• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

NO (Azot Oksit) Ölçümleri

Azot oksit, azot monoksit olarak bilinmektedir. Bu kimyasal bileşik insanların ve bütün memeli hayvanların vücutlarında, yararlı veya zararlı birçok fizyolojik ve patolojik süreçte rol oynamaktadır. Sınırlar içinde azot oksit üretimi sağlandığı takdirde vücudun bazı organlarının zarar görmesi engellenmiş olmaktadır. Ancak vücutta azot oksit miktarı sınırların üzerine çıkarsa, doku zehirlenmelerine ve dolaşım sisteminin çökmesine neden olmaktadır.

Azot oksitin insan vücudunda kullanılması yanı sıra, kimya sektöründe de önemli bir ara ürün olarak kullanılmaktadır. Ancak araba motorları ve elektrik santralleri tarafından üretilen ve atmosfere salınan azot oksit, hava kirliliğine neden olmaktadır. Azot oksit havada bulunan ozon ile tepkimeye girerek, azot dioksit (NO2) oluşmasını sağlarmaktadır. Bu reaksiyon ile ortaya çıkan azot dioksit, kırmızı ile kahverengi arası renkte bir gazdır.

Azot oksit, sinyal iletiminde görevli birkaç gazdan biridir. Memeli canlılarda anahtar role sahip bir sinyal molekülüdür ve bilinen çok sayıda biyolojik süreçte görev yapmaktadır. Bugün sinir sistemi ve fizyoloji gibi alanlarda sürüdürülen birçok araştırmanın temel molekülü olan azot oksit, Amerika’da yılın molekülü seçilmiştir.

Günümüzde azot oksitlerin (NOx) ana kaynağı enerji üretim istasyonları ve motorlu araçlardır. Doğal kaynakları arasında topraktaki organik çürümeler, orman yangınları ve yıldırımlar sayılabilir. Hava kirliliği açısından en önemli azot oksitler, azot monoksit (azot oksit) ve azot dioksittir. Bu iki bileşiğin konsantrasyonlarının toplam değeri NOx ile ifade edilmektedir. Bunların atmosferde kalış süresi ortalama bir gündür. Bu bileşikler insan sağlığı üzerinde zehirleme, malzemeler üzerinde ise aşındırma etkisi göstermektedir. Bu yüzden yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen azot oksit ve azot dioksit ölçümleri büyük önem taşımaktadır.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında azot oksit (NO) ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

 

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.