• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Ortam Gaz Ölçümleri

Ortam gaz ölçümleri konusu, iş sağlığı ve güvenliği bakımından son derece önemli bir konudur. İş güvenliği, çalışanların iş kazalarına uğramalarına engel olmak ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacı ile alınması gereken önlemler dizisidir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, işyerlerinde çalışanların güvenliğine yönelik bir takım problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemler için, daha ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınmış olması ve işyerlerinin güvenli duruma getirilmesi gerekmektedir.

İş güvenliği çalışmalarının amacı, çalışanları çalışma ortamının olumsuz etkilerinden korumak, çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamı kurmak, yapılan iş ile çalışanlar arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak, işyerlerindeki olası tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak veya en azında olası etkilerini en aza çekmek, ortaya çıkacak maddi ve manevi zararların önüne geçmek ve bütün bunların neticesinde çalışma verimini arttırmaktır.

İş sağlığı ve güvenliğini temin etmek açısından gerekli ölçümlerin yapılması da önemli bir tedbirdir. Bu kapsamda yapılan ortam gaz ölçümleri ile, çalışma ortamında kimyasal maddelere maruziyet ile ortaya çıkacak tehlikelerin ve meslek hastalıklarının önüne geçmek hedeflenmektedir. Kimyasal maddelerden kaynaklanan risklere karşı gerekli önlemlerin alınması için, yapılacak ortam gaz ölçümleri, iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli bir konudur.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında ortam gaz ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 689 İşyeri havası - Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerin sınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz
  • TS EN 45544-1 İşyeri havası - Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları
  • TS EN 45544-2 ... Bölüm 2: Maruz kalma ölçümlerinde kullanılan cihazlar için performans kuralları
  • TS EN 45544-3 ... Bölüm 3: Genel gaz tespitinde kullanılan cihazlar için performans kuralları

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.