trarbgzh-TWenfrkadefaru

İç Tesisat Kontrolü Periyodik Muayene

Genel anlamı ile bakım çalışmaları, sahadaki donanım bozulmalarını en aza indirmek, bunların kullanım ömürlerini uzatmak ve işletmenin kurulu düzenini sürdürmesini sağlamak amacı ile yapılan müdahalelerdir. Üretim yapan bir tesiste ortamın gerektirdiği koşullar ve bu koşullarda çalışan makina ve ekipmanlar düşünüldüğü takdirde, bunların arıza yapmaları, bozulmaları ve belli işletme ömürlerini tamamlamaları çok doğaldır. Bu yüzden olası arızaların önlenmesi veya kullanım ömrü dolan ekipmanların değiştirilmesi, ancak yapılacak düzenli bakım çalışmaları ile mümkün olabilir.

Bu kapsamda elektrik iç tesisatları da zamanla bağlantılarında sorun çıkarabilir, eskiyebilir veya fonksiyonunu yapamaz hale gelebilir. Bu durumlarla olmadık zamanlarda karşı karşıya kalmamak için elektrik iç tesisatlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin de kapsamına girmektedir. Sözü edilen yönetmelik esasları gereğince çalışanların, işletmede kullanılan iş makinaları ve ekipmanları yüzünden doğrudan veya dolaylı olarak elektrik ile temas tehlikesinden korunması gerekmektedir.

Yönetmeliğin eklerinde, elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ve akümülatör, transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatların düzenli kontrollerinin, mutlaka elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerektiği açıklanmıştır (Ek 3).

İşletmelerin, faaliyet ve üretim sürekliliğini sağlamaları, yangın risklerini önlemeleri ve elektriksel iş kazalarının önüne geçmeleri için, iç tesisat kontrollerini düzenli olarak kontrol ettirmesi gerekmektedir.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde iç tesisat kontrolü periyodik muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS IEC 60189-2 Alçak frekans kabloları ve telleri - PVC yalıtımlı ve PVC kılıflı - Bölüm 2: İç tesisatlar için ikili, üçlü, dörtlü ve beşlilerden oluşan kablolar
  • TS 12541 Elektrik iç tesisatı montaj, bakım ve onarımını yapan iş yerleri - Genel kurallar
  • TS 4915 EN 60669-1 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler