• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Jeneratör Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Jeneratörler elektrik akımı sağlayan makinalardır. Özellikle işyerlerinde elektrik kesintilerine karşı kullanılan jeneratörler, aynı amaçla konutlarda da kullanılmaktadır. Jeneratörü meydana getiren ekipmanlar, bataryanın boşaldığı zaman yeniden dolmasını ve şarj durumunda bakım çalışmalarının yapılmasını sağlamaktadır. Bu ekipmanlar aynı zamanda elverişli akım kaynaklarını ve elektrik yükünün taşınmasını sağlamaktadır.

Jeneratörün çalışma ilkesi, indüksiyon akımı akan bir alan içinde iletkenin sağ ve sol yönde hareketler yapmasında dayanmaktadır. İletkenin çevresindeki manyetik alan saat yönünde dönmektedir. İletken üzerindeki indüksiyon akımı ile verim sağlanmaktadır. İletkene etki eden iki faktör bulunmaktadır: manyetik alanın gücü ve iletkenin manyetik alan içindeki hızı.

İlk jeneratör 1831 yılında Faraday tarafından üretilmiştir. Günümüzde artık günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında bulunan jeneratörler, elektrik enerjisinin üretilmesinde çok önemli bir görev üstlenmiş olmaktadır.

Kendi içinde de birçok çeşidi bulunan jeneratörler, neticede elektrik akımı yaratan makinalar oldukları için, tehlike yaratmamaları ve güvenli çalışmaları açısından gerekli önlemlerin alınmış olması ve düzenli kontrollerinin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde kullanılan bütün iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden sahip olması gereken asgari koşulları açıklamaktadır. Yönetmelik esaslarına göre kompresörlerin düzenli olarak her yıl en az bir defa yetkili makina mühendisleri, makina teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir.

Firmamız jeneratörlerin düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS HD 60364-5-551/A11 Binalarda elektrik tesisatı - Bölüm 5: Elektrikli donanımın seçilmesi ve montajı - Grup 55: Diğer donanım - Kısım 551: Alçak gerilimli jeneratör grupları
  • TS ISO 8528-3 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 3: Jeneratör grupları için alternatif akım jeneratörleri
  • TS ISO 8528-4 ... Bölüm 4: Kontrol tertibatı ve bağlama donanımı
  • TS ISO 8528-5 ... Bölüm 5: Jeneratör grupları
  • TS 12650 Yetkili servisler - İçten yanmalı motorlar tarafından tahrik edilen jeneratörler - Kurallar