• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yükleyici Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Yükleyiciler, öne doğru yaptıkları hareket ile toprağı kazan ve kazılan toprağı yükleyen, özellikle de yükleme işlemleri için tasarlanan ve kendi kendine hareket edebilme özelliği olan lastik tekerlekli ya da paletli iş makinalarıdır. Genel olarak temel kazma, yükleme, doldurma, serme ve taşıma işleri yapan yükleyiciler, yol yapım ve inşaat işlerinde, temel hafriyatlarında, mermer ocaklarında, tomruk taşımasında olduğu gibi çeşitli yükleme işlerinde kullanılmaktadır. Bir dozer kadar iş yapma yeteneği olmasa da 500 beygir gücü ve 100 tona kadar ağırlık kaldırma özelliğindedir.

Esas olarak yükleyiciler paletli ve lastik tekerlekli olmak üzere iki türlüdür. Paletli yükleyiciler, zemine daha geniş yüzeyde oturduğu için temel hafriyatlarında kazma ve yükleme işlerine daha uygundur. Ayrıca dar alanlarda geniş manevra yeteneğine sahiptir. Gerektiğinde nokta dönüşü bile yapabilirler. Dengeli çalıştığı için ağır işlerde kullanılmaktadır. Lastik tekerlekli yükleyiciler ise gevşek malzemenin yüklenmesi ve taşınması için uygundur. Ancak ilave ekipmanlar takılarak farklı kazma, taşıma, yükleme ve yığma işlerini yapabilirler.

İşyerlerinde kullanılan iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden taşıması gereken minimum koşulları içeren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde, bu makinaların bakım ve kontrolleri konusunda ayrıntılar yer almaktadır. Buna göre esas olarak yükleyicilerin yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin yaptırılması gerekmektedir.

Firmamız yükleyicilerin düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 474-3+A1 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 3: Yükleyiciler için özellikler
  • TS EN 474-4+A2 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 4: Kazıcı yükleyiciler için özellikler
  • TS EN 12999+A1 Krenler - Yükleyici krenler
  • TS EN 1552 Yeraltı maden makinaları - Hareketli kazı makinaları - Kesici yükleyiciler ve saban sistemleri için emniyet kuralları
  • TS ISO 8643 İnşaat ve kazı makinaları - Hidrolik kazıcılar ve kazıcı yükleyiciler için kontrollu bom indirme kumanda tertibatı - Özellikler ve deneyler
  • TS 10690 İnşaat ve kazı makinaları - Yükleyiciler devrilme yükleri ve ekipmanların kaldırma kuvvetlerinin ölçülmesi metotları