• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

C6H6 (Benzen) Ölçümleri

Benzen (C6H6) rengi olmayan, kendine özgü bir kokusu olan ve kolay alev alan bir kimyasal bileşiktir. Çok yüksek ısıya ve oksidasyona direnç göstermekte, buna karşılık çok kolay buharlaşmaktadır. Buharı havadan ağır olduğu için yere çökmektedir. Benzen, sanayi üretiminde kıymetli bir bileşiktir, ayrıca yapısı bakımından kimya çalışmalarında da önemli bir yer tutmaktadır.

Benzen, kan hücrelerini öldürme özelliğine sahiptir, bu nedenle kanser yapıcı bileşikler arasındadır. Çok eskilerde balina yağı ısıtılarak bozunmaya uğratılır ve bir gaz elde edilirdi. Bu gaz basınçla evlere gönderilerek aydınlatma amaçlı kullanılırdı. Benzen ilk olarak 1820’li yıllarda, bu gaz yandıktan sonra geriye kalan yağlı atıktan üretilmiştir.

Benzen sanayide, plastik üretiminde kullanılan maddelerin sentezinde başlangıç maddesi olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra naylon yapımında ve sentetik deterjan üretiminde de benzen kullanılmaktadır. Ayrıca boya yapımında kullanılan anilinin başlangıç maddesi olarak, böcek öldürücü ilaçların yapımında ve uçak benzinlerinin üretiminde de benzen kullanılmaktadır. Benzen çok iyi bir çözücü maddedir.

Benzen, motor yakıtlarına ilave edilmesi ve çözücü olarak kullanılması dışında, kimya sektöründe de çok önemli bir hammaddedir. Fenol ve anilin gibi maddelerin üretiminde, boyarmadde yapımında ve ilaçların sentezinde etkili bir başlangıç maddesidir. Kısaca benzen, aromatik nitelikte organik maddelerin büyük bir kısmının başlangıç maddesidir.

Benzen zehirlenmeleri, merkezi sinir sistemini etkiler. Bilinç kaybı ve felç yapabilir. Hafif zehirlenmelerde baş dönmesi, baş ağrısı, yüzün kızarması, kulak çınlaması, ter boşanması, çarpıntı, bulantı ve kusma olmaktadır. Bazı durumlarda konuşma güçlüğü çıkarabilir. 30 gram benzen yutulması başlıca ölüm sebebidir. Kronik zehirlenmeler genellikle sürekli benzen buharı solunması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bilhassa benzenli çözücü kullanılan işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmaması halinde kronik zehirlenmeler ortaya çıkmaktadır.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında benzen (C6H6) ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.