• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Faz Sırası Ölçümü

Genelde üç fazlı sistemlerde, gerilim kaynağının faz sırasında oluşan herhangi bir değişiklik, motorların ters dönüş yapmalarına neden olmaktadır. Bu yüzden çoğu zaman faz sırasının bilinmesine gerek duyulmaktadır. Faz sırasını kontrol eden ve belirleyen cihazlara faz sırası kontrol cihazı denmektedir. Bu cihazlar, döner tip ve statik tip olmak üzere iki çeşittir.

Üç fazlı sistemlerde genel olarak fazlar R, S ve T harfleri ile gösterilmektedir. Üç fazlı bir elektrik motoru şebekeye R, S ve T sırası ile bağlandığı zaman, motor saat yönünde dönmektedir. Bağlantılar terse döndüğü zaman motorun bu dönüş yönü de terse dönmektedir.

Döner tip faz sırası kontrol cihazının ana çalışma ilkesi, asenkron motorların çalışması gibidir. İçinde bulunan sargılar ve bağlantıları R, S, T olarak işaretlenmiştir. Bu bağlantılara üç faz enerji kaynağı bağlandığı zaman, sargılarda bir döner manyetik alan oluşmakta ve bu döner manyetik alan da bir elektro motor kuvveti oluşturmaktadır. Bu kuvvet ile içindeki alüminyum disk dönmeye başlamaktadır. Eğer disk saat yönünde dönüyorsa, fazların sıralaması R, S ve T şeklinde yapılmış demektir. Statik tip faz sırası kontrol cihazında ise hareketli bir parça yoktur. Faz sırasının R, S ve T şeklinde olduğu indikatör lambalar yardımı ile anlaşılmaktadır.

Bu arada motorları besleyen üç fazın sırasını kontrol etmek amacı ile faz sıralama rölesi isimli bir cihaz geliştirilmiştir. Eğer R, S ve T fazları doğru sırada bulunuyor ise cihazın ön paneli üzerindeki ışık yanmaktadır. Faz sıralamasında bir değişim oluduğu zaman bu ışık sönmektedir. Faz sırası rölesi, asansörlerin, hava kompresörlerinin ve benzer sistemlerdeki üç fazlı motorların korunması amacı ile kullanılnaktadır.

Firmamız, elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, faz sırası ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan standart şudur:

  • TS EN 61557-7 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1 kv AA ve 1.5 kv DA’a kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 7: Faz sırası