trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kule Vinç Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kule vinçler, genellikle büyük inşaat şantiyelerinde sabit bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin yatay ve düşey olarak taşınmasını sağlayan çelikten üretilmiş büyük makinelerdir. Kule şeklinde yükselen bir gövdesi olduğu için bu vinçler kule vinç olarak adlandırılmıştır. Kullanım amacına bağlı olarak kule vinçlerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Kendi başlarına ayakta duran çeşitleri yanında bina yükseldikçe onunla birlikte yükselen çeşitleri de vardır. Bunlar bine yükseldikçe binaya sabitlenerek yükseltilir. Kule vinçleri, kule vinç operatörleri tarafındna kullanılır ve deneyimli ve ehliyetli olmaları gerekmektedir.

Kule vinçlerin en çok kullanılan çeşitleri genelde tepede 1250 kg, dipte ise 6000 kg taşımaktadır. Rüzgar hızı saate 50 km’nin üzerinde olduğu zaman kule vinçler çalıştırılmamalıdır.

Kule vinçler aslında basit bir çalışma sistemine sahip makinalardır, ancak taşıdıkları yük itibariyle tehlike yaratmaktadır. Özellikle inşaat sektöründe zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlaması yanında güvenli bir çalışma ortamı yaratması açısından da tercih edilmektedir. Kurulmaları ve sökülmeleri oldukça basittir.

İnsan sağlığı ve mal güvenliği bakımından yaratacağı tehlikelerin önüne geçmek için kule vinçlerin düzenli kontrol ve muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde kaldırma ve iletme araçları grubunda sayılan kule vinçlerin, yılda en az bir kere düzenli kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu işlemlerin geçerli kabul edilmesi açısından, kontrol ve muayenelerin mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler gibi yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Firmamız, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanmış olan standartlara ve genel kabul gören test yöntemlerine uyarak kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında kule vinçlerin periyodik kontrol ve muayenelerini yapmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 10116 Kaldırma ve taşıma makinaları - Vinçler - Muayene ve deney metotları
  • TS ISO 12480-1 Vinçler - Emniyetli kullanım - Bölüm 1: Genel
  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS ISO 4309 Vinçler - Tel halatlar - Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları