• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

CO (Karbonmonoksit) Ölçümleri

Karbonmonoksit gazı, halk arasında sessiz katil olarak bilinen bir gazdır. Tatsız, kokusuz, renksiz, zehirli ve tahriş etme özellikleri yüzünden bu ismi almıştır. Genel olarak benzin, mazot, doğal gaz, gaz yağı, odun, kömür ve tüp gaz gibi yapısında karbon elementi bulunan yakıtlar, yandığı zamanda ya da tam olarak yanmadıkları zaman, oluşan dumanda karbonmonoksit gazı bulunmaktadır.

İçeriğinde karbon bulunan bu yakıtların kullanıldığı yerlerde havalandırma sistemlerinin bulunması gerekmektedir. Havalandırmanın yetersiz olduğu yerlerde, yangınlarda, maden ocaklarında, garajlarda veya kapalı yerlerde egzoz dumanı ile birlikte, karbon monoksit zehirlenmelerine çok sık rastlanmaktadır. Uzun süre karbon monoksit solunması durumunda insan sağlığı açısından büyük problemlere neden olmakta, hatta ölümlere bile yol açmaktadır.

Karbon monoksit, solunduğu takdirde akciğerler aracılığı ile kana geçmekte ve kandaki oksijenin yerini almaktadır. Karbon monoksit gazı, kanda dokulara oksijen taşıyan hemoglobine oksijenden 200 kat daha hızlı bir şekilde bağlanmaktadır. Vücutta oksijenin karbon monoksit ile yer değiştirmesi ve azalması ile dokular oksijensiz kalır ve beyin, kalp ve diğer organlar çalışamaz duruma gelir. İlk belirtileri, yorgunluk ve bitkinlik hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı ve mide bulantısıdır.

Yanma işlemi sırasında yakıt içindeki hidrokarbonlar parçalanır. Hidrojenler havadaki oksijen ile birleşir ve su buharına dönüşür. Karbonlar ise oksijen ile birleşir ve önce karbon monoksite dönüşür, arkasından karbon monoksit oksijen ile birleşir ve karbon dioksite dönüşür.

Karbon monoksit şu şekilde oluşmaktadır:

  • Yanma havası eksik kaldığı zaman (yani tam bir yanma olmadığı zaman)
  • Yanma havası fazla olduğu zaman (bu durumda alev soğumakta ve yanma sıcaklığı düşmektedir)

Karbon monoksit duman içinde mevcutsa ve bacadan çıkamıyorsa, geri teperek insan sağlığı açısından ölümcül tehlike yaratır. Bu nedenle konutlarda ve işyerlerinde yetkili laboratuvarlar tarafından, gerekli durumlarda karbon monoksit ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında karbon monoksit (CO) ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.