• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Ortam Nem Ölçümü

İnsanların ve özellikle çalışanların yaşamında sıcaklık kadar nem de oldukça önemli bir parametredir. Havadaki bağıl nemin etkileri, insanların sağlık ve mutluluğu açısından oldukça fazladır. Sanayi üretiminde de birçok süreçte nemin doğru şekilde ayarlanması hem ürün kalitesi bakımından hem de enerji tüketiminde tasarruf açısından da önemlidir. Havanın su buharı içeriğinin, kimyasal, fiziksel veya biyolojik süreçler üzerinde etkili olduğu her yerde nemin sürekli izlenmesi gerekmektedir.

Esas olarak temiz ve kuru bir hava ortamında yüzde 78 nitrojen, yüzde 21 oksijen, yüzde 1 oranında da hidrojen, karbondioksit ve diğer birkaç gaz bulunmaktadır. Bu bileşenlere ilave olarak hava belli miktarda nem de içermektedir. Basit olarak ifade edilirse hava, kuru hava ve su buharından oluşmaktadır.

Havada veya bir gaz kütlesindeki nem içeriği, bağıl nem ve mutlak nem olarak ifade edilmektedir. Bağıl nem, havadaki veya gazdaki gerçek kısmi buhar basıncı ve en yüksek olası buhar basıncı arasında tanımlanan bir orandır. Bağıl nem aslında boyutsal olmayan bir değerdir ve sıcaklık arttığı zaman düşer, sıcaklık azaldığı zaman yükselir. Mutlak nem ise, havada veya gazda belli bir hacimde bulunan su buharı miktarıdır. Bir metreküpte gram olarak ifade edilmektedir. Mutlak nem sıcaklıktan bağımsız olarak hava veya bir gazda bulunan suyun miktarını ifade eder ve mutlak nemin ölçümü üretim süreçlerinde büyük bir öneme sahiptir.

Bir gazda bulunan su buharı kütlesinin kuru gaz kütlesine oranına karιşιm oranι veya su içeriği yüzdesi denmektedir. Bu değer bir kilogram kuru havada kaç gram su buharı bulunduğunu ifade eder. Su içeriğinin tespit edilmesi üretim süreçlerinin uygulanmasında önemli bir rol oynar.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında ortam nem ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.