trarbgzh-TWenfrkadefaru

Asansör ve Yürüyen Merdiven EMC Testleri

Elektromanyetik bağışıklık, elektromanyetik bozulmanın olduğu bir ortamda, elektrikli veya elektronik bir cihazın, ekipmanın veya sistemin performansında düşme olmadan çalışabilmesi durumudur. Unutmamak gerekir ki elektronik cihazların hepsi elektromanyetik bozulmalardan etkilenmektedir. Elektromanyetik uyumluluk (EMC) bu yüzden bu kadar önemli olmuştur. Ancak hiçbir cihaz veya sistem elektromanyetik dalgalara karşı bağışık olamaz. O yüzden EMC problemleri hep var olacaktır.

Elektromanyetik girişim probleminin çözümünde genelde üç yola başvurulmaktadır:

  • Kaynaktaki elektromanyetik dalgalanma ortadan kaldırılmalı veya seviyesi düşürülmeli (düşük gürültülü tasarım, dekuplaj veya ekranlama)
  • Elektromanyetik etkilenme yolları (hava veya iletkenler) ortadan kaldırılmalı veya zayıflatılmalı (ekranlama, yeniden yön verme, filtreleme, ayırma)
  • Etkilenen cihaz veya sistemin bağışıklığı arttırılmalı (yüksek bağışıklığa sahip tasarım, ekranlama, filtreleme, dekuplaj)

Asansörler ve yürüyen merdivenler de birer elektrikli cihazdır ve elektromanyetik uyumluluk problemleri bu cihazlar için de söz konusudur. Asansörler ve yürüyen merdivenlerin kumanda panoları, istenmeyen işaretleri ilettikleri gibi (iletkenlik yolu ile girişim), üzerlerinde dolaşan işaretleri bir anten gibi havaya da yayabilirler (ışıma yolu ile girişim). Bir devrede veya bir sistemde bulunan farklı boylardaki kablolar bazen anten gibi davranmaktadır. Bu yüzden kablolar, hem elektrik hem de manyetik girişim kaynağı gibi etki yapabilirler. Kablo performansını gösteren iki temel unsur ekranlama malzemesinin kalitesi ve kablo ekran topraklamasıdır. Bu arada ekranlama, kabloları elektromanyetik olarak izole etmek demektir.

Asansör ve yürüyen merdiven panolarında güç kabloları ve haberleşme kabloları mümkün olduğunca ayrı kanallarda döşenmelidir. Ancak çoğu zaman yer olmaması yüzünden aynı kanal içinden bu kablolar birlikte gönderilmektedir. Bu durum her zaman elektromanyetik bozulmalara neden olabilir. Bunu engellemek amacı ile güç kabloları ile haberleşme kablolarının birbirlerine olabildiğince uzak tutulması ve aralarına elektromanyetik uyumluluk (EMC) açısından daha dayanıklı olan ekranlı analog kablolar döşenmesi önerilmektedir.

Bir başka uygulama yöntemi de asansör ve yürüyen merdiven kumanda panolarında, sisteme dışarıdan bir elektromanyetik girişim oluşmaması için, pano dolap kapağı topraklaması ile bir Faraday Kafesi oluşturmaktır. Bu kafes panodan dışarıya veya dışarıdan panoya oluşabilecek elektromanyetik etkileri azaltmaktadır.

Kısaca yüksek frekanslı alanlarda bulunan asansör ve yürüyen merdiven tesisatının elektromanyetik uyumluluk kriterlerine ve standartlarına uygun olması gerekmektedir.