• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

H2S (Hidrojen Sülfür) Ölçümleri

Hidrojen sülfür, kötü kokulu, renksiz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. Daha önemlisi bu kimyasal bileşik zehirli bir gazdır. Havadan ağır olduğu için bulunduğu ortamda oksijeni yukarı doğru iter. Bu yüzden ortamda bulunan insanların zehirlenmesine, malzemelerin ise aşınmasına neden olur. İnsan sağlığı açısından en belirgin özellikleri, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı ve sersemlik yapması ve güç kaybına, tansiyon düşüklüğüne ve yön kaybına yol açmasıdır. Ortamda yüksek konsantrasyonda hidrojen sülfür bulunması, kişinin koku duyusunu baskılar ve fazla solunması halinde ani ölümlere neden olur. Düşük konsantrasyonlarda uzun süre maruz kalınması halinde de insanlar koku alma duygusunu kaybeder.

Hidrojen sülfür, özellikle doğalgaz üretiminde ve ham petrol tesislerinde çok tehlikeli ve ölümcül etkisi olan bir kimyasal bileşiktir. Hidorjen sülfür, ekşi gaz ya da kükürtlü hidrojen olarak da anılır. Bu maddenin ölümcül özellikleri nedeniyle petrol ve gaz sektöründe çalışanların can sağlığı açısından sürekli gözlemlenir ve ölçümler yapılır. Hidrojen sülfür, petrol çıkarma çalışmaları sırasında derinlerdeki jeolojik katmanlarda arasında bulunan ve kükürt içeren organik yapıdaki maddelerin ayrışmaları sırasında meydana gelmektedir. Hidrojen sülfür aynı zamanda yanıcı bir gazdır. Havadan ağırdır. Bazen kokusu çürük yumurta kokusuna benzer. Ancak koku bu gazın berlirlenmesinde etkili değildir. Çünkü bu gaz çok kısa sürede insanın koku alma yetisini yok etmektedir.

Hidrojen sülfür gazına yüksek oranda maruz kalındığı takdirde, bir kaç saniye içinde bilinç kaybı oluşabilir. Bu gazın ölçümlerinde en etkili yöntem, onay almış detektörlerin kullanılmasıdır. Gazın açığa çıktığından şüphe duyulduğu anda, çalışanlar bölgeden uzaklaştırılmalı ve gazın konsantrasyonu belirlenmelidir. Bu açıdan yetkili laboratuvarlar tarafından yapılacak ölçümler son derece önemlidir.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında hidrojen sülfür (H2S) ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.