• +90 212 702 00 00
 • +90 532 281 01 42
 • მე info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

ლიფტინგის მანქანების პერიოდული კონტროლი

შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ კანონის საფუძველზე, ამავე სამინისტრომ ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ დებულება გამოუშვა სამუშაო აპარატის გამოყენებაზე 2013- ში. ეს დებულება განსაზღვრავს მინიმალური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს სამუშაო ადგილებზე მუშაობისთვის.

ამ დებულების დანართში სარემონტო, სარემონტო და პერიოდული ინსპექციების შესახებ (დანართი 3), მოწყობილობების მოხსნა და გადაცემა.

შესაბამისად, თუ სტანდარტებში სხვა კრიტერიუმი არ არსებობს, მან უნდა გააუმჯობესოს და მოახდინოს მანქანები, რომ გააუქმოს და შეაჩეროს მინიმუმ 1,25 სართული დადგენილი დატვირთვის ეფექტური და უსაფრთხო ფორმით. მას ასევე უნდა ჰქონდეს დატვირთვის მუხრუჭები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ დატვირთვის გაუძლო.

ამ მანქანების რეგულარული ინსპექტირება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ მექანიკოსების, მანქანებისა და მაღალტექნიკოსების მიერ. კონტროლის მექანიზმების გამოყენებისას დესტრუქციული ტესტირების მეთოდები უნდა განხორციელდეს, კონტროლის მექანიზმები უნდა ჩატარდეს ინჟინრების, ტექნიკოსების ან მაღალტექნიკის მიერ TS EN ISO 9712 სტანდარტის (ყოფილი TS EN 473 სტანდარტის) მიხედვით.

რეგულარული ინსპექტირების კრიტერიუმები და კონტროლი ჯერ გარკვეული მოხსნისა და გადაცემის მანქანებისათვის მოცემულია დებულებით გათვალისწინებულ ცხრილში.

მოხსენების და ექსპლუატაციის მექანიზმების პერიოდულ კონტროლზეა გათვალისწინებული შემდეგი სახის მომსახურება:

 • მექანიკური უსაფრთხოების პერიოდული კონტროლი და შემოწმება
 • პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება forklift
 • წეროს პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • კოშკის ამწეების პერიოდული კონტროლი და შემოწმება
 • პლატფორმა პერიოდული კონტროლი და ინსპექტირება
 • პლეტის სატვირთო პერიოდული კონტროლი და ინსპექტირება
 • ამინდის პერიოდული კონტროლი და შემოწმება
 • მობილური წეროს პერიოდული ინსპექცია და ინსპექცია
 • ავტომობილის ლიფტის პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • პერიოდული შემოწმება და ჰოიგის ლიფტების შემოწმება
 • პერიოდული შემოწმება და წინა ლიფტის შემოწმება
 • ნარჩენების პერიოდული კონტროლი და ინსპექტირება
 • ხიდების ამწეების პერიოდული კონტროლი და შემოწმება
 • მონორალის ამწეების პერიოდული კონტროლი და შემოწმება
 • Gantry cranes- ის პერიოდული შემოწმება და შემოწმება
 • ჯირკვლის წეროს პერიოდული კონტროლი და შემოწმება
 • პერიოდული კონტროლი და შემოწმების ჩანთა seine ამწეები
 • სატვირთო დამონტაჟებული წეროს პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • პერიოდული კონტროლი და სვეტის სამუშაო პლატფორმის შემოწმება
 • შეჩერებული აქსესუარების პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • მობილური სამუშაო პლატფორმის პერიოდული ინსპექცია და ინსპექცია
 • მექანიკური, ჰიდრავლიკური, პნევმატიური მარტივი ლიფტები პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • ცვლადების ხელმისაწვდომობის მქონე მანქანების პერიოდული შემოწმება და შემოწმება
 • სტაციონარული პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • ფიქსირებული სადესანტო ობიექტებზე მანქანების მომსახურების პერიოდული კონტროლი და შემოწმება
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ელექტროენერგიის გამომუშავების ეფექტურობის პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • პარკირების ლიფტების პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • Mapa პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • ესკალატორების და კიბეების პერიოდული კონტროლი და შემოწმება
 • პერიოდული კონტროლი და შემოწმება chairlift
 • სხვადასხვა კონვეიერის და ქამრების კონვეიერის პერიოდული კონტროლი და შემოწმება
 • გამონაბოლქვი ჯგუფი (ჯაჭვი და საბაგირო) პერიოდული კონტროლი და ინსპექტირება
 • როპეის სისტემების პერიოდული კონტროლი და შემოწმება
 • Spreader პერიოდული კონტროლი და შემოწმება

 

ჩვენი კომპანია ასრულებს შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გამოცემული შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების, სტანდარტებისა და ტესტირების მეთოდების შესაბამისად მანქანების მოხსნისა და გადმოცემის მექანიზმებს.

ჩვენი მომსახურება