• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Silindir Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Genel olarak silindirler inşaatlarda temel malzemelerinin veya asfalt karışımı malzemelerin sıkıştırma işlemini yapan iş makinalardır. Bu yüzden de asıl olarak inşaat işlerinde ve yol ve baraj yapımlarında kullanılmaktadır. Silindirler yaptıkları işin özelliklerine göre iki grupta toplanmaktadır. Bir kısım silindirler, sıkıştırma sistemlerine göre gruplandırılırken, bir kısım silindirler, hareket sistemlerine göre gruplandırılmaktadır. Sıkıştırma sistemlerine göre silindirlerin, lastik tekerli sıkıştırma, titreşimli sıkıştırma, osilasyonlu sıkıştırma veya statik sıkıştırma çeşitleri bulunmaktadır. Hareket sistemlerine göre ise silindirlerin statik tamburlu, kombine, düz tamburlu, keçi ayağı tamburlu veya lastik tekerlekli çeşitleri bulunmaktadır.

Lastik tekerlekli sıkıştırıcıların önlerinde ve arkalarında lastik silindirler bulunmaktadır ve daha fazla asfalt sıkıştırma işlerinde kullanılımaktadır. Kombine sıkıştırıcı silindirlerde ise silindir ve lastik tekerlekler birarada bulunmaktadır. Bu iş makinaları da sıkıştırma işlerinde kullanılan yol silindirleridir.

Silindirlerin temel işleyiş sistemi, malzemeleri birleştirmek ve aralarında bulunan havanın yok edilmesini sağlamaktır. Etkili kullanabilmek için çalışmaya başlamadan önce operatör tarafından gerekli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca önemli bir tehlikesi, trafiğe açık alanlarda kullanılması gerektiği zaman çok dikkatli olmak gerekmektedir. Bu açıdan silindirlerin güvenli ve tehlike yaratmadan çalışmaları için gerekli önlemlerin alınmış olması ve düzenli kontrollerinin zamanında yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca operatörlerin ehliletli ve deneyimli olmaıs gerekmektedir.

İşyerlerinde kullanılan bütün iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden sahip olması gereken asgari koşullar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde açıklanmıştır. Yönetmelik esaslarına göre silindirlerin düzenli olarak her yıl en az bir defa kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir.

Firmamız iş makinalarının düzenli kontrolleri kapsamında silindirlerin periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 12205 Yol silindirleri
  • TS 10203 İnşaat ve kazı makinaları - Yol silindirleri merdane ve lastik ıslatma sistemleri
  • TS 10204 İnşaat ve kazı makinaları - Yol silindirleri - Vibrasyon sistemleri
  • TS 12188 Yol silindirler - Çelik merdaneler
  • TS 12189 Yol silindirleri sıyırıcılar