• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Partikül Ölçümleri

Solunan havada bulunan çeşitli mikroorganizmalar, partiküllere tutunarak hareket etmekte ve bu şekilde kendilerine yaşam alanı oluşturmaktadır. Mikroorganizma ve partikül sayıları, alanın büyüklüğüne, ortamdaki hareketlerin fazlalığına, iklim koşullarına ve ortamda bulunan insan sayısına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin hareketsiz bir ortamda, dakikada 100 bin adet partikül ortama yayılırken, bir insanın oturup kalkması ile 2,5 milyon partikül, koşması ile 10 milyon partikül ortama yayılmaktadır.

Söz konusu partikül ve bunlarla taşınan mikroorganizmalar, fungal enfeksiyonlara, bakteriyel enfeksiyonlara, viral enfeksiyonlara ve benzer enfeksiyonlara neden olmaktadır. Ayrıca bu partiküller, insan vücudunda alerji yaratmakta, zehirlenmelere yol açmakta ve çeşitli reaksiyonlara neden olmaktadır.

Özellikle çalışma ortamlarının mümkün olduğunca mikroorganizmalardan ve partiküllerden temizlenmesi, bunun için de uygun havalandırma sistemlerinin kurulması gerekmektedir.

ISO 14644-1 standardına göre partikül sayımı, temiz oda sınıfının gerektirdiği partikül düzeyinin, standartta açıklanan şekilde sayılarak yapılan bir ölçüm yöntemidir. Bu yöntemde ortamda bir metreküp içinde bulunan 0.3, 0.5, 1.0 ve 5.0 mikrometre büyüklüğündeki partiküller sayılmaktadır.

Partikül sayımı, hijyenik havalandırma sistemi olan yerlerde yapılmaktadır. Bu yerler, dış ortamla yeterli izolasyonu sağlanmış, temiz alandan düzenli hava akımı sağlanmış ve çalışan giriş ve çıkışları kontrol altına alınmış yerlerdir. Kontrol sağlanmayan yerlerde bu sayımı yapmanı anlamı yoktur. Ayrıca standarda göre partikül sayımı yapılmadan önce, sızdırmazlık testinin yaplması, hava debisinin ölçülmesi ve ve ortam fark basınçlarının ve hava akış hızlarının belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü, partikül ve mikroorganizma yoğunluğu ancak bu ortamlarda istenen seviyelere düşürülebilir.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında partikül ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması
  • TS EN ISO 14644-8 ... Bölüm 8: Hava kaynaklı moleküler kirlenmenin sınıflandırılması

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.