• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

CH4 (Metan) Ölçümleri

Metan, kimyasal bir bileşiktir ve normal sıcaklık ve normal basınç altında gaz halinde bulunan renksiz ve kokusuz bir gazdır. Doğal gazın bir bileşeni olan metan aynı zamanda önemli bir yakıttır. Metan gazı, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir. Son yıllara küresel ısınma üzerine yapılan araştırmalarda, bu sera etkisi nedeniyle metan gazı da araştırma konusu yapılmaktadır. Tamamen kokusuz özellikte olan metan gazı, canlılar tarafından solunduğu takdirde, ölümcül tehlike göstermektedir. Kokusuz olması nedeniyle insanlar tarafından kolayca fark edilmeyen metan gazı, solunma riski yanı sıra patlama riskine de sahiptir. Bu yüzden metan gazı oldukça tehlikeli bir maddedir.

Doğal gazın yapısına ilave edilen metan, bugün sanayi üretiminde yakıt olarak kullanılmaktadır. Metan gazının en büyük özelliği oksijen ile biraraya geldiği zaman yanma eğiliminde olmasıdır. Bu nedenle metan gazının kullanımı üzerinde bilim adamları yıllardır çalışmaktadır.

Doğal ortamda metan gazı yerkabuğunda oluşan bir maddedir. İçinde karbon bulunan maddeler çürüdüğü zaman metan gazı ortaya çıkmaktadır. Genelde bataklık bölgelerde oluştuğu için bu gaza bataklık gazı da denmektedir. Özellikle maden çalışmaları sırasında açığa çıkan metan gazı ölümcül patlamalara neden olmaktadır. Maden mühendisliğinin en önemli alanlarından biri metan gazının çıkarılması ve işlenmesidir.

Metan gazı, dünyada en fazla tanınan ve gaz güvenliği kavramının oluşmasına neden olan bir gazdır. Günlük yaşamda doğalgaz olarak, madencilikte ise grizu olarak bilinen oluşumun temel bileşenidir. Metan gazı havadan hafiftir, kaçak yaptığı zaman kolayca havaya karışır ve yukarı seviyede toplanır. Bu özelliği yüzünden tahliye edilmesi kolaydır.

Gerek zehirleyici gerekse patlayıcı özelliğe sahip olması yüzünden insan sağlığı açısından büyük tehlike yarattığı için, metan gazı ölçümleri büyük önem taşımaktadır. Yetkili laboratuvarda bu ölçümler yapılmaktadır.

Kuruluşumuz da gaz ölçümleri kapsamında metan gazı (CH4) ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.