trarbgzh-TWenfrkadefaru

Paratoner Ölçümleri

Her ne kadar işletmede bir paratoner sistemi kurulmuş olsa da eğer bu tesisatta bir aksama varsa, işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi beklenemez. Topraklama konusundaki yasal düzenlemeler çerçevesinde paratoner ölçümlerinin yılda en az bir kere yapılması gerekmektedir. Herhangi bir arızalı durum tespit edilmemiş olsa bile, paratoner ölçümlerinin düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Paratoner ölçümlerinin mutlaka elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri ve yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu ölçümler yapılırken öncelikle paratonerlerin sağlamlığı kontrol edilir. Direklerin sağlam olması ve uç kısımlarında paslanma olmaması gerekir. Paratonerler iletken bir yapıya sahiptir ve bağlantı noktalarında bir gevşeme olmamalıdır. Aksi halde yılıdırımlı havalarda yangın çıkmasına neden olabilir.

Paratoner topraklaması ve diğer bütün elektrikli cihazların topraklamaları ayrı yapılmamalıdır. Bütün toprakalamalar eş potansiyel bir barada birleştirilmelidir. En uygun olanı da, temel topraklaması yapmak ve bütün topraklamaları eş potansiyel baraya bağlamaktır. Topraklamada önemli olan temas yüzeyi ve aşındırıcı etkilere karşı dayanıklılıktır. Topraklama direnci ölçümü için, iniş iletkenleri ayrılarak, topraklama megeri kullanılmaktadır. Ölçüm sonucunda elde edilen direnç değeri en fazla 10 ohm olmak zorundadır. Eğer paratoner topraklama direnci bu değerin üzerinde çıkarsa, toprağa ilave çubuk gömülerek direnç düşürülmelidir. Bu arada topraklama direncinin düşürülmesine yardımcı olmak için piyasada bir takım kimyasal maddeler bulunmaktadır. Ancak uzmanlar aşındırıcı etkileri olabileceği ve daha önemlisi çevreyi kirlettikleri için bunu önermemektedir.

Bütün elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve paratoner sisteminin kontrol periyodları, kontrol kriterleri ve esas alınacak standartlar İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği eklerinde yer almaktadır. Buna göre paratoner ölçümlerinde de dikkate alınacak yasal düzenlemeler şunlardır: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS EN 60079 standardında belirtilen hususlar.

Firmamız elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, paratoner ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.