• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

CL2 (Klorin) Ölçümleri

Klor, doğada en fazla bulunan halojenlerin başına gelir. Sarı yeşil arasın bir rengi olan klor gazı havadan ağırdır. Fazla miktarda solunduğu zaman solunum sistemini çok kötü şekilde etkilemektedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu özelliğinden yararlanarak öldürücü gaz olarak kullanılmıştır.

Klor dendiği zaman genel olarak halk arasında temizlik işlemlerinde, içme sularında ve yüzme havuzlarında dezenfeksiyon amaçlı kullanılan ve çamaşır yıkamada ise beyaz çamaşırları ağartmak için kullanılan kimyasal madde anlaşılır. Oysa klor, Cl2 gazının ismidir. Doğada klor gazı iki klor atomundan oluşmaktadır. CL2 bazen klorin olarak ifade edilsede aslı klor gazıdır. Klorür, suyun içinde iyon durumunda bulunan klor maddesidir. En fazla bilinen klorür iyonu, tuzun suda çözülmüş durumudur.

Cl2 klor gazı suda çözüldüğü zaman, su içinde dezenfeksiyon işlevi yapan klor iyonu oluşmaktadır. Buna hipoklorit adı verilir. Bu iyon dezenfeksiyon görevi yapmaktadır. Gaz şeklinde bulunan klor maddesi (yani Cl2) ve sularda iyon şeklinde bulunan klorür iyonu dezenfeksiyon yapmaz. Aksi halde klor iyonu dezenfeksiyon işlevi yapsaydı bugün denizlerde hiçbir canlı yaşamazdı. Klor ifadesinin hem klor gazı (Cl2) hem de gaz olmayan dezenfeksiyon maddesi için kullanılması bu nedenledir. Kısaca, genelde klor olan tanımlanan klor iyonu (yani hipoklorit), bir dezenfeksiyon maddesidir.

Doğal koşullarda bulunmayan, suyun dezenfeksiyonu için suya ilave edilen klor iyonu miktarı ölçülebilir. Bu ölçümlerde elde edilen değere serbest klor miktarı adı verilmektedir. Dezenfeksiyon işlemi sırasında klor iyonu, bünyesindeki oksijen iyonunu bırkmaktadır. Bu durumda serbest klor miktarı düşmektedir. Serbest klor miktarı bazen aktif klor miktarı olarak da ifade edilmektedir. Yetkili laboratuvarlarda bu ölçümler yapılmaktadır.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında klorgazı (CL2) ve serbest klor miktarı ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.