• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

CO2 (Karbondioksit) Ölçümleri

Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliklerinin tek sorumlusu sera gazı emisyonlarıdır. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımı yüzünden sera gazı emisyonları içinde dünya genelinde, karbon ve karbondioksit salınımları her geçen gün daha tehlikeli boyutlara çıkmaktadır. 1958 yılında yapılan ölçümlerde karbondioksit konsantrasyonu ortalama 315 ppm iken, bu rakam 2013 yılında 400 ppm üzerine çıkmış durumdadır.

Karbondioksit konsantrasyonlarının bu kadar yükselmesinde, kara, deniz ve hava araçları yanında, uzaya gönderilen uydular, termik santraller, demir, çelik ve çimento gibi ağır sanayi tesisleri, orman yangınları ve volkanik patlamalar etkili olmaktadır.

Bu kadar yükselen ortalama karbindioksit konsantrasyon değerleri karşısında karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi için, dünya genelinde sınırlandırılması ve kontrol altına alınması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Kullanılan yakıt cinsine bağlı olarak, yanma olayı ile birlikte ortaya çıkan karbondioksit miktarının, baca gazları içinde yüksek oranda bulunması gerekmektedir. Günümüzde düşük emisyonlu yakıt olan doğalgazın kullanımı artmaktadır. Bugünün teknolojileri optimal enerji kullanımına imkan vermektedir. Doğalgaz yandığı zamanda aynı enerjiyi veren sıvı yakıtların çıkardığı karbondioksit miktarının yüzde 25 daha azını, kömürün yanması ile ortaya çıkan karbondioksit miktarının yüzde 40-50 oranında daha azını oluşturmaktadır.

Ancak baca gazları içinde yüksek oranda olması tercih edilen karbondioksit, atmosferde neden olduğu sera etkisi yüzünden, artık emisyon kabul edilmektedir. Bu noktada tek çözüm, fosil yakıt kullanımının zaman içinde sınırlandırılması ve düşük karbon oranlı, ancak yüksek hidrojen içeren yakıtların yaygınlaşmasıdır. Bu yüzden doğal gaz bugün için iyi bir çözümdür.

Ancak bacadan atılamayan ve ortama yayılan karbondioksit gazı, insan sağlığı açısından tehlikelidir. Yüzde 5 konsantrasyondan sonrası solunduğu takdirde, karbondioksit insanlarda bilinç kaybına yol açmakta, hatta yüksek konsantrasyonlarda oksijen eksikliği yüzünden ölümlere neden olmaktadır. Bu nedenle konutlarda ve işyerlerinde, yetkili laboratuvarlar tarafından karbondioksit ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında karbondioksit (CO2) ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.