trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kompresör Teknik Ölçümleri

Kompresörler genelde motor gücüne göre sınıflandırılır. Piyasada 100 kW kompresör veya 75 kW kompresör ifadeleri sıkça duyulur. Ancak işin doğrusu bu kadar enerji harcayan kompresörlerin, karşılığında ne sağladığına bakmak gerekir. Kompresörlerin temel görevi basınçlı hava üretmek olduğuna göre, aslında ilk bakılması gereken nokta kompresörün ne kadar hava ürettiği olmalıdır. Bu kompresörün debisidir. Aynı motor gücüne sahip iki kompresör, aynı basınçta, birbirinden farklı hava üretiyor olabilir. Bu yüzden kompresörler ile ilgili olarak hava debisini tespit etmek için bir standart geliştirilmiştir. FAD (Free Air Delivery) ölçüm yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem ortamın sıcaklık, basınç ve nem gibi faktörlerinden bağımsız bir şekilde kompresörün gerçek performansını göstermektedir. FAD ölçümü aynı zamanda ISO 1217 ve DIN 1945 standartlarında tanımlanmıştır. FAD yönteminde, önce kompresörün emdiği havanın basıncı, yani ortamdaki havanın basıncı ve giriş sıcaklığı, yani ortamın sıcaklığı ölçülmektedir. Daha sonra kompresör çıkışında çıkış basıncı ve havanın çıkış sıcaklığı yanı sıra çıkış debisi ölçülmektedir. Hesaplamalar yapılırken ortam havasındaki bağıl nem ve buhar basıncı da dikkate alınmaktadır. Bütün bu ölçülen değerler bir formüle yerleştirilir ve FAD hesaplanır.

Kompresörlerin debisini ölçmenin en doğru yolu FAD ölçümüdür. Ancak bir kısım düşük kaliteli kompresör üreticileri, ürün tanıtımlarında FAD değerini değil, kompresörün basma hacmini belirtirtmektedir. Bu değer FAD değerinden yüksektir ve yanıltıcıdır. Çünkü teorik olan bu miktarda havayı pratikte basabilen bir kompresör yoktur.

Basınçlı hava sistemlerinde enerji tüketimi oldukça fazladır. Bu nedenle kompresörler dahil bütün basınçlı hava sistemlerinde verimlilik çok önemlidir. En uygun koşullarda bile, kompresörlerin kullandıkları enerjinin büyük bir kısmı boşa harcanmaktadır. Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarı düşürülerek değil, kaliteden ve gerekliliklerden ödün vermeden tüketilen enerji azaltılarak sağlanmalıdır.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, kompresör teknik ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda şu standart dikkate alınmaktadır:

  • TS 7765 ISO 1217 Yer değiştirmeli kompresörler - Kabul deneyleri

Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.