• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

NH3 (Amonyak) Ölçümleri

Amonyak (NH3), rengi olmayan, kekremsi bir kokusu olan, zehirli ve aşındırıcı özellikte bir gazdır ve havadan ağırdır. Azot ve hidrojenden oluşan kimyasal bir bileşiktir. Su ile seyreltilmiş amonyok bile (amonyum hidroksit), çok aşındırıcı özelliktedir. Gaz durumunda olsun sıvılaştırılmış şekli olsun amonyak, cilde ve gözlerde temas ettiği takdirde yanmaya sebep olmaktadır. Amonyak hava ile karıştığı zaman, yanıcı bir karışım haline dönüşmektedir. Ayrıca amonyak gazı havadaki nem ile birleşerek zemine çökmektedir.

İlk olarak 1770’li yıllarda Amon tapınağı yakınlarında hazırlandığı ve bu yüzden Mısır tanrısı Amon’dan esinlenerek bu kimyasal bileşiğe amonyak dendiği sanılmaktadır. Amonyak, havagazı ve kok fabrikalarında ikinci dereceden bir ürün olarak elde edilmektedir. Bugünse hava azotundan sentetik olarak elde edilmektedir. İnsan ve hayvanların vücudunda bulunan proteinler parçalandığı zaman da amonyak ortaya çıkmakta ve idrarla dışarı atılmaktadır. Hayvansal ve bitkisel proteinlerin çürümesi ile de havaya çok az miktarda amonyak yayılmaktadır.

Amonyak bileşiğinin gazlaşma gizli ısısı çok yüksektir ve bu özelliği ile sanayi tesislerinde soğutucu madde olarak kullanılmaktadır. Genelde oda koşullarında gaz şeklinde bulunmaktadır.

Ayrıca amonyak, ilaç, boya, parfüm ve gübre yapımında maddelerin sentezlenmesi amacı ile başlangıç maddesi kullanılmaktadır. Bunun yanında temizlik maddelerinde de amonyak kullanılmaktadır.

Ancak amonyak bütün canlılar için zehirli bir madde olduğu için, bilinçli kullanılması gerekmektedir. Su içinde çok kolay çözünür. Amonyak gazı doğrudan solunacak olursa zehirlenmeye yol açmaktadır. Amonyak karıştırılmış sıvıların içilmesi de zehirlenmeye neden olmaktadır. Zehirlenme belirtileri solunum darlığı, kusma ve ishaldir. Ayrıca amonyak gazı akciğer ödemine ve bronşite neden olmaktadır. Havada ve sıvılarda amonyak miktarını belirleyen ölçümler yetkili laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında amonyak (NH3) ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

 

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.