• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Bohrwerk Tezgahları Muayenesi

Bohrwerk tezgahları, freze tezgahlarında işlenemeyecek kadar büyük ve ağır olan iş parçalarının işlenmesi için kullanılmaktadır. Bu tezgahlar, yatay delik işleme tezgahlarıdır, ancak yaygın bir şeklide Bohrwerk tezgahları olarak bilinmektedir. Alman dilinde bohrwerke kelimesi, delik işleme, sonda anlamında gelmektedir ve bu isim Alman dilinden dilimize girmiştir.

Bohrwerk tezgahları, ya da yatay delik tezgahları genel olarak delik delme, delik büyütme ve benzer işlemlerin yapılabildiği tezgahladır. Çok uzun delikler bile hassas ve kaliteli bir şekilde işlenebilmektedir.

Bu tür tezgahlarda freze tezgahlarında olduğu gibi çok uçlu kesici takımlar yanı sıra tek uçlu kesici takımlar da kullanılabilmektedir. Bu kesici takımlar aynı zamanda, CNC işleme merkezlerinde de kullanılan türlerle aynıdır. Bohrwerk tezgahlarının miline üniversal başlık bağlanarak farklı açı ve pozisyonlarda işlemler yapılabilmektedir. İşlenecek parçaların bağlandığı tabla, hem doğrusal hareket yapabilmekte hem de kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilmektedir. Bu şekilde iş parçalarının herbir yüzeyini işlemek mümkün olmaktadır.

Aslına bakılırsa bütün takım tezgahlarında olduğu gibi Bohrwerk tezgahları da çalışanların can sağlığı ve işverenlerin mal güvenliği açısından tehlike teşkil eden iş makinaları ve ekipmanları arasındadır. Böyle olduğu için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esasları gereğince, Bohrwerk tezgahlarının periyodik kontrollerinin mutlaka yaptırılması gerekmektedir.

Yetkili test ve muayene kuruluşlarında kontrol işlemleri sırasında önce ilgili standartlara uyulmakta, bu standartlarda herhangi bir süre veya koşul belirtilmemişse, bu durumda bu tezgahları üreten firmaların uygun gördüğü süre ve koşullara uyulmaktadır. Eğer üretici firmalarında da bir öngörüsü yoksa bu durumda bir risk değerlendirme çalışması yapılarak, sonuçlarına göre kontrol periyodları ve kontrol kriterleri tespit edilmektedir. Risk değerlendirme çalışmasında bu tezgahların kullanıldığı işletme koşulları, kullanım sıklığı ve kullanım süresi gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Ancak hesaplanacak kontrol periyodu bir yıldan fazla olmamalıdır.

Firmamız, Bohrwerk tezgahları muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur. Bu sayede yapılan kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.