• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

O (Oksijen) Ölçümleri

Özellikle kapalı alanlarda hava kalitesini belirlemek açısından oksijen ölçümleri önemlidir. Bu ölçümlerde kapalı alan tanımı, devamlı çalışmak amaçlı tasarlanmamış olan ve giriş ve çıkışları kısıtlı olan alanları ifade etmektedir. Kapalı alanda yapılan çalışmalarda, çalışanların etkilenmeleri ve ölüm olayları, genelde hava koşullarında uygun olmayan durumlardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kapalı alanlarda hava koşullarının çok hassas bir şekilde ölçülmesi ve belli durumlarda gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bu ölçümlerde genel olarak üç aşama söz konusudur. Birinci aşama ortamdaki oksijen miktarının ölçülmesidir. İkinci aşama ortamda bulunan parlayıcı gaz ve buharların tespit edilmesidir. Üçüncü aşama ise ortamda bulunan zehirli gazların ölçülmesidir.

Önce oksijen miktarı ölçülmektedir. Çünkü ikinci aşamada kullanılan cihazların düzgün çalışması için ortamda bulunan oksijenin varlığından faydalanılmaktadır. Eğer oksijen miktarı yeterli değilde bu cihazlar güvenilir sonuçlar vermemektedir. Zehirli gaz ve buharların varlığı, parlayıcı gazların yol açacağı yangın veya patlama riskinden daha düşük risk taşıdığı için son aşamada yapılmaktadır.

Kapalı alan tanımına, silolar, boru hatları, su depoları, kanalizasyon tesisleri, kuyular, kanallar, petrol tankları, atık tankları, tankerler ve depolama tankları girmektedir.

Kapalı alanlarda meydana gelecek tehlikeler iki türlü olabilir. Bunlar ya alanın kısıtlı olmasından kaynaklanan tehlikelerdir ya da ortamda yapılan işlerden kaynaklanan tehlikelerdir.

Kapalı alanda oksijen seviyesinin insan sağlığı açısından etkileri şu şekildedir:

  • Yüzde 22: Oksijen bakımından zengin ortam
  • Yüzde 21: Normal seviye (giriş için güvenli)
  • Yüzde 20: Oksijen bakımından yetersiz ortam
  • Yüzde 16: Karar verme ve nefes bozukluğu
  • Yüzde 14: Çok çabuk yorulma ve yanlış karar verme
  • Yüzde 11: Nefes güçlüğü ve birkaç dakika içinde ölüm

Yapılan faaliyetin çeşidine göre kapalı alanda oksijen seviyesinde düşmeler olabilir. Oksijen azlığı bilinç kaybına ve ölüme neden olmaktadır. Oksijen azlığı kapalı alanlardaki en büyük tehlikedir. Bu nedenle işyerlerinde, yetkili laboratuvarlar tarafından oksijen ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında oksijen (O) ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

 

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.