• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kazıcı Yükleyici Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kazıcı yükleyici iş makinaları, traktöre monte edilen ve temel veya kanal kazma işlerinde kullanılan iş makinalarıdır. Bu makineler kazı sonucu ortaya çıkan veya önceden yığılmış olan malzemelerin yüklenmesinde veya kısa mesafeli olarak bir yerden bir yere taşınmasında da kullanılmaktadır. Önündeki kepçenin özelliklerine göre yüzey temizlemesi ve tesviyesi işlemlerinde de kullanılmaktadır. Kazıcı yükleyici iş makinalarına takılan ilave ekipmanlar ile sert zeminlerin ve kayaların kırılması ve yumuşatılması çalışmalarında kullanılmaktadır. Bilhassa dar alanlarda manevre yeteneği oldukça yüksektir.

Bu tip bazı iş makinalarına takılan forklift özellikli ekipmanlar ile basit yük boşaltma ve yükleme işlemlerinde de kullanılmaktadır. Ancak bu makinaların ekonomik ve verimli kullanılması için, kapasitesini aşmamak ve aşırı zorlamalardan kaçınmak gerekmektedir. Ayrıca çalışılacak zeminin özelliklerine uygun palet ayarı yapılmalıdır. Bunun içinde operatörlerin eğitimli ve deneyimli olması gerekmektedir.

İşyerlerinde kullanılan iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden taşıması gereken minimum koşulları içeren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde, bu makinaların bakım ve kontrolleri konusunda ayrıntılar yer almaktadır. Buna göre kazıcı yükleyicilerin yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin yaptırılması gerekmektedir.

Firmamız kazıcı yükleyicilerin kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 474-3+A1 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 3: Yükleyiciler için özellikler
  • TS EN 474-4+A2 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 4: Kazıcı yükleyiciler için özellikler
  • TS EN 1552 Yeraltı maden makinaları - Hareketli kazı makinaları - Kesici yükleyiciler ve saban sistemleri için emniyet kuralları
  • TS ISO 8643 İnşaat ve kazı makinaları - Hidrolik kazıcılar ve kazıcı yükleyiciler için kontrollu bom indirme kumanda tertibatı - Özellikler ve deneyler
  • TS 10690 İnşaat ve kazı makinaları - Yükleyiciler devrilme yükleri ve ekipmanların kaldırma kuvvetlerinin ölçülmesi metotları
  • TS 10286 İnşaat ve kazı makinaları - Kazıcı ve yükleyiciler için kepçe
  • TS ISO 7546 İnşaat ve kazı makinaları - Yükleyici ve önden yüklemeli kazıcı kepçeleri - Hacimsel kapasiteler