trarbgzh-TWenfrkadefaru

Park Lifti Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Büyük şehirlerde trafik sorunu kadar otopark sorunu da ciddi boyutlardadır. Otopark hizmetleri, şehir içi ulaşımın aksamadan sağlanması açısından çok önemlidir. Ancak otopark hizmetlerinin sunulması, şehirde yaşanan nüfusun artması ve aynı paralelde taşıt sayısının artması sonucunda gittikçe güçleşmektedir. Yerel yönetimler, otopark hizmetlerinin sunumunda çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu yüzden otopark hizmetlerinin sunumunda alternatif çözümler aranmaktadır.

Son yıllarda park liftleri sayesinde otoparkların yetersiz araç otopark kapasitesi yükseltilmektedir. Bunun yanında daha fazla araç sergileyebilmek için otomobil galerinde de park liftler kullanılmaya başlanmıştır. Park liftleri gittikçe yaygınlaşmaktadır ve hastane, otel, havaalanları, araç kiralama merkezleri ve park sorunu olan daha birçok yerde kullanılmaktadır.

Park liftleri ile fazladan araç otopark alanı yaratılması yanında yukarıdaki araçlar hırsızlık veya başka araçların çarpması gibi birçok istenmeyen duruma karşı da korunmuş olmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte park liftleri son derece güvenli bir duruma getirilmiştir. Birden fazla park lifti yanyana kurulabilir. Mekanik güvenlik kilidi, tehlikeli durumlarda platformun inmesine engel olur. Ani hidrolik basınç değişiklikleri olduğu zaman hidrolik güvenlik sistemi devreye girer. Elektrik kesintisilerinde manuel indirme imkanı bulunmaktadır. Çok kısa sürede kurulabilir. Beton zemine kolayca kurulabilir. Kaldırma süresi en fazla 40 saniyedir. Açık veya kapalı alanlarda kurulabilir.

Herşeye rağmen park liftleri ağır yük altında çalışmaktadır ve olası risklerin önüne geçilmesi için yılda en az bir kere kontrol edilmek zorundadır. Bu yasal bir zorunluluktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, park liftleri kaldırma ve iletme grubu araçlar arasındadır ve sadece makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler gibi yetkili kişiler tarafından kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının düzenli kontrolleri kapsamında park liftlerinin periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Eğer kontrol ve muayene aralıkları ve esas alınacak kriterler, standartlarda yer almıyorsa, bu takdirde park liftleri üreten firmanın öngördüğü aralık ve kriterlere uyularak kontrol ve muayeneler yapılmaktadır.