• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

NO2 (Azot Dioksit) Ölçümleri

Azot dioksit, kırmızıya çalan kahverenkli ve zehirli bir kimyasal bileşiktir. Çok keskin bir kokusu olan bu gazın kokusu bir miktar klor gazına benzemektedir. Solunduğu takdirde şiddetli öksürük yapmaktadır. 200 derece sıcaklıkta parçalanmakta ve ortaya azot oksit (azot monoksit) ve oksijen gazları çıkmaktadır. Azot dioksit suda çok iyi çözülen bir bileşiktir.

Azot dioksit (NO2), gaz, kömür ve yağ gibi fosil yakıtların yanması ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle özellikle motorlu araçların atık gazlarında ve ısınmak için kullanılan gaz ve kömürün yanması ile birlikte, çok miktarda azor dioksit atmosfere salınmış olmaktadır. Ayrıca kağıt sektöründe, kağıt üretiminin bazı aşamalarında az miktarda azot dioksit oluşmaktadır. Hava kirliliği açısından azot monoksit (azot oksit) ve azot dioksit çok etkili bileşiklerdir. Bu bileşikler insan sağlığı üzerinde zehirleme, malzemeler üzerinde ise aşındırma etkisi göstermektedir. Bu yüzden yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen azot oksit ve azot dioksit ölçümleri büyük önem taşımaktadır.

Azot dioksit gazını düşük konsantrasyonlarda fark etmek kolay değildir. Ancak bu gaz son derece zehirlidir ve solunması durumunda insanlarda baş dönmesi ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında azot dioksit (NO2) ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 16339 Ortam hava kalitesi  -Azot dioksit derişiminin kimyasal diffüzif numune alma yoluyla tayin metodu
  • TS EN 14211 Ortam hava kalitesi - Azot dioksit ve azot monoksit derişimlerinin kimyasal kemiluminesans yoluyla tayini için standard ölçme metodu
  • TS ISO 8761 İş yeri havası - Azot dioksit kütle derişiminin tayini - Doğrudan gösterimli ile kısa süreli numune almak için kullanılan dedektör tüpleri metodu
  • TS ISO 6768 Ortam havası - Azot dioksitin kütle derişiminin tayini - Geliştirilmiş Griess-Saltzman metodu
  • TS EN ISO 16000-15 İç mekan havası - Bölüm 15: Azot dioksit için numune alma stratejisi

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.