• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

VOC Ölçümleri

Uçucu organik madde tanımı kısaca VOC olarak bilinmektedir. VOC kısaltması, İngilizce bu anlama gelen Volatile Organic Compounds ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Uçucu organik maddeler, insan sağlığına ve doğaya zarar veren kimyasal maddelerdir. Atmosfere bırakılan VOC emisyon miktarını düşürmek ve insan sağlığını korumak amacı ile yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çeşitli düzenlemeler yapılmakta, standartlar belirlenmektedir.

Uçucu organik maddeler, genel olarak atmosferde fotokimyasal reaksiyonlara katkıda bulunan ve karbon içeren bileşenlerdir. Bu tür kimyasal bileşenler, petrol rafinerileri, boyama faaliyetleri, yakıt depolama ve yükleme işlemleri, solvent temizliği ve daha birçok nedenle ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda iç ortam havasında da bu tür kirleticiler yaygın olarak bulunmaktadır. VOC konsantrasyonları, metreküpte 50-1000 μg’a kadar geniş bir aralıkta ölçülmektedir.

İnsanlar günün büyük bir bölümünü ev veya ofis gibi kapalı ortamlarda geçirdikleri için, VOC’lere bu ortamlarda uzun süreli maruz kalınması, bina sendromu adı verilen bir rahatsızlığı gündeme getirmektedir. Bu ortamlarda duvar kaplamaları, yeni mobilyalar, VOC içeren gaz salınımına neden olan fotokopi makineleri ve benzeri ofis cihazları uçucu organik maddelerin kaynağı olmaktadır. İyi tasarlanmış klima ve havalandırma sistemleri, kapalı ortamlardaki VOC emisyon miktarılarının düşmesinde etkilidir.

Uzun süreli uçucu organik maddelere maruz kalınması durumunda kanser riskinin arttığına yönelik bulgular bulunmaktadır.

Doğaya yayılan VOC’ler de toprağa ve yüzey sularına karışmaktadır. Havaya karışan VOC’ler hava kirliliğinin artmasının en temel nedenidir. Yapraklı bitkiler bu yüzden çok zarar görmektedir. İnsanların solunum sistemi bu nedenle tahriş olmaktadır.

Ülkemizde, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde uyumlaştırma çalışmaları sırasında, bu yönde çıkarılan direktifler de mevcut yasal düzenlemelerimiz arasına katılmıştır.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında VOC ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 11890-1 Boyalar ve vernikler - Uçucu organik bileşiklerin (VOC) içeriğinin tayini - Bölüm 1: Fark yöntemi
  • TS EN ISO 11890-2 ... Bölüm 2: Gaz kromatografisi metodu

 

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.