizleme faaliyetleri – Kalite yönetimi – Mekanik mayın temizleme için kalite güvence (QA) ve kalite kontrol (QC) 

tst 2016113629 İnsani Mayın Eylem - Test ve değerlendirme - Metal Dedektörler

tst 2016113790 Mayın temizleme faailiyetleri - Yere nüfuz eden radar  

TS 11164 Balistik koruyucu vücut zırhı  

TS 2017116024 Mayın temizleme faaliyetleri – Teknik inceleme kuralları  

TS 2017116025 Mayın temizleme faaliyetleri – Mayın ve ERW tehlikelerinin işaretlenmesi  

tst 2017116029 Mayın temizleme faaliyetleri – Patlayıcı Mühimmat imhası (EOD) 

tst 2017116030 MAYIN TEMİZLEME FAALİYETLERİ – MAYIN ARAMA KÖPEKLERİ VE KULLANICILARININ UYGULAMA DENEYİ  

tst 2017116031 Mayın temizleme faaliyetleri – Mekanik mayın temizleme  

tst 2017116032 Mayın temizleme faaliyetleri – İş Sağlığı ve Genel Köpek Bakım Kılavuzu  

tst 2017118711 Mayın temizleme faaliyetleri - Mayın temizleme makinalarının kullanımdan sonraki süreçleri  

tst 2017118720 Güvenlik – Çevrenin korunması  

tst 2017118721 Güvenlik – Mayın temizleme çalışma sahası güvenliği  

TS 13465 Konfigürasyon yönetimi - Konfigürasyon durum hesabı ve konfigürasyon veri yönetimi için gerekler 

TS 13466 Konfigürasyon yönetimi - Konfigürasyon denetimi için gerekler 

TS 13495 Duyarsız mühimmatların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kılavuz 

TS 13462 Konfigürasyon yönetimi - Konfigürasyon tanımlama için gerekler 

TS EN 2358 Havacılık-Kontrol kablosu ucuna preslenmiş korozyona dayanıklı çelikten yapılmış halka tipi uç sağlamaları- Boyutlar ve yükler 

TS 2720 Naylon kolan 

TS 2925 Keskin nişancı dürbünü ve g3 hamili 

TS 2926 T1 nişangahı 

TS 2926/T2 T1 nişangahı 

TS 3667 Çelik başlık (askeri amaçlar için)

TS 13500 Mühimmat deney prosedürleri - Yavaş ısınma 

TS 4454 Palaska (askeri amaçla kullanılan) 

TS 4517 Portatif kombine tahkim edevatı 

TS 4792 Makinalı tüfek nişan dürbünü

TS 6188 Askeri malzeme tasarımında etiketleme ve işaretlemeye etki eden faktörler 

TS 6415 Askeri malzemenin tasarımında çalışma alanı ve insan boyutları faktörü 

TS 7740 Askeri malzeme tasarımında bakım ve onarım faktörü 

TS 7741 Mühimmat-Deney metotları-Genel 

TS 7742 Kum torbası, jüt kanaviçe (askeri amaçla kullanılan) 

TS 7743 Kum torbası, poliolefin (askeri amaçla kullanılan) 

TS 7931 Can ipi 

TS 8438 Matara (askeri amaçla kullanılan) 

TS 8439 Matara kılıfı (askeri amaçla kullanılan) 

TS 8469 Askeri standardlar- Sıvı azot ikmal teçhizatı, özellikleri 

TS 8823 Top mühimmatı muayene ve deney metotları 

TS 8838 Topçu mühimmatı-Tapalar m51a5 ve m557 baş tapası muayene ve atış deneyleri 

TS 8858 Topçu mühimmatı-35 mm baş tapası - Muayene ve deney metotları 

TS 8909 Muharebe giyecekleri-Koruma kuralları ve performansı (stanag 2333) 

TS 8997 Telsiz cihazları - Tek kanallı, yüksek frekans - Karşılıklı çalışabilirlik kuralları 

TS 8998 Havan mühimmatı-Muayene ve deney metotları 

TS 9031 Kodlanmış sayısal işaretler- 2400 bps doğrusal tahminli- Karşılıklı çalışabilirliğinin sağlanması için gerekli parametreler ve kodlama kuralları (stanag 4198) 

TS 9155 Muharebe ve destek kara araçlarının sulardan geçme ve yüzme özellikleri (stanag 2805)

TS 10008 Askeri kalite temini sistemleri-Savunma malzemeleri tedariki için şartname hazırlanması rehberi (stanag 4108 - Aqap vııı) 

TS 10010 Askeri kalite güvencesi sistemleri - Kalite güvencesi programı rehberi (stanag 4108-Aoap x) 

TS 10017 Askeri kalite temini sistemleri - Yazılım kalite kontrol sistemi kuralları (stanag 4108-Aqap xııı) 

TS 10044 T2 nişan kontrol aleti 

TS 10074 Laser mesafe ölçme cihazı ve aksesuarları - El tipi 

TS 10075 Mühimmat-40/70 şarjörü 

TS 10097 16 mm'lik film makaraları - Boyutlar (stanag 3662) 

TS 10098 Hava keşfi için kullanılan filmlerin kenar numaralandırılması (stanag 3599) 

TS 10173 İlk yardım teçhizatı ve acil tıbbi bakım teçhizatı (askeri amaçla kullanılan)(stanag 2126)

TS 10292 Komando bıçağı - Çok maksatlı (askeri amaçlar için) 

TS 10293 Sayısal geçitler - Çok kanallı-Taktik sahada kullanılan ses işaretlerinin analogdan sayısala dönüştürülmesi kuralları (stanag 4209) 

TS 10294 Sayısal geçitler- Çok kanallı- Taktik sahada- Kullanılan sistem kontrol kuralları (stanag 4211)

TS 10627 Mühimmat - 9 mm (parebellum) özellikler ve piyasaya arz (stanag 4090) 

TS 10628 Mühimmat - 5,56 mm özellikleri ve piyasaya arz(stanag 4172) 

TS 10629 Askeri trenlerle mühimmat ve patlayıcı maddelerin emniyetli ve düzenli taşınması kuralları (stanag 2890) 

TS 10647 Mühimmat - İlk hız ölçme metotları 

TS 10649 Askeri yakıtlar - Uçak yakıtı f-18, 100/130 oktanlı 

TS 10777 Sırma şeritler( askeri amaçla kullanılan) 

TS 10778 Çok kanallı taktik sayısal geçitler- Telsiz röle link kuralları (stanag 4212) 

TS 10957 Tırmanma ip ve halatları (askeri amaçla kullanılan) 

TS 11005 Iff mky(a) ve mk xıı sorgulayıcıların ve cevaplayıcıların teknik karakteristikleri, bölüm 1: Sistemin genel tanımı (stanag 4193, part 1) 

TS 11163 Hidrojen üretme techizatı özellikleri (stanag 4168)

TS 11319 Akümülatör yerlerinin boyutları-Tekerlekli taktik araçlar için 

TS 11320 Akümülatör- Kutup başlarının yerleri ve boyutları-Tekerlekli taktik araçlar için 

TS 11349 Uyku tulumu (askeri amaçla kullanılan) 

TS 11350 Çok kanallı taktik sayısal ara birim işaretleşme kuralları 

TS 11418 Hava şişirmeli yatak 

TS 11430 Havaalanı portatif işaretlemesi

TS 11549 Objektif (mercek grubu)-Gece görüş gözlükleri için 

TS 11674 Hafif silah mühimmatı-7.62 mm (stanag 2310)

TS 11815 Patlayıcı maddelerin kalite özelliklerine ilişkin prensip ve metotlar(stanag 4170) 

TS 11978 İç balistik hesaplamaları için termokimyasal değerlerin elde edilmesi kuralları(stanag 4400) 

TS 11994 Makineli tüfek,5,56mm(m249) 

TS 11996 Mühimmat 106 mm'lik m344a1 yüksek infilaklı tanksavar (heat) mermisi imla montaj ve ambalajlama

TS 12016 Tüfek, 5.56 mm m16a2 

TS 12020 Taktik sayısal faksimile cihazının karşılıklı çalışabilirliği (stanag 5000)

TS 12260 Helikopter ile kargo nakliyesi için teknik kriterler (stanag 3542) 

TS 12261 Atıl mühimmat elemanlarının fabrikalar arasındaki sevkiyatında ambalajlanması, kaplanması ve işaretlenmesi için genel şartlar 

TS 12262 Askeri taşıtların işaretlenmesi (stanag 2027) 

TS 12263 Askeri yük sınıflandırma işaretleri(stanag 2010)

TS 12306 Mühimmat deney prosedürleri - Sıvı yakıt yangını/harici yangın 

TS 12309 Elektromanyetik girişim neşriyat ve duyarlık kontrolü ile ilgili kurallar 

TS 12329 Harici kargo taşıma ağları için teknik kriterler(stanag 2950) 

TS 12341 Harici kargo taşıma kulp ve kayış donanımı için teknik kriterler

TS 12441 Sahra kablosu veya sahra telini etiketleme sistemi (stanag 2028) 

TS 12443 Mermi-155 mm, art yanmalı, m 864-İmla, montaj ve ambalajlama

TS 12551 Tek erin göz koruması-Lazerden koruma kuralları(stanag 4495) 

TS 12654 Askeri karargah ve tesislerin işaretlenmesine ait kurallar 

TS 12656 Askeri yol-Temel trafik kuralları 

TS 12721 Paletleme- Demet bombası adaptörü- M16 ve m16a1- Yurt içi nakliye kuralları 

TS 12721 Paletleme- Demet bombası adaptörü- M16 ve m16a1- Yurt içi nakliye kuralları 

TS 12738 Paletleme- Mk 76 mod 4 eğitim bombası- Tahta sandıkta yurt içi nakliye kuralları 

TS 13461 Konfigürasyon yönetimi - Konfigürasyon yönetim planlarının hazırlanması için gerekler 

TS 13496 Mühimmat deney prosedürleri - Etkileşimli tepkime 

TSE CWA 15044 Mayın temizleme makinalarının deneyi ve değerlendirilmesi 

TS EN ISO 17201-3 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 3:Ses yayılma hesaplamaları için kılavuz 

TS EN ISO 17201-5 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 5: Gürültü yönetimi 

TS EN ISO 17201-4 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 4: Mermi sesinin tahmini 

TS 13497 Mühimmat deney prosedürleri - Çukur imla jet çarpması 

TS 13498 Mühimmat deney prosedürleri - Parça çarpması 

TS 13499 Mühimmat deney prosedürleri - Mermi çarpması 

tst 201083315 Sıvı yakıt/ harici yangın mühimmat deney prosedürleri

TS 13463 Konfigürasyon yönetimi - Konfigürasyon kontrolü için gerekler - Mühendislik değişiklikleri, sapmalar ve feragatlar