• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Asılı erişim donanımlarına bazen kaldırma platfomu dendiği de olmaktadır. İş güvenliği ve çalışan sağlığı konusu, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha çok konuşulmakta ve önem verilmektedir. Yükleri ve çalışanları yerden yukarı kaldırmakta kullanılan ve çalışanların daha rahat koşullarda iş görmelerine imkan tanıyan asılı erişim donanımları, inşaat işlerinde, fabrikalarda ve büyük işletmelerde kullanılmaktadır. İnsan sağlığını ve mal güvenliğini sağlamak için de işletmeler, çalışma ortamlarını daha güvenilir hale getirmek zorundadırlar. Bu nedenle işletmeler, bütün kadırma ve iletme grubu ekipmanlar gibi asılı erişim donanımlarını veya kaldırma platformlarını da düzenli olarak kontrol ettirmek zorundadır. Herhangi bir kaza yaşanması durumunda maddi ve manevi hasarların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu esas alınarak yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işletmelerde kullanılan bütün makina ve ekipmanlarının kullanımına yönelik sağlık ve güvenlik açısından uyulması gereken minimum koşulları açıklamaktadır. Buna göre asılı erişim donanımlarının beyan edilen yükün en az 1,25 katı bir ağırlığı, güvenli bir şekilde kaldırması ve yukarıda tutabilmesi gerekmektedir. Bunun yanında yükü yukarıda sabit tutabilecek güçlü fren sistemlerine sahip olması gerekmektedir.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri çerçevesinde asılı erişim donanımlarının düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları
  • TS EN 1808 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - Tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış – Deneyler
  • TS EN 12159 İnşaat asansörleri - Personel ve malzeme taşımak için - Düşey kılavuz raylı, kabinli
  • TS EN 280+A2 Yükseltilebilen seyyar iş platformları - Tasarım hesapları - Denge kriterleri - Yapım - Güvenlik - Muayene ve deneyler
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri

Bu standartlarda önemli tehlikelerden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak veya düşürmek için uygun teknik önlemler yer almaktadır.