• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektromanyetik Uyumluluk Testleri Neden Yapılır?

Günümüzde elektromanyetik uyumluluk testlerinin yaptırılması, günlük yaşamda kullanılan çok sayıda elektrikli ve elektronik cihaz için giderek daha fazla talep edilmektedir. Üretici firmalar herşeyden önce müşteri memnuniyetini sağlamak, mevcut müşterilerini elde tutmak ve yeni pazarlara kolayca açılabilmek için, ürünlerinin insan sağlığı ve müşteri tatmini açılarından uygun olduğunu kanıtlamak istemektedir. Çeşitli nedenlerle piyasaya sürülen ürünlerin geri çağrılmak zorunda kalınması işletmelere büyük maddi yük yüklemektedir. İşin bir de, telafisi son derece güç olan itibar kaybı yönü bulunmaktadır. Bu durum sadece elektrik ve elektronik sektörünü değil, otomotiv sektörü, ulaştırma sektörü, tıbbi cihazlar sektörü ve askeri teçhizat sektörü gibi birçok sektörü ilgilendirmektedir.

Elektromanyetik uyumluluk testleri, işleyişleri başka cihazları bozacak veya başka cihazlardan etkilelenerek bozulacak bütün elektrikli veya elektronik cihazlara uygulanacak temel kriterleri tespit etmek için yapılmaktadır. EMC testleri aslında birbirini izleyen testler dizisidir ve asıl amaç bu cihazların çalışırken birbirleri ile olan uyumluluğunu ortaya koymaktır.

Elektromanyetik uyumluluk testleri kapsamında gerçekleştirilen başlıca testler şunlardır: elektrostatik deşarj (ESD) bağışıklığı, iletilen emisyonlar, iletilen bağışıklık bozuklukları, harmonik akım emisyonu, harmonikler ve ara harmoniklere karşı bağışıklık, güç paraziti, gerilim dalgalanması ve titreşim, aşırı gerilim bağışıklığı, anten girişine karşı bağışıklık, güç frekansı manyetik alanı ve titreşim dalgası bağışıklığı.

İçinde bulunulan ortamda elektromanyetik kirlilik gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Dijital devrelerde hız yükseldiği sürece entegre devrelerin anahtarlama düzeyleri düşmektedir. Oysa elektrikli veya elektronik herhangi bir ürünün veya sistemin kalitesi, bunların elektromanyetik uyumluluğu ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden elektromanyetik uyumluluk testlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bugün test ve muayene kuruluşları tarafından en fazla test ve belgelendirme hizmeti verilen ürün grupları şunlardır: elektrikli ev aletleri, elektrikli ticari aletler, profesyonel ve endüstriyel cihazlar, aydınlatma armatürleri, tıbbi cihazlar ve ölçüm ve kontrol cihazları.

Bütün bu cihazların testleri sırasında yürürlükteki yasal düzenlemelere ve ilgili standartlara uymak çok önemlidir. Bu cihazların sadece Avrupa Birliği piyasasında değil dünya piyasalarında rekabet edebilmesi buna bağlıdır.