trarbgzh-TWenfrkadefaru

Güvenlik Sistemleri EMC Testleri

Elektrik yükleri hareket ettikleri zaman etraflarında manyetik bir alan oluşturmaktadır. Elektromanyetik uyumluluk (EMC), elektrikli ve elektronik cihazların aynı ortamda birbirlerinden etkilenmeden ve problem yaratmadan çalışmaları demektir. Yani elektrikli ve elektronik cihazların veya sistemlerin birbirlerine zarar vermeden ve birbirleriyle uyum içinde ve harmonik şekilde çalışmalarıdır. Bu tanımlamalardan hareketle elektromanyetik uyumluluğu sadece haberleşmeyi ilgilendiren frekanslarla sınırlamak yanlıştır. Elektromanyetik girişim (EMI), elektrikli veya elektronik bir cihazın veya sistemin, başka bir cihaz veya sistemin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek şekilde yayınım yapması demektir.

Günümüzde bütün gelişmiş ülkelerde elektromanyetik uyumluluk standartları, uyulması zorunlu hale gelmiştir. Bu yönde çıkarılan yasal düzenlemeler ile elektrikli ve elektronik cihazların ve sistemlerin elektromanyetik uyumluluk seviyeleri kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle dünyanın her yerinde üretici firmalar yeni cihaz ve sistem tasarımlarını bu esaslar doğrultusunda yapmaktadır.

Ayrıca elektromanyetik uyumluluk standartları sadece tasarım çalışmalarında değil üretimin her aşamasında dikkate alınması gereken standartlardır. Üretici firmalar yeni üretecekleri cihazları elektromanyetik uyumluluk problemi yaratmayacak şekilde tasarlamak ve üretmek zorundadırlar.

Bu zorunluluk güvenlik sistemleri için de geçerlidir. Güvenlik sistemleri günümüzde kapıdan pencere sistemlerine kadar, kasadan alarm sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır ve bu çerçevede elektrikli ve elektronik olarak tam bir güvenlik çözümü içermektedir. Ancak bu sistemlerin tasarım ve üretim çalışmaları yapılırken, yukarıda açıklanan nedenlerle elektromanyetik uyumluluk konusu hep göz önünde tutulmak zorundadır.

Kurulan sistemlerin, çevrelerindeki elektromanyetik alandan etkilenerek yanlış çalışması ve hatalı alarm vermesi kimsenin isteyeceği bir durum değildir. Gerek konutlar için gerekse iş yerleri ve ofisler için kurulan güvenlik sistemlerinin ne başka elektrikli ve elektronik cihazları etkilememesi ne de bunlardan etkilenmesi, yani elektromanyetik uyumluluk problemi yaşanması istenmeyen bir durumdur. Bunu sağlamanın yolu ise güvenlik sistemlerinin elektromanyetik uyumluluk testlerini yaptırmaktadır.

Günümüzde güvenlik sistemleri, CCTV kamera sistemleri, soygun alarm sistemleri, akıllı ev otomasyon sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, yangın ihbar sistemleri, otomatik söndürme sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, otopark ve bariyer sistemleri, turnike sistemleri ve plaka tanıma sistemleri gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır.