• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

O2 (Oksijen) Ölçümleri

Doğada oksijen O2 molekülleri şeklinde bulunmaktadır. Oksijen gazı molekülündeki bağı parçalamak için çok yüksek enerji gerekmektedir. Bu nedenle oksijenin katıldığı tepkimeler yavaş gerçekleşmekte ve çok yüksek sıcaklıklar gerektirmektedir. Oksijen normal koşullar altında rengi ve kokusu olmayan bir gazdır. Soğutulduğu zaman mavi renkli bir sıvı haline dönüşmektedir. Oksijen gazı, normal koşullarda suda çözünebilir ve çözünen miktar sudaki canlıların yaşamalarını sürdürebilmesi için yeterlidir. Su çok fazla soğuduğu zaman suda çözünen oksijen miktarı yükselir.

Atmosferde yüzde 21 oranında oksijen bulunmaktadır. Oksijenin kaynağı ise fotosentez ile ortaya çıkan serbest oksijendir. Denizlerdeki planktonlar ve karadaki bitkiler, atmosfere oksijen sağlamaktadır.

Oksijen, solunum yapan bütün canlıların, yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan bir elementtir. Solunum yolu ile akciğerlere ulaşan oksijen kandaki hemoglobinlerle birleşerek bir bileşik oluşturur. Bu bileşik vücuttaki bütün hücrelere dağılarak protein ve yağları yakar. Canlılar için gerekli olan enerji bu şekilde sağlanır. Kısaca vücudun enerji üretebilmesi için oksijene ihtiyaç bulunmaktadır.

O nedenle özellikle kapalı alanlara faaliyet gösteren işyerlerinde oksijen seviyesinin ölçülmesi ve standartlara uygun seviyede tutulması son derece önemlidir. İnsan sağlığı açısından kapalı alanda oksijen seviyesinin yüzde 21 civarında olması gerekmektedir. Bu değer insan sağlığı açısından normal seviyedir ve bu ortamda bulunmak güvenlidir. Bu değerin üzerinde oksijen seviyesi ortamın oksijen bakımından zengin olduğu anlamına gelir. Bu değerin altında oksijen seviyeleri ise nefes bozuklukları, karar verme güçlükleri, yanlış karar verme durumu ve nefes güçlüğü gibi problemlere neden olmakta, hatta yüzde 11 seviyesine indiğinde ani ölümlere bile neden olmaktadır. Bu açıdan yetkili laboratuvarlar tarafından yapılacak ölçümler son derece önemlidir.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında oksijen (O2) ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.