• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Ortam Sıcaklık Ölçümü

Genelde ısı ve sıcaklık kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Çok basit bir örnekle bir kibrit alevi odayı ısıtamaz, ancak sıcaklığı üç yüz derecedir. Buna karşılık bir radyatör bütün odayı ısıtabilir, ancak radyatörün dış sıcaklığı 50-60 derece civarındadır. Sıcaklık ölçüm cihazları keşfedilmeden önce insanlar sadece dokunarak cisimlerin sıcak veya soğuk olup olmadıklarını anlayabiliyorlardı, yani sadece duyu organlarını kullanarak. Kısaca sıcaklık tahmin edilebilir, ancak ısıyı ölçmek gerekir. Isısı olan cisimlerin sıcaklığı yükselir, ısı kaybeden cisimlerin ise sıcaklıkları düşer. Sıcaklık ölçümünde kullanılan ilk cihazı 1500’lü yılların sonunda Galilei keşfetmiştir. Sıcaklık ölçen cihazlara termometre adı verilmektedir. Bugün kullanılan termometrelerin tamamı suyun donma ve kaynama noktasına göre derecelendirilmiştir. Günümüzde sıcaklık birimi olarak santigrad derece kullanılmaktadır. Uluslararası standartlarda fahrenhayt sıcaklık derecesi de kullanılmaktadır. Buzun erimesi, 0 santigrad derecede veya +32 fahrenhayt derecede olmaktadır. Suyun kaynama noktası ise 100 santigrad derecede veya 212 fahrenhayt derecede olmaktadır.

Ortam sıcaklıklarının ölçümü ve izlenmesi için kullanılan temometrelerin teknik özellikleri, tasarım mühendisleri tarafından belirlenmektedir. Bu özelliklerin içinde, termometrenin doğruluğu da bulunmaktadır. Daha tasarım çalışmaları sırasında termometrenin kalibrasyon gerekleri de belirlenmektedir. Kalibrasyon işleminin yetkili teknisyenler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İnsan vücudu, sıcaklığını belli büre içinde hemen değişmez bir seviyede tutabilme özelliğine sahiptir. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. Birinci neden, dinlenme ve çalışma durumunda vücudun metabolik olarak çalışması ve ısı üretmesidir. İkinci neden ise, solunum, terin buharlaşması ve ortamın fiziksel koşullarına bağlı olarak ortam ile vücut arasında olumlu veya olumsuz yönde ısı alışverişinin yapılıyor olmasıdır. Özellikle çalışma ortamlarında insanların verimli çalışmaları açısından temel koşul, vücut sıcaklığının normal seviyede tutulmasıdır. Bu durum termal konfor olarak ifade edilmektedir. Termal konforun sağlanması için havanın sıcaklığı, nemi ve hava akım hızı önemli parametrelerdir.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında ortam sıcaklık ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.