• +90 212 702 00 00
 • +90 532 281 01 42
 • მე info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

მისია და ხედვა

ჩვენი ორგანიზაციის მისია

გაწვრთნილი და გამოცდილ თანამშრომლებთან მუშაობა და დასაქმებულთა დასაქმების საშუალება

ხარისხიანი და სწრაფი სერვისის უზრუნველსაყოფად უახლესი ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა

დასაქმებულთა და მოწყობილობების სათანადოდ ხელმძღვანელობა, რომლებიც გამოყენებული იქნება მოთხოვნილი მომსახურების სპეციფიკაციებთან შესაბამისად

გაზომვის, ტესტირების, ანალიზის, ინსპექტირებისა და კონტროლის სამსახურებისათვის დროული, სრულყოფილი, ხარისხიანი და საიმედო წესით

გულახდილად იყოთ ხალხთან და ორგანიზაციებთან, რომლებიც ითხოვენ სამსახურს და თავი აარიდონ იმ მოძრაობებს, რომლებიც ნდობას იწვევს

მომხმარებელთა მოთხოვნის სანახავად, ერთჯერადი სამუშაოების სანახავად არ დაინახავს და მზად იყავით მათ ემსახურება ყველა დროისთვის

ჩვენს ქვეყნებსა და სამყაროში განვითარებული მოვლენებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებათა განხორციელების მიზნით ახალი მოწყობილობების, გამოყენებული მეთოდებისა და მიღებული სტანდარტების შესახებ ინფორმაციის მიღება დროულად

ინტერნეტი გამოაქვეყნებს საინფორმაციო და პოტენციურ კლიენტებს საიტის მეშვეობით

ჩვენი ორგანიზაციის ხედვა

 • ინსპექცია, ლაბორატორიული და საინსპექციო მომსახურება იყოს პირველი ინსტიტუტი, რომელიც იბადება
 • ყოველთვის იყვნენ პირველი კონკურენტები
 • კონკურენტები, რომლებიც ემსახურებიან იმავე ჩიხში, არასდროს უნახავთ მათ, სერიოზულად მიიღებენ მათ და ყოველთვის ცდილობენ ერთ ნაბიჯს წინ
 • კონკურენტულ ორგანიზაციებთან მიმართებაში კონკურენციის პირობებში და არა უსამართლო კონკურენციის შესაქმნელად
 • სამუშაო ადგილებზე პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ინფორმირების დასადგენად, უზრუნველყოს მენეჯერები და თანამშრომლები ამ გაგებით და ტრენინგები ამ მიმართულებით საჭიროების შემთხვევაში
 • პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ხარვეზების გამო მატერიალური და მორალური დანაკარგების პრევენცია
 • პროფესიული და ჯანდაცვის საკითხებში ადამიანების და ორგანიზაციების მხარდაჭერა
 • ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ კომპანიაში მუშაობის ყველა ორგანიზაციაში ყველა კომპანია ბედნიერია და მუშაობს
 • ჩვენ ვცდილობთ უზრუნველვყოთ, რომ ჩვენი ორგანიზაციის მფლობელები, მენეჯერები და თანამშრომლები ყველანი ერთად და ყოველთვის კარგი გუნდი
 • იმ ადამიანებისა და ორგანიზაციების საჭიროებების და მოლოდინების გაგება, რომლებიც ითხოვენ მომსახურებას, დაიცვას საკუთარი ინტერესები და იმოქმედონ შესაბამისად
 • უზრუნველყოს მომხმარებელს, როგორც პრაქტიკული და ეკონომიკური გადაწყვეტილებები, რაც შეიძლება უზრუნველყოს ხარისხიანი და საიმედო მომსახურება
 • ყველა საქმიანობაში, ბუნებრივი რესურსების დასაცავად, გარემოს მგრძნობიარობითა და ამ მგრძნობელობის გაზიარებას ყველასთან