trarbgzh-TWenfrkadefaru

Çeşitli Konveyör ve Bantlı İletmeler Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Bugün her boyutta işletmeler tarafından kullanım amaçlarına bağlı olarak çok çeşitli kaldırma ve iletme ekipmanları kullanılmaktadır. Bunlar işyerlerinde yük, malzeme ve personel kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılmaktadır. Kullanım amaçlarına bağlı olarak ağır yük taşıdıkları için ve işletme koşulları açısından yapısal olarak çeşitli tehlikelerle sürekli karşı karşıya kalınmaktadır. Kullanımları sırasında bu makinalar işletme içinde çalışanlara hep yakın mesafede oldukları için kontrol ve muayenelerinin zamanında ve önemsenerek yaptırılması gerekmektedir.

Kaldırma ve iletme makianalarının düzenli kontrol ve muayene zorunluluğu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğincedir. Söz konusu yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), bu konuda genel açıklamalar, kaldırma ve iletme ekipmanlarının neler olduğu, bunların kontrol periyodları ve kontrollerde dikkate alınacak kontrol kriterleri ve ilgili standartlar yer almaktadır.

Buna göre kaldırma ve iletme makinaları sınıfına giren çeşitli konveyörler ve bantlı iletme makinalarının kontrolünde, ilgili standartlarda başka bir kriter öngörülmemişse, beyan edilen yükün en az 1,25 katını kaldırması, bu yükü güvenli bir şekilde askıda tutabilmesi ve uygun fren sistemlerine sahip olması esas alınmaktadır.

İlgili standartlarda önemli tehlikelerden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak veya bu risklerin etkilerini düşürmek amacı ile alınacak uygun teknik önlemler yer almaktadır. Eğer uygulanacak herhangibir standart yoksa, bu durumda üretici firmanın belirlediği kontrol kriterleri ve elbette yürürlükteki yasal düzenlemeler esas alınmalıdır.

Çeşitli konveyör ve bantlı iletme araçlarının kontrol ve muayenelerini yapacak kişiler mutlaka tarafsız, bağımsız ve güvenilir olmak zorundadır. Bu yüzden bu araçların tasarımını yapan, üreten, satan, tedarik eden, montajını yapan, kullanan veya bakımlarını yapanların dışında üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacak kontroller geçerlidir. Ayrıca bu işlemlerin geçerli olması için mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler gibi yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının düzenli kontrolleri kapsamında çeşitli konveyör ve bantlı iletme araçlarının düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır.