• (+90) 212 702 00 00
  • (+90) 532 281 01 42
  • من info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

EMF مخفف متشکل از حروف انگلیسی میدان الکتریکی مغناطیسی یعنی میدان الکترومغناطیسی است. میدانهای الکترومغناطیسی (EMF) یا تابش میدانهای انرژی هستند که نمیتوان آنها را دیده یا شنیده، اما در حال حاضر به طور کامل در اطراف زندگی است. از لحاظ نظری، این زمینه ها از مولفه های میدان الکتریکی و مغناطیسی ساخته شده اند که قدرت آنها هنگام حذف آنها از منبع آنها کاهش می یابد. این میدان های الکترومغناطیسی ایمن نیستند و سطوح مختلفی از خطر دارند. با توجه به این سطوح، میدان های الکترومغناطیسی باعث افزایش دمای بدن، سوختگی، شوک ها و بسیاری از مشکلات دیگر در بدن انسان می شود.

این میدان های الکترومغناطیسی نیز، به عنوان مثال، افراد مبتلا به ضربان ساز یا سایر دستگاه های الکترونیکی را در بدن خود تحت تاثیر قرار می دهد.

آزمایشات الکترومغناطیسی (EMF) توسط سازمان های مجاز انجام می شود تا سطح میدان های الکترومغناطیسی را تعیین و برای جلوگیری از خطرات احتمالی. با این آزمون، مقادیری نظیر مقاومت میدان الکتریکی، قدرت میدان مغناطیسی، چگالی قدرت، جریان تماس و چگالی شار مغناطیسی اندازه گیری می شوند و محدودیت های لازم مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعات سطوح میدان الکترومغناطیسی اندازه گیری شده و خطرات قرار گرفتن در معرض آن مورد بررسی قرار می گیرد.

میدان های الکترومغناطیسی اثرات منفی بر سیستم ایمنی بدن، سیستم عصبی، رشد و توسعه، ژنتیک، متابولیسم، تولید مثل، بینایی و بسیاری از اندام های دیگر دارد. مطالعات علمی زیادی در این زمینه وجود دارد. امروزه مطالعات برای به حداقل رساندن اثرات منفی میدان های الکترومغناطیسی بر سلامت انسان و شرایط محیطی در حال انجام است.

در محل های کار و مناطق که آلودگی الکترومغناطیسی بسیار زیاد است، اندازه گیری های منظم انجام می شود و اقدامات لازم برای سلامت کارکنان انجام می شود. مقررات قانونی زیادی در این زمینه وجود دارد. مهمترین آنها این است که سازگاری الکترومغناطیسی (2004 / 108 / AT) صادر شده توسط وزارت صنایع و تجارت.

بسیاری از آزمایشات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) در آزمایشگاه های مجاز انجام می شود. سازمان ما آزمون EMF در محدوده آزمون EMC، مطابق با مقررات مربوطه، استانداردها و روش های آزمون که توسط سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده است.

در ضمن، سازمان ما، آژانس اعتباربخشی ÖSAS، TS EN ISO / IEC معتبر 17025 شده است مطابق با استانداردها و تست، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، کنترل و روش های بازرسی و گزارش ویرایش در نظارت های خصوصی و دولتی معتبر است.