• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

PH3 (Fosfin) Ölçümleri

Fosfin (PH3), rengi olmayan, ancak yanıcı ve zehirli olan bir tür kimyasal bileşiktir. Saf fosfin kokusuz olur ama bazı bileşikleri sarımsak veya çürük balık gibi son derece kötü bir kokuya sahiptir. Bu arada ticari amaçlı üretilen fosfin gazının içine, kullanımı sırasında kaçak olduğunun fark edilmesi amacı ile sarımsak esansı ilave edilmektedir.

Hidrojen fosfit olarak bilinen fosfin çok zehirli bir gazdır ve çok düşük yoğunluklarda bile insanlar için öldürücü olmaktadır. Uzun süreli maruziyet durumunda gözlerde görme kaybı da olmaktadır. İnsan vücudunda en önemli etkisi, solunum yollarını tahriş etmesi ve iskelette kronik hasara yol açmasıdır.

Fosfin gazının en fazla kullanıldığı alan zirai ilaçlamadır. Tahıl ambarlarında kemirgen ve zararlı böceklere karşı yapılan mücadelede kullanılan çok sayıda tarım ilacının formülünde fosfin yer almaktadır. Ayrıca fosfin tekstil sektöründe, pamuklu kumaşlar için alev geciktirici kimyasalların sentezinde ara madde olarak da görev yapmaktadır.

Fosfin bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler, kısaca bütün yaşam türleri için son derece zehirli bir gazdır. İnsanlar çok düşük miktarlara bile bu gaza maruz kalmamalıdır. Zehirlenme genelde solunması ile olmaktadır. Deriden vücuda nüfuz etmez. Zehirlenme sınır değeri, 40 saatlik bir çalışma haftası için 0,3 ppm olarak tespit edilmiştir. Fosfin en zehirli böcek ilaçları arasında ilk sıradadır. Zararlı böcek mücadelesinde zehirleyici etkisi, sıcaklık düştükçe azalır.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında fosfin (PH3) ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir. Bu çalışmalarda başvurulan standartlardan biri şudur:

  • TS 3851 Fosfin kalıntısı tayini alüminyum fosfür ile ilaçlanmış tahılda (spektrofotometrik metot)

Bu standart, alüminyum fosfür ile yapılan ilaçlamadan sonra depolanmış tahıllarda kalan fosfin kalıntısı miktarı tayin edilirken kullanılan spektrofotometrik bir analiz yöntemini kapsamaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.