• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Tünel Gaz Ölçümleri

Tünel inşaatlarında güvenli bir çalışma ortamı sağlamak bakımından, yangına ve patlamaya karşı koruma, kazaların önlenmesi, çalışanlar için tehlikeli maddelerin neden olduğu sağlık problemlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Tünel inşaatlarında da önemli olan, bir takım riskler gerçekleşmeden önce gerekli önlemlerin alınmasıdır.

Tünel inşaatlarında, birden ortaya çıkan gaz kaçakları ya da zaman içinde birikerek çalışanlar için yaşamsal tehlike yaratan gazlar en büyük risklerden biridir. Sürekli yapılacak ölçümlerden doğru netice alabilmek için, ortaya hangi zehirli veya yanıcı gazların çıkabileceğini de bilmek gereklidir. Tünel inşaatlarında, genelde toprak katmanları arasında bazı gazlar ile karşılaşılmaktadır. Bu gaz karışımlarında genelde, hacimsel olarak yüzde 90-95 civarında metan, yüzde 2-4 civarında karbon dioksit veya hidrojen sülfür bulunmaktadır.

Tünellerin inşaatı sırasında olduğu gibi kullanımı sırasında da, karbon monoksit, karbon dioksit, sülfür dioksit, formaldehit ve nitrojen oksit gibi zararlı kimyasal maddeler açığa çıkmaktadır. Ayrıca tünellerde oksijen yoğunluğunun da sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. Oksijen eksikliği boğulmaya, fazlası ise yangın riskinin artmasına neden olmaktadır.

Özellikle tünellerine inşaatında en fazla karşılaşılan ve en fazla risk yaratan gaz metan gazıdır (CH4): Metan kokusuz, renksiz ve havadan hafif olan bir gazdır. Üstelik çok yanıcıdır ve hava ile karıştığında patlamaya neden olmaktadır.

Karbonmonoksit (CO) ise zehirli, kokulu, renksiz ve yanıcı bir gazdır. Karbon monoksit solunursa, kandaki oksijenin yerini almaktadır. Bu ise hücrelerin ölmesine neden olmaktadır. Çok miktarda solunması halinde ölümlere neden olabilir.

Karbondioksit (CO2) gazı kokusuz, renksiz ve havadan ağır bir gazdır. Uzun zaman solunursa bu gaz da ölümlere neden olabilir.

Hidrojen sülfür (H2S), zehirli, kötü kokulu, renksiz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. Yüksek yoğulukta maruz kalınırsa, çalışanların koku duyusunu bastırır ve ani ölümlere neden olabilir.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında tünel gaz ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.